ร่วมงานกับเราประกันรถยนต์ออนไลน์ ไดเร็ค เอเชีย

ตำแหน่งที่เปิดรับ ร่วมงานกับเรา - ไดเร็คเอเชีย ประเทศไทย

เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่จะมาช่วยกันมอบบริการประกันภัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในงานบริการ และสามารถทำงานซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย ทีมงาน DirectAsia รอการติดต่อจากคุณอยู่

Technical department

ฝ่ายเทคนิค

Marketing

การตลาด

Call center

ลูกค้าสัมพันธ์

After sales service.

บริการหลังการขาย

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ถ้าคุณอยากรู้ว่าอนาคตธุรกิจประกันภัยจะเป็นเช่นไร และอยากทำงานในบรรยากาศสนุกสนานทันสมัย พร้อมโอกาสในการเติบโต ส่งใบสมัครพร้อมอัตราเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ต้องการมาที่ [email protected]

 หัวหน้าทีมดูแลลูกค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • สร้างความั่นใจว่าการรับประกันส่งผลที่ดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • อัพเดตฐานข้อมูลของตลาดรถยนต์ ความคุ้มครอง และราคา เพื่อดึงดูดใจและสร้างผลกำไร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และราคาให้เหมาะสมกับสภาวะทางการตลาด
 • เพื่อรับรองว่าการรับประกันภัยผ่านทางช่องทางที่แตกต่างกัน มีความสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย และสามารถบริหารความเสี่ยงในช่องทางต่างๆ ได้
 • บริหารจัดการความเสี่ยงของกรมธรรม์ และขั้นตอนต่างๆ เพื่อการันตีว่าดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
 • ระบุสาเหตุของ loss ratio และการเคลมประกันแบบเชิงรุก
 • ปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้;
  • Marketing: ด้านกลยุทธ์การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความคุ้มครอง และราคา
  • Business Intelligence: ประสานงานในการช่วยให้ข้อมูลและรายงานต่างๆ
  • Claims: เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสินไหม และนำกลับมาเชื่อมต่อกับเป้าหมายของการรับประกันภัย
  • IT: ประสานงานในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่างๆ ในระบบรับประกันภัย

คุณสมบัติ:

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยรถยนต์ ด้านการรับประกัน การบริหารสินไหม การขาย หรือประสบการณ์ในการการเงินและการธนาคาร (BI Function)
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ในด้านสถิติ การรับประกัน หรือการตั้งราคา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ทั้งการเขียน การพูด การฟัง และการอ่าน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และมีความคิดเชิงตรรกะ
 • ถ้ามีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มและกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
 • มีใจบริการ มีความคิดเชิงบวกและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ BOLD BRIGHT DIRECT และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการเรียนรู้กระบวนการใหม่ๆ ได้ดี
แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา