banner who can apply

เบี้ยราคาดี รอคุณอยู่นะคะ

เราให้คุณสามารถจ่ายน้อยลงได้ ด้วยการเลือกความคุ้มครอง เฉพาะที่ต้องการตามความพอใจ

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถทำประกันภัยรถยนต์ผ่าน DirectAsia

Age

1. อายุ
ผู้ขับขี่ต้องมีอายุ 20-70 ปี

History of Insurance

2. สำหรับผู้ขับขี่เพิ่มเติม
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถเท่านั้น
และจำกัดจำนวนตามแผนการขับขี่ที่ท่านเลือก
- รายละเอียดแผนการขับขี่ที่สามารถเลือกได้ -

สำหรับรถที่จะจดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น รถประเภทดังต่อไปนี้ขออนุญาตสงวนในการเสนอเบี้ยประกันภัย

Cars for Commerce

รถส่งของ รถรับจ้าง รถเช่า

Public transport

รถสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถตู้

Motorcycle

จักรยานยนต์

Supercar

รถ Supercar และ/หรือ รถยนต์ที่มีมูลค่า มากกว่า 5 ล้าน

ประกันรถยนต์ออนไลน์ราคาดี

สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยเช่นคุณ

  •  เลือกซ่อมศูนย์/อู่ในเครือที่เราแนะนำ
  •  ฟรี! โค้ดเติมน้ำมันจำนวนจำกัด*
  •  ผ่อนประกันรถยนต์สบาย 0%
  •  ถึงจุดเกิดเหตุใน 30 นาที*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา