DirectAsia

เรากล้าการันตีคุณภาพงานบริการที่ดีกว่า ในราคาที่ดีที่สุด และในความคุ้มครองที่คุณเลือกได้เอง ไม่จำเป็นต้องจ่ายในส่วนที่เกินที่คุณต้องการ

ประกันภัยรถยนต์ มีกี่ประเภท คุ้มครองอะไรบ้าง

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

พ.ร.บ. เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้เพื่อต่อทะเบียนรถประจำปี โดยคุณสามารถสั่งซื้อ พ.ร.บ. ได้จากสำนักงานขนส่งทางบก บริษัทประกันภัยรถยนต์ และนายหน้า ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 500-700 บาท

พ.ร.บ. คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี จะคุ้มครองเมื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ ด้วยวงเงินสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดกับรถของคุณ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากอุบัติเหตุ

เพื่อความสบายใจ คุณควรซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม เพื่อรับความคุ้มครองมากขึ้น

ประกันภัยรถยนต์ มีกี่ประเภท คุ้มครองอะไรบ้าง
 
 

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจมีกี่ประเภท

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจแต่ละประเภทให้ความคุ้มครองอะไร

ประเภทประกันรถยนต์ ความคุ้มครอง
ประกันรถยนต์ประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายต่อยานพาหนะของผู้เอาประกันและคู่กรณี ความบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายจากไฟไหม้ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังคุ้มครองไปถึงความเสียหายต่อกระจกรถ และค่าใช้จ่ายในการลากจูง
ประกันรถยนต์ประเภท 2+ ความคุ้มครองคล้ายกับประเภท 1 แต่จะไม่คุ้มครองยานพาหนะของผู้เอาประกันโดยไม่มีคู่กรณี (เช่น ขับชนกำแพงลานจอดรถ)
ประกันรถยนต์ประเภท 3+ คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุการชนของยานพาหนะทางบกที่มีคู่กรณี เท่านั้น
ประกันรถยนต์ประเภท 2 คุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงคุ้มครองความสูญหายและเหตุไฟไหม้ของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย
ประกันรถยนต์ประเภท 3 คุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี

ประกันรถยนต์ที่ราคาดีที่สุด

สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยเช่นคุณ

  •  เลือกซ่อมศูนย์/อู่ในเครือที่เราแนะนำ
  •  ฟรี! โค้ดเติมน้ำมันจำนวนจำกัด*
  •  ผ่อนประกันรถยนต์สบาย 0%
  •  ถึงจุดเกิดเหตุใน 30 นาที*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา