DirectAsia

เรากล้าการันตีคุณภาพงานบริการที่ดีกว่า ในราคาที่ดีที่สุด และในความคุ้มครองที่คุณเลือกได้เอง ไม่จำเป็นต้องจ่ายในส่วนที่เกินที่คุณต้องการ

คำศัพท์ประกันภัย

A

 • Adjuster (ผู้เจรจาตกลง) - ผู้ซึ่งกระทำการตกลงเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน
 • Agent (นายหน้า) - ผู้ที่ขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่ากรมธรรม์ประกันภัยของคุณ
 • Authorised driver (ผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาต) - ผู้ที่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัย

B

 • Bodily injury (บาดเจ็บทางกาย) - การบาดเจ็บทางกายภาพของบุคคลหนึ่ง

C

 • Cancellation (การยกเลิก) - การยุติกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทหรือผู้เอาประกันก่อนถึงวันต่ออายุ
 • Claimant (ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ) - ผู้ที่เคลมประกันรถยนต์
 • Collision coverage (ความคุ้มครองการชน) - จ่ายสำหรับความเสียหายต่อรถของคุณโดยไม่คำนึงว่าใครคือผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะต้องจ่ายเงินสำหรับการซ่อมแซม หรือจ่ายตามมูลค่าจริงของรถคุณโดยหักค่าความเสียหายส่วนแรก
 • Comprehensive coverage (ความคุ้มครองแบบครอบคลุม) - คือความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้ นอกเหนือจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ คุณยังได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายจาก น้ำท่วม, ไฟไหม้, และการโจรกรรม
 • Contract (สัญญา) - ส่วนใหญ่คำว่า "สัญญา" หมายถึงกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ถือเป็นสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกัน

D

 • Deductible (ค่าความเสียหายส่วนแรก) - จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเมื่อทำการเคลม ยิ่งจ่ายค่าความเสียหายส่วนแรกสูง ค่าเบี้ยประกันก็จะยิ่งถูกลง
 • Depreciation (การเสื่อมราคา) - การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

L

 • Lapse (การสิ้นสุดการประกันภัย) - การสิ้นสุดของกรมธรรม์เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัย
 • Liability insurance (การประกันภัยความรับผิด) - จ่ายให้สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายและยานพาหนะของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุที่คุณเป็นผู้ก่อ นอกจากนี้ยังจ่ายให้สำหรับผู้ขับขี่ที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ของคุณ รวมถึงผู้ที่คุณอนุญาตให้ขับขี่
 • Loss (ความสูญเสีย) - จำนวนเงินที่บริษัทประกันจ่ายในการเรียกร้องสินไหมทดแทน

M

 • Main driver (ผู้ขับขี่หลัก) - ผู้ที่ขับรถบ่อยที่สุด สมมุติว่าในครอบครัวมีผู้ขับขี่ 2 คน คนหนึ่งขับ 100 กม. ต่อเดือน อีกคนหนึ่งขับ 1 กม.ต่อวัน คนที่ขับรถทุกวันถือเป็นผู้ขับขี่หลัก

N

 • Named driver (ผู้ขับขี่ระบุชื่อ) - บุคคลที่มีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์ ให้ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยรถยนต์ โดยได้รับการคัดเลือกจากผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์
 • Non-renewal (ไม่ต่ออายุ) - การตัดสินใจของบริษัทประกันภัยที่จะไม่ต่ออายุกรมธรรม์

P

 • Policy period (ระยะเวลากรมธรรม์) - ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นหรือวันที่มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่หมดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย
 • Premium (ค่าเบี้ยประกัน) - จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้มีหรือรักษากรมธรรม์ประกันภัย คุณสามารถเลือกที่จะจ่ายปีละครั้งหรือผ่อนรายเดือนดอกเบี้ย 0%
 • Primary use (การใช้งานหลัก) - การใช้งานหลักคือวิธีการส่วนใหญ่ที่คุณใช้รถ ตัวเลือกการใช้งานหลัก ได้แก่ การขับไป/กลับที่ทำงาน ใช้ในธุรกิจ และใช้ส่วนบุคคล

R

 • Rider (ข้อกำหนดต่อท้าย) - ข้อกำหนดใหม่ต่อท้ายกรมธรรม์มาตรฐานระบุเงื่อนไขในการเพิ่มประโยชน์ หรือข้อจำกัดใดๆ นอกเหนือจากกรมธรรม์มาตรฐาน มีความหมายเหมือนกับ "endorsement (ใบสลักหลัง)"

S

 • Surcharge (ค่าบริการ) - ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่บริษัทประกันภัยคิดในกรมธรรม์ของคุณ สำหรับการประกันภัยรถยนต์ ปกติแล้วจะคิดค่าบริการเพิ่มหากเกิดอุบัติเหตุที่คุณเป็นฝ่ายผิด

U

 • Underwriter (ผู้รับประกันภัย) - บุคคลที่พิจารณารับประกันภัยและกำหนดเงื่อนไขการประกันภัย
 • Underwriting (การรับประกันภัย) - กระบวนการที่บริษัทประกันภัยใช้ในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธกรมธรรม์

ประกันรถยนต์ที่ราคาดีที่สุด

สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยเช่นคุณ

 •  เลือกซ่อมศูนย์/อู่ในเครือที่เราแนะนำ
 •  ฟรี! โค้ดเติมน้ำมันจำนวนจำกัด*
 •  ผ่อนประกันรถยนต์สบาย 0%
 •  ถึงจุดเกิดเหตุใน 30 นาที*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา