เงื่อนไขและข้อกำหนด บนเว็บไซต์ ไดเร็ค เอเชีย

เว็บไซต์ของเรา


โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้งานนี้อย่างละเอียดพร้อมอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว รวมถึงหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล (ซึ่งจะเรียกว่า ‘ข้อตกลงในการใช้งาน’) เพื่อเป็นเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ DirectAsia.co.th

โดยการใช้เว็บไซต์ของเรานั้น หมายความว่าคุณเห็นด้วยและยอมรับข้อตกลงในการใช้งานในขณะนี้ ส่วนเพิ่มเติมของเงื่อนไขและข้อกำหนดนั้นอาจมีการใช้กับเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ซึ่งคุณจะพบเมื่อเข้าใช้หน้าเพจบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งาน โปรดติดต่อหาเราทางโทรศัพท์ 02-767-7777 หรืออีเมล [email protected]

คำว่า ‘เว็บไซต์ของเรา’ และ ‘ไซต์ของเรา’ หมายถึง ข้อมูล, ข้อความ, กราฟฟิค, การบริการ และข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในและภายใต้ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (URL-universal resource locator) DirectAsia.co.th

เว็บไซต์ของเราเป็นของและบริหารจัดการโดยบริษัท Direct Asia Holdings (ประเทศไทย) จำกัด และ Direct Asia Management Services จำกัด (มหาชน) ซึ่งปรากฏบนเว็บเพจในนามของบริษัทดังกล่าวที่เป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัท Direct Asia Insurance Group of Companies ("DAIG") 

ประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ DirectAsia.co.th ได้รับประกันภัยจากบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่รับใบอนุญาตในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

 

กรรมสิทธิ์เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา


เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ การออกแบบ กราฟฟิค และการจัดวางข้อความ สิทธิ์ในฐานข้อมูล และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรานอกจากว่าเราจะระบุเป็นอย่างอื่น

รูปภาพ โลโก้ ชื่อ และเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์ของเรามีเจ้าของกรรมสิทธิ์คือสมาชิกของ DAIG และหรือบุคคลที่ 3 ที่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้ได้ ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์ของเราที่มอบสิทธิ์หรืออนุญาตให้ใครนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ โลโก้ ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า การนำไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ อาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้

คุณไม่อาจนำไปขาย พิมพ์ซ้ำ แจกจ่าย คัดลอก นำมาใช้ซ้ำ หรือผลิตส่วนใดๆ ในเว็บไซต์ของเราและไม่มีส่วนใดๆ ของเว็บไซต์เราที่อาจนำไปผลิตซ้ำ เก็บ ดัดแปลง ปรับแก้ อัพโหลดขึ้นไปที่แหล่งอื่นสหรือผลิตเพื่อจัดแสดงในที่สาธารณะไม่ว่ารูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

หากคุณเข้าไปมีส่วนร่วมในหัวข้อสนทนาหรือกระทู้บนเว็บไซต์ของเรา คุณต้องยอมรับว่าทุกๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่คุณเขียนขึ้น ถือเป็นทรัพย์สินของเราที่เราสามารถนำข้อมูลที่คุณให้ไปใช้โดยไม่ต้องชำระเงินให้คุณหรือบุคคลอื่น เรามีสิทธิ์ที่จะพัฒนาแนวคิดนั้นหรือแนวคิดที่ใกล้เคียงกันที่ระบุว่ามาจากคุณบนเว็บไซต์ของเราโดยรับรองว่าการนำไปใช้ของเราจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่ 3

 

คำชี้แจง


เว็บไซต์ของเราไม่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว การเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ เว็บไซต์ของเราและข้อมูลที่มีนี้ไม่ควรนำไปรวมกับจุดยืนหรือความต้องการด้านการเงินหรือการประกันภัยของคุณ คุณควรตัดสินใจด้วยตนเองก่อนทำลงมือทำตามข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือลิ้งค์อื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

 

สภาพพร้อมใช้งานและความถูกต้องของเว็บไซต์


เหตุผลด้านเทคนิคบางประการอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและเราไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือไม่มีปัญหาในการเชื่อมต่อมาที่เว็บไซต์ของเราตลอดเวลา ซึ่งเราจะพยายามแก้ไขเว็บไซต์ของเราหรือเซิร์ฟเวอร์จะพยายามให้เว็บอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยปลอดจากไวรัสและบั๊ก

ในขณะที่เราต้องการทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของเว็บถูกต้องและสมบูรณ์ เราจะไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้

เว็บไซต์และข้อมูลของเรา รวมถึงเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรามีให้บนพื้นฐานของการมีอยู่และสภาพพร้อมใช้งานของเว็บไซต์

การเข้าและใช้เว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองและเราไม่รับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือเอกสารที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ หรือลดหรือตัดความเสี่ยงต่ออินเตอร์เน็ตซึ่งมีเป็นปรกติ รวมถึงไม่จำกัดขอบเขตของการสูญหายของข้อมูล การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ มาลแวร์ โทรจัน และเวิร์ม นอกจากนี้เรายังไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์ที่เกิดจากบุคคลที่ 3 ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในการระงับเว็บไซต์เพื่อซ่อมหรือบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดๆ ก็ตาม

ถ้าคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณต้องรับผิดชอบในการยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าหรือทำธุรกรรมบนเว็บไซต์หากกฎหมายในประเทศไม่อนุญาตให้เข้าหรือใช้เว็บไซต์หรือถือเป็นการละเมิดกฏหมายหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นบังคับใช้ตามกฎหมายไม่ได้

คุณควรอ่านข้อกำหนดดังกล่าวให้ถี่ถ้วน ในข้อกำหนดที่ระบุถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือหรือเป็นข้อจำกัดจากความรับผิดชอบตามข้อกฎหมายในการเชื่อมต่อกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ไม่มีส่วนใดๆ ในข้อกำหนดที่พยายามตัดความรับผิดชอบซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย

เราไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของคุณสูญหายขณะอัพโหลดหรือส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา

เราไม่สามารถการันตีว่าสามารถหรือจะให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆในเวลานั้นๆ หรือมีผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา เราไม่รับผิดชอบการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือปฏิเสธใบสมัครสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

เราปฏิเสธการรับรอง ข้อผูกพัน การเป็นตัวแทน (ทั้งการแสดงออกหรือการปฏิบัติ) ให้กับขอบเขตการอนุญาตทั้งหมดภายใต้การปรับใช้ตามกฎหมาย(ที่รวมถึงโดยปราศจากข้อจำกัดว่า เว็บไซต์ของเราและเนื้อหาหรือข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด ความถูกต้อง การพร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์ของเนือ้หาเว็บไซต์หรือบางส่วนของเนื้อหาหรือข้อมูลนั้น เหมาะสมหรือมีพร้อมใช้งานในทุกๆ ขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย)

เรา (หมายความถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของเราทุกคน) ไม่เกี่ยวข้องต่อสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเว้นหน้าที่ หรืออื่นๆ ที่บุคคลได้รับจากการใช้ การเข้าถึงหรือการไม่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือต่อความผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยด้วยเหตุที่เว็บไซต์ของเราไม่พร้อมใช้งาน

เรา (หมายความถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของเราทุกคน) ไม่อาจรับผิดชอบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือการสูญเสียรายได้ ข้อมูล การใช้งาน โอกาส ธุรกิจ หรือ anticipated saving เช่น ความนิยม หรือ ชื่อเสียง หรือ การสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ผลเสียหายจากการสูญหาย ความเสียหาย ความทุกข์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งมีเหตุเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา (ถ้าหากมิได้แจ้งความเสียหายนั้นจะให้เราทราบ) หรือการไม่ยอมรับหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา

 

การเข้าถึงเว็บไซต์และการซื้อผลิตภัณฑ์


สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนั้นจะมีให้ซื้อได้เฉพาะในประเทศไทย เว็บไซต์ของเราเตรียมไว้เพื่อการใช้งานสำหรับพลเมืองไทย ผู้อาศัยอย่างถาวรในประเทศไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย(กรณีแต่งงานหรือได้รับใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยได้)และสำหรับความเสี่ยงเพื่อการทำประกันภัยที่มีในหรือจากประเทศไทยเท่านั้นใบสมัครจากผู้อาศัยซึ่งไม่ใช่ชาวไทยจะไม่สามารถซื้อประกันภัยกับเราได้ เว้นเสียแต่ว่าจะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่นการทำธุรกรรมทั้งหมดจะแจ้งราคาและจ่ายเป็นเงินบาทไทย

เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์นี้คุณต้องลงทะเบียนกับเราผ่าน บัญชีของฉัน คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคุณและรหัสผ่านสำหรับควบคุมการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในส่วน บัญชีของฉัน

คุณยินยอมรับผิดชอบและมีส่วนรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีข้อมูลของคุณและคุณควรมั่นใจในทุกๆ ขั้นตอนว่ารหัสผ่านได้เก็บไว้อย่างปลอดภัย คุณต้องแจ้งเราทันทีที่มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่ารหัสผ่านของคุณตกอยู่ในอันตรายหรือถูกใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์


เนื้อหาเว็บไซต์ของเรามิได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอจากเราเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ คำขอเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคุณแสดงว่านี่เป็นข้อเสนอจากคุณซึ่งเราอาจตอบรับหรือตอบปฏิเสธจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะนำไปดำเนินการเมื่อเราได้รับข้อเสนอนั้นๆ

หลังจากคุณส่งคำขอผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการและคาดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรามีพร้อมใช้งานสำหรับคุณและข้อเสนอของคุณได้รับการตอบรับ คุณจะได้รับการแจ้งยืนยันการซื้อของคุณ

นอกจากเราได้ระบุไว้—ข้อมูลและคำอธิบายบนเว็บไซต์ของเราไม่จำเป็นต้องแสดงคำอธิบายของเงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อยกเว้น และการอธิบายความคุ้มครองอย่างละเอียด (เหมือนกับที่ปฏิบัติได้) ข้อมูลเหล่านี้ควรจะรวมถึงตารางความคุ้มครอง เอกสารกรมธรรม์ และ/หรือข้อกำหนดในการซื้อที่ออกให้คุณ โดยเอกสารดังกล่าวอาจเป็นเอกสารฉบับจริงหรืออยู่ในรูปแบบเอกสารอิเลคทรอนิคส์ก็ได้

หากคุณส่งข้อมูลเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆผ่านเว็บไซต์ของเรา เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้ควรนำมาอ่านร่วมกับเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ และในเหตุการณ์มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขในการใช้งานและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ถือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเป็นสำคัญ

การนำผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ภายใต้ข้อบังคับและปฏิบัติตามขั้นตอนของเราและข้อกำหนดที่ได้รับการรับรองจากบริษัทประกันที่เกี่ยวข้อง โดยบังคับใช้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดปรกติเพื่อนำไปใช้กับทุกๆ ผลิตภัณฑ์และบริการตามคำขอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูอ้างอิงจากรายละเอียดกรมธรรม์

คุณต้องแน่ใจว่ารายละเอียดและข้อมูล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน) ที่คุณส่งให้เราในขณะใช้เว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้องและครบถ้วนในการชำระค่าผลิตภัณฑ์และบริการ ในกรณีของการขอให้ต่ออายุกรมธรรมทอัตโนมัติ บัตรเครดิตที่คุณใช้จะต้องเป็นของคุณและไม่อยู่ในชื่อของบุคคลอื่น

 

การทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของเรา


ตามขอบเขตที่กฏหมายอนุญาต คุณจะได้รับเอกสารอิเลคทรอนิคส์ที่เกี่ยวกับการประกันภัยทั้งหมด โดยมีเอกสารบางส่วนที่เราไม่สามารถจัดส่งแบบอิเลคทรอนิคส์ได้ตามข้อบังคับทางกฏหมายและข้อจำกัดทางเทคนิค เราจะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้คุณ

 

การทำธุรกรรมออนไลน์


บนเว็บไซต์ของเราคุณสามาทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจซึ่งอาจเป็นการซื้อกรมธรรม์ การจัดการกรมธรรม์ การต่ออายุโดยการชำระเงินหรือทำธุรกรรมอื่นๆ ซึ่งการทำธุรกรรมเหล่านี้จะไม่ถือว่าสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้รับและดำเนินการยืนยันของคุณ

การยืนยันของคุณหมายถึงการสื่อสารใดๆ ที่ออกโดยหรือส่งมาจากคุณถึงเราผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอิเลคโทรนิคส์อื่นๆ และการสื่อสารที่มีการตอบรับในข้อเสนอหรือการยืนยันการชำระเงินของคุณใดๆ ก็ตาม

คุณมีความรับผิดที่ต้องแจ้งเราในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และรักษาอีเมล์ของคุณให้ใช้การได้และสามารถรับอีเมล์ใหม่ เราอาจรับผิดชอบในกรณีส่งอีเมล์ไปแล้วแต่อีเมล์นั้นใช้การไม่ได้ นอกจากเกิดเพราะความผิดพลาดของเราเอง

เราอาจไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินของคุณด้วยเหตุผลเช่น ความผิดพลาดจากกลไก ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ การล้มเหลวของอุกรณ์ติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ การละเลยหรือล้มเหลวของผู้ให้บริการอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเราทั้งสองฝ่าย คุณควรรับทราวว่าตามขอบเขตตามกฏหมาย เราไม่อาจรับผิดชอบต่อคุณในความสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะมีสาเหตุทางตรงหรือทางอ้อมจากการเชื่อมต่อหรือการส่งผ่านโครงสร้างอิเลคโทรนิคส์ผ่านเว็บไซต์ของเราหรือความล้มเหลวในการรับสัญญาณอิเลคทรอนิคไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ข้อมูลบัตรเครดิตที่คุณให้เราอาจถูกเก็บไว้หลังการชำระเงิน เฉพาะในเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นเมื่อเราจะคืนเงินให้บัญชีบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินในขั้นต้นให้คุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อไปแล้ว

เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธขั้นตอนการทำธุรกรรมไม่ว่าในเวลาใดหรือด้วยเหตุใดๆ ตามขอบเขตที่กฏหมายอนุญาต เราไม่อาจรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่ 3 หากเราปฏิเสธการทำธุรกรรมนั้น

 

การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย


คำเตือนสำคัญ: ก่อนคุณจะได้รับความคุ้มครองจากเรา คุณต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงทุกอย่างที่คุณรู้กับเราหรือมีเหตุสมควรที่จะรู้ว่านี่เป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจของบริษัทผู้รับประกันภัยที่จะให้การประกันภัยกับคุณ มิฉะนั้นคุณอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ของคุณ

 

ที่เว็บไซต์ของเราเปิดโอกาสให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการออนไลน์:


 1. คุณและเราอาจเข้าสู่กรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้เว็บไซต์ซึ่งคุณทำข้อเสนออิเลคโทรนิคส่งผ่านเว็บไซต์ของเราและโดยการสื่อสารอิเลคโทรนิคส์การตอบรับของบริษัทประกันภัยที่เสนอให้ผ่านเว็บไซต์ถึงคุณ;
 2. เราอาจปฏิบัติตามและดำเนินการทุกข้อมูลคำสั่งอิเล็คทรอนิคที่ถ่ายทอดหรือที่ออกผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องรับรับความยินยอมหรืออ้างอิงถึงคุณและ;
 3. เราอาจปฏิบัติต่อคำสั่งอิเลคทรอนิคเท่ากับคำสั่งจริงและเราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องหรืออำนาจโดยชอบธรรมของผู้ส่งหรือการถ่ายทอด เช่น คำสั่งอิเลคทรอนิค หรือตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของคำสั่งอิเลคทรนิค
 

การทำสัญญาประกันภัยที่มีผลผูกมัดเมื่อคู่สัญญาสนองรับกับเราผ่านเว็บไซต์ด้วย 3 ขั้นตอน


 1. ขั้นตอนแรกคือการสร้างใบเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คุณสนใจและเลือกแล้ว หลังจากใส่รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด เว็บไซต์ของเราจะให้คุณทำใบเสนอราคา มีการระบุด้วยเลขที่ใบเสนอราคา โดยใบเสนอราคาและเลขที่ใบเสนอราคาจะคงอยู่และเข้าดูได้ในเว็บไซต์ของเรานานถึง 90 วัน
 2. ถ้าคุณต้องการทำประกันที่ให้ความคุ้มครองตรงกับใบเสนอราคาที่ทำไว้ หลังจากให้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการทำคำขอและเสนอไปที่บริษัทประกันภัยผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันที่ตรงกันและ;
 3. ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนที่บริษัทประกันภัยจะตอบรับ(หรือปฏิเสธ)คำขอดังกล่าวและหากบริษัทประกันตอบรับ จะออก สัญญาประกันภัยที่มีผลผูกมัดเมื่อคู่สัญญาสนองรับที่มีเลขกรมธรรม์ตรงกัน
 

หลังจากเข้าสู่การทำสัญญาผ่านเว็บไซต์ของเรา เราจะติดต่อโดยส่งการตอบรับต่อคำขอหรือการสั่งซื้อประกันภัยของคุณเฉพาะเมื่อ:


 1. มีคำสั่งอิเลคทรอนิคที่มีคำขอและคำสั่งซื้อจากคุณเข้ามาและได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลหลักของเรา;
 2. การบันทึกซึ่งถูกสร้างและเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรา;
 3. มีการออกเลขกรมธรรม์โดยเราและ…
 4. เราได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากบัตรเครดิตใบปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุซึ่งคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ โดยเป็นบัตรเครดิตในประเภทที่เรายอมรับและเป็นบัตรที่เราสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันได้

สัญญาประกันภัยที่มีผลผูกมัดเมื่อคู่สัญญาสนองรับมีเงื่อนไขว่าเราสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันจากบัตรเครดิตที่คุณเสนอมาและรับจากคุณ มาเป็นเบี้ยประกัน (ไม่ว่าจะเป็นการชำระทั้งหมดหรือการผ่อนชำระก็ตาม)

เราอาจจะออกหรือไม่ออกใบยืนยันการชำระเงินของกรมธรรม์ประกันภัยก็ได้ เพราะการมีผลของสัญญาประกันภัยที่มีผลผูกมัดเมื่อคู่สัญญาสนองรับนั้นไม่ได้มีเงื่อนไขที่การออกใบยืนยันการชำระเงินจากเราหรือการที่คุณได้รับใบยืนการชำระเงิน

 

การชำระเงิน


การชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมด การต่ออายุกรมธรรม์ หรือการซื้อบริการอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ของเราต้องจ่ายเต็มภายในวันที่กำหนดในการยืนยันที่ตรงกัน

มิฉะนั้นคุณต้องทำทุกการชำระเงินด้วยการใช้บัตรเครดิตในประเภทที่เรายอมรับในเวลาซื้อหรือการต่อกรมธรรม์หรือบริการ โดยคุณจะต้องให้รายละเอียดของบัตรเครดิตปัจจุบันและที่ยังไม่หมดอายุกับเราผ่านเว็บไซต์ของเรา

 1. ประเภทของบัตรเครดิต
 2. ชื่อที่อยู่บนบัตรเครดิต
 3. เลขที่บัตรเครดิต
 4. วันที่บัตรหมดอายุ

คุณไม่ควรส่งข้อมูลทางการเงินที่มีความสำคัญเช่นเลขที่บัตรเครดิตผ่านทางอีเมล์

 

ข้อมูลของฉัน


ข้อมูลของฉันสามารถให้คุณดู จัดการ และส่งคำขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณออนไลน์ นอกจากนี้ข้อตกลงในการใช้งานทั้งหมด รวมถึงคำศัพท์เฉพาะที่อยู่ในส่วนนี้จะแสดงเอาไว้ในข้อมูลของฉันด้วย

ข้อมูลของฉันจะมีเฉพาะคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ หากคุณ ‘อยู่ในระบบ’ โดยให้รายละเอียดที่ถูกต้องเป็นคำขอตอน ‘เข้าสู่ระบบ’ การลงทะเบียนและ/หรือหน้ายืนยันตัวตนของข้อมูลของฉันนั้นตรงกับตัวคุณและ/หรือส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ของเราและเป็นกรมธรรม์ฉบับปัจจุบันที่คุณถือไว้

คุณต้องไม่ให้ข้อมูลรหัส ‘เข้าสู่ระบบ’ กับใครโดยเด็ดขาด คุณต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นมาใช้รหัส ‘เข้าสู่ระบบ’ เช่นกัน

คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลของฉัน เพื่อเข้าสู่ระบบหรือแก้ไขข้อมูลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณทำเช่นนั้นอาจมีความผิดตามกฎหมายได้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเรานั่นหมายความว่าคุณได้ยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เรามานั้นจะนำมาใช้บนข้อตกลงร่วมกันตามคำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

 

ลิ้งเว็บไซต์


เราอาจให้ลิ้งค์ไปสู่เว็บไซตือื่นที่อยู่นอกเหนือการดูแลของเรา ลิ้งค์เหล่านี้เป็นการนำเสนอข้อมูลและความสะดวกสบายให้คุณ เมื่อคุณเข้าสู่ลิ้งค์ดังกล่าวคุณจะออกจากลิ้งค์ของเราไป เราไม่รับรองหรือแนะนำหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อยู่บนเว็บของบุคคลที่ 3 หรือการพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวและเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่คุณได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น หากคุณตัดสินใจผ่านเข้าสุ่เว็บลิ้งค์ดังกล่าวถืว่าคุณเลือกโดยยอมรับความเสี่ยงนั้นตัวตัวเอง

เว็บไซต์ของเราอาจมีหรือลิ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสมนาคุณพิเศษ การจัดสรร โปรโมชั่นโดยผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่สนับสนุน แนะนำ หรือรับรองข้อเสนอใดๆ หรือบุคคลที่ 3 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอเหล่านั้น

 

ข้อจำกัดในการใช้งาน


คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราไปในทางใดๆ ก็ตามที่เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราขัดข้องหรือแย่ลง คุณต้องรับทราลและยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อทุกๆ การติดต่อสื่อสารอิเลคทรอนิคที่ส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเราคุณต้องไม่กระทำโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือร่วมกับหรือโดยบุคคลที่ 3 ในการ:


 1. ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ มากไปกว่าการเป็นลูกค้าที่ชอบธรรมหรือเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพานิชย์
 2. กระทำการใดๆ ที่อาจขัดขวางการเข้าสู่ระบบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือรบกวนการทำงานตามปรกติของเว็บไซต์ของเรา
 3. กระทำการใดๆ ที่รวมถึงการใช้เครื่องมือเก็บสถิติข้อมูล โรบอท (หรือที่คนไทยเรียกว่าบอท) สไปเดอร์*(ทำหน้าที่เหมือนเป็นสะพานให้บอทกูเกิ้ลวิ่งเข้ามาได้)* หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ ที่เข้ามาเพื่อรวบรวม แพร่กระจาย แยกออกมา ประมูลผล เฝ้าสังเกต หรือคัดลอกหน้าเว็บเพจใดๆ จากเว็บไซต์ของเรารวมถึงข้อมูล ข้อมูลดิบ กราฟฟิค หรือเนื้อหาของเว็บไซต์
 4. ใช้การประมูลผลอัตโนมัติใดๆ ก็ตามเพื่อรวบรวมหรือรวมข้อมูล เนื้อหาที่อยู่บนหรือที่สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ของเราด้วยข้อมูล เนื้อหา ที่เข้าผ่านหรือมีต้นทางมาจากบุคคลที่ 3
 5. กระทำการใดๆ ก็ตามที่ทำให้มีการใช้แบนด์วิดท์สูงมากผิดปรกติในโครงระบบการเชื่อมต่อของเว็บไซต์ของเรา
 6. กระทำการใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการแปลข้อมูลกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ(การถอดรหัสโปรแกรมเพื่อดูว่ามีผลกับฮาร์แวร์อย่างไร) *reverse assembling * ความพยายามที่จะเปิดเผยซอร์สโค๊ด หรือการประมวลผลใดๆ หรือการเขียนโปรแกรมใดๆ มาเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และซอร์ฟแวร์หรือ;
 7. คัดลอก ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แสดงในที่สาธารณะถึงส่วนหรือเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 8. การล่วงล้ำหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเราโดยมีเจตนาที่ไม่ซื่อสัตย์ สร้างความเสียหาย หรือปฏิเสธการบริการจากเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าอื่นๆ จะถูกพิจารณาอย่างเข้มงวดและเราจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันเว็บไซตืของเราจากกิจกรรมใดๆ และเพื่อป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของเรา
 

คุณต้องใช้เว็บไซต์ของเราเฉพาะ:


 1. รับใบเสนอราคาสำหรับตัวคุณเองหรือครอบครัวโดยตรงของคุณ
 2. รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาของความคุ้มครองประกันภัยสำหรับตัวคุณเองหรือครอบครัวโดยตรงของคุณหรือเพื่อนหรือ
 3. จัดการการประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหรือการส่งคำถามเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันภัยสำหรับตัวคุณเองหรือสมาชิกครอบครัวโดยตรงของคุณ (โดยได้รับการอนุญาตจากพวกเขาก่อน)
  คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อรับใบเสนอราคาหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับราคาของความคุ้มครองประกันภัยหรือจัดการการประกันภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหรือการส่งคำถาม
  คุณต้องไม่ใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ในเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องไม่นำชื่อและโลโก้ของ DirectAsia.co.th ไปใช้ในการใดๆ ก็ตามรวมถึงการโฆษณาหรือเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้
  คุณต้องยอมรับในการจ่ายค่าเสียหายชดเชยกรณีการรับผิดชอบใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่ทำให้เราต้องประสบโดยเป็นผลจากการละเมิดข้อตกลงในการใช้งาน
 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้งาน


ข้อตกลงในการใช้งานนี้จะได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอและเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบการปรับเปลี่ยนใดๆ ของเว็บไซต์ของเราหรือในข้อตกลงในการใช้งานนี้

คุณต้องยอมรับการโพสต์ข้อตกลงในการใช้งานใหม่บนเว็บไซต์ของเราโดยที่เราไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ จากการใช้งานเว็บไซต์ของเราหลังการปรับเปลี่ยนใดๆ ถือว่าคุณเห็นด้วยและยอมรับข้อตกลงในการใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งานทุกครั้งที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งานโดยการเข้าใช้และ/หรือการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์

หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงในการใช้งานนี้ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เป็นโมฆะ หรือบังคับตามมิได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ข้อกำหนดนั้นๆ จะถือว่าถูกลบและไม่ผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานที่เหลือ

 

การเฝ้าสังเกตการโทรศัพท์และอีเมล์


การโทรศัพท์และการโต้ตอบอีเมล์กับเราในการเข้าสู่ระบบของคุณสู่เว็บไซต์ของเราอาจได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการฝึกอบรมและช่วยป้องกันการฉ้อโกง การนำข้อมูลการติดต่อดังกล่าวไปใช้ถือว่าคุณยินยอมให้ทำเช่นนั้นแล้ว

 

อำนาจในขอบเขตของกฏหมายและกฏหมาย


สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการจะมีเพื่อการซื้อในประเทศไทยเท่านั้น เงื่อนไขในการใช้งานนี้จะนำมาใช้โดยและตีความตามกฏหมายไทย ข้อโต้แย้งระหว่างคุณและเราจะได้รับการพิจารณาตัดสินคดีตามอำนาจศาลไทย

บุคคลที่ 3 ผู้ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในการใช้งานจะไม่มีสิทธิ์ในการดำเนินการเกี่ยวกับกฏหมายตามอำนาจในขอบเขตของกฏหมายเพื่อบังคับใช้เหนือข้อตกลงในการใช้งานใดๆ

 

ค่าปรับและการสละสิทธิ์


หากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งาน (รวมถึงไม่มีการจำกัดสิทธิ์ซึ่งเป็นผลจากการยอมรับกรมธรรม์ปลอม) คุณเห็นด้วยที่จะจ่ายค่าชดเชยให้เราเพื่อความเสียหายใดๆ และทุกๆ ความเสียหายที่เราได้รับและเพื่อรายจ่ายและค่าใช้จ่ายที่อาจที่ไม่อาจเรียกคืนได้โดยเราซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดของคุณ

หากคุณละเมิดข้อตกลงในการใช้งานและเราไม่ได้กระทำโต้ตอบกับคุณทันที เรายังสามารถบังคับตามใช้ตามสิทธิ์และการแก้ไขที่เกิดจากการละเมิดหรือผลจากการละเมิดใดๆ อยู่

 

การยอมรับของฉัน


คุณรับทราบและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์ของเราบ่งชี้ว่าคุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน นี่คือข้อตกลงในการใช้งาน ฉบับปัจจุบันซึ่งใช้แทนข้อตกลงในการใช้งานฉบับก่อนหน้านี้ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในการปรับเปลี่ยนข้อตกลงในการใช้งานใดๆ คุณยอมรับโดยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราหลังการปรับเปลี่ยนข้อตกลงในการใช้งานซึ่งเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้งานฉบับใหม่แล้ว

แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา