ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเรา


คำชี้แจงนี้ใช้กับเว็บไซต์ของ DirectAsia.co.th ซึ่งมีเจ้าของและผู้ดำเนินการคือบริษัท Direct Asia Holdings (Thailand) Co., Ltd.

 

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณสำคัญต่อเรา


ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อเรา นี่เป็นความรับผิดชอบที่เราปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เราให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เราและจะดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนของข้อมูลดังกล่าว

 

ทำไมเราจึงเก็บข้อมูลจากคุณ?


เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการทำผลิตภัณฑ์ประกันภัยออนไลน์และให้บริการคุณ รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือคุณในเวลาที่ต้องการเคลม นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดทำใบเสนอราคา ดำเนินการเคลม และรวบรวมสถิติต่างๆ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้คุณได้ดียิ่งขึ้น

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากคุณไปใช้ในทางอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงนี้

 

ข้อมูลประเภทใดบ้างที่เราเก็บจากคุณ?


ข้อมุลส่วนบุคคลที่เราเก็บจากคุณได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด รายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ (เช่น เบอร์โทรศัพท์และอีเมล) ข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่ที่ผ่านมา และข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยที่ผ่านมาของคุณ รวมถึงข้อมูลการโอนเงินที่คุณทำธุรกรรมกับเรา

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณ เช่น เมื่อคุณต้องการซื้อประกันภัยหรือบริการในชื่อร่วม หรือในส่วนที่คุณต้องการระบุถึงบุคคลอื่นในกรมธรรม์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น การระบุชื่อผู้ขับขี่คนอื่นๆ) หากคุณให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับบุคคลอื่น คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบโดยแจ้งแก่บุคคลนั้นว่าคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นกับเรา

ขณะที่เราเก็บข้อมูลเกือบทั้งหมดจากคุณ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้อื่นเมื่อเราตรวจสอบใบสมัครเพื่อขอรับความคุ้มครองจากประกันภัยหรือในขณะทำเคลมภายใต้กรมธรรม์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทประกันอื่นๆ ผู้ตรวจสอบประกันภัย ผู้จัดการแผนกเคลม หรือผู้ให้บริการด้านการแพทย์

 

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?


ข้อมูลที่เราเก็บจากคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เราจะบันทึกและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดทำใบเสนอราคาที่ถูกต้องให้คุณเมื่อคุณซื้อกรมธรรม์ ช่วยคุณทำการเคลม และจัดการกรมธรรม์ เราจะใช้ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินที่มีการเก็บข้อมูลไว้เพื่อดำเนินการชำระเงินประกันภัยของคุณ

เมื่อคุณเปิดชมเว็บไซต์ของเราในหน้าต่างๆ เราจะเก็บข้อมูลทั่วไป (เช่น เลขที่ไอพีแอดเดรสของคุณ) ซึ่งจะไม่ได้ระบุว่าเป็นคุณอย่างเฉพาะเจาะจง ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถประเมินและปรับปรุงการแสดงผลเว็บไซต์ของเราต่อไป

เราอาจใช้บริษัทผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งจากภายนอก เพื่อช่วยในการดูแลเว็บไซต์ แก้ไขปัญหา และเก็บข้อมูลทั่วไปเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์

 

คุณทำอย่างไรกับอีเมล์ต่างๆ?


เราเก็บเนื้อหาของอีเมล์ที่คุณส่งถึงเราเพื่อให้ช่วยเราเข้าใจความต้องการและให้ความช่วยเหลือกับคุณต่อไป

 

ลิ้งค์เชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์อื่นๆ


เราให้ลิ้งค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณ เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตคำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณต้องศึกษาเนื้อหาของคำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเข้าชมและใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

 

เราจะส่งโฆษณาและข่าวประชาสัมพันธ์การตลาดให้คุณหรือไม่?


เราต้องการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำในตลาด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเราจึงอาจติดต่อคุณเพื่อให้ทราบข่าวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถแจ้งให้เราทราบได้ทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ การเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารจากเรานี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เราจะไม่ส่งอีเมล์การตลาดหากไม่รับอนุญาตจากคุณ

 

คุณจะเปิดเผยข้อมูลของฉันกับผู้อื่นหรือไม่?


เพื่อให้เราสามารถจัดประกันภัยที่เหมาะสมกับคุณ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนพื้นฐานที่สำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ช่วยเราเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งอาจเป็นบริษัทประกันภัยอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคลม เช่น ผู้ประเมินวินาศภัย ผู้จัดการและ assessors อู่ซ่อมและ ผู้ตรวจสอบและ recovery agent อาจมีการเปิดเผยข้อมูลกับตำรวจ บริษัทกฎหมายและบริษัทติดตามหนี้สิน ผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ หรือบริษัทที่ช่วยเหลือเราด้านการสื่อสารเช่น การจัดส่งไปรษณีย์

บริษัทภายนอกที่มีส่วนช่วยด้านเว็บโฮสติ้ง ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขปัญหา และเก็บข้อมูลทั่วไปเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์ อาจเข้าถึงข้อมูส่วนบุคคลของคุณ

เราตั้งข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนตัวในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจำกัดการใช้ข้อมูลตามจุดประสงค์เฉพาะที่เราส่งข้อมูลไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณยังไม่ถูกตรง โปรดติดต่อเราที่ CustomerCare@DirectAsia.co.th หรือโทร. 02-767-7777 แล้วเราจะแก้ไขให้ทันที

 

การติดต่อกับบุคคลอื่นๆ


เราจะติดต่อกับคู่สมรสหรือคู่ครองของคุณในกรณีที่พวกเขาโทรหาเราแทนคุณเพื่อแจ้งว่าเป็นผู้ขับขี่ระบุชื่อในกรมธรรม์ และยืนยันการตรวจสอบเลขประจำตัวและการพิสูจน์จากเรา หากคุณต้องการให้ผู้อื่นจัดการกับกรมธรรม์แทนคุณในขั้นตอนเบื้องต้น โปรดแจ้งให้เราทราบ ในบางกรณีพิเศษเราจะติดต่อกับบุคคลอื่นแทนคุณโดยมีการได้รับอนุญาตจากคุณก่อน หากคุณต้องการให้เราติดต่อเฉพาะกับคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบด้วย

 

ความปลอดภัยในการใช้ระบบออนไลน์


การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา เรามีมาตรการป้องกันที่รับผิดชอบต่อในการสูญหายของข้อมูล การใช้ข้อมูลไปในทางที่ผิด และการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลส่วนบุคคลของฉันจะปลอดภัย?


ความปลอดภัยข้อมูลคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ข้อมูลที่คุณให้เราผ่านทางระบบเวบไซต์จากคอมพิวเตอร์คุณมาถึงระบบคอมพิวเตอร์เราผ่านระบบเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต จะถูกเข้ารหัสข้อมูลในระดับแอปปลิเคชั่นที่เรียกว่า SSL ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ความปลอดภัยสูงและใช้เป็นที่แพร่หลาย ยากที่จะหาวิธีการเข้าถึงข้อมูลคุณได้ คุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คุณให้กับเรามีปลอดภัยสูง

คุณสามารถตรวจสอบว่าข้อมูลคุณปลอดภัยหรือไม่ โดยสังเกตที่สัญลักษณ์รูปกุญแจถูกล็อคตลอดเวลาที่มุมล่างขวาของบราวเซอร์คุณ และบนแถบแสดงที่อยู่เว็บไซต์จะขึ้นต้นด้วย “https” แทน “http”

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้จัดเก็บไว้บนระบบคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งมีการปกกันการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี่ที่ผสมผสานกันหลายวิธี (ไฟร์วอลล์ ขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของการเข้าสู่ระบบ การเข้ารหัส ระบบตรวจจับการบุกรุก)

เราใช้บริการชำระเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับจากธุรกิจขนาดใหญ่ในทุกๆ ขั้นนตอนการชำระค่าประกันภัยที่คุณบนเว็บไซต์นี้ บริษัทผู้ให้บริการดังกล่าวจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะตัวแทนของเรา

 

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อชำระเงินผ่านระบบออนไลน์


เมื่อคุณชำระเงินบนเว็บไซต์ของเราโดยใช้บัตรเครดิต เลขที่บัตรเครดิตของคุณจะส่งต่อไปยัง secure manner ระหว่างเว็บไซต์ของเราและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต เป็นต้น

 

ติดต่อเราผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


เว็บไซต์ของเรามีช่องทางให้คุณติดต่อกับเราโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เราจำเป็นต้องมีอีเมล์ของคุณในการติดต่อกลับ

เราจะไม่สอบถามหรือขอให้คุณยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลผ่านอีเมล์ คุณไม่ควรเปิดอีเมล์ที่มาจากเราหรือแผนกเคลมที่มีการถามข้อมูลส่วนบุคคล และควรจะลบทันทีเพราะนี่เป็นลักษณะการขอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (ที่เรียกว่า phishing)

 

ป้องกันความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ


มีข้อควรปฏิบัติ 3 ข้อเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบออนไลน์

  • การป้องกันไวรัสและสปายแวร์ ควรลงโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีคุณภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ไฟร์วอลล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดไฟร์วอลล์แล้ว ไฟร์วอลล์เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้ามาในระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้
  • ระบบปฏิบัติการ ควรใช้ระบบปฏิบัติการที่เวอร์ชั่นล่าสุด อย่าลืมออกจากระบบหลังจากเข้าทำรายการใน Direct Asia Insurance session เมื่อคุณชำระเงินเรียบร้อยแล้ว อย่าทิ้งคอมพิวเตอร์ในขณะทำรายการชำระเงิน เราขอแนะนำให้คุณลบ browser cache ออกหลังจากทำรายการออนไลน์ทุกครั้ง cache file ที่ค้างอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเรียกคืนรูปภาพของข้อมูลที่ส่งออกหรือรับเข้าผ่านระบบบอินเตอร์เน็ต ทำให้คุณมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของเหล่าแฮคเกอร์ได้
 

คุณใช้คุ้กกี้หรือไม่?


เราใช้คุ้กกี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อกับบราวเซอร์ของคุณ คุ้กกี้ช่วยเราในการให้บริการ ขั้นตอนการออกใบเสนอราคา ขั้นตอนการซื้อ ที่ปรับให้เข้ากับคุณ อาจใช้เพื่อบันทึกข้อมูลทั่วไปอื่นๆ เช่น วันที่ เวลา ระยะที่คุณใช้เข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้า เพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ การใช้ในแง่สถิติและการดูแลรักษา ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาใช้โดยภาพรวม ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกใช้ในลักษณะข้อมูลเฉพาะจากผู้ใช้รายบุคคล

 

การแสดงความยอมรับ


คุณได้แสดงความยอมรับและรับรองว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณบ่งชี้ว่าคุณยอมรับเว็บไซต์ของเราในลักษณะการใช้งานและคำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงเกี่ยวกับปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นฉบับปัจจุบันใช้แทนคำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือฉบับอื่นๆ

คุณเห็นด้วยและยอมรับคำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวจากการใช้เว็บไซต์ของเรา เช่นเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ถือว่าคุณเห็นด้วยและยอมรับว่าเราได้แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและคุณยอมรับคำชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว