เข้าร่วมโครงการ ชวนได้ จ่ายจริง
ลงทะเบียนเลย online form.

รับค่าชวนเป็นจำนวน 2,000 บาท/กรมธรรม์
เมื่อเพื่อนของคุณซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ สำเร็จผ่านเว็บไซต์*

ส่งต่อข้อเสนอพิเศษสุดๆ เพียงสร้างลิงก์ส่วนตัวแล้วแชร์ให้เพื่อนเพื่อซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์

สมาชิก
ผู้ชวน

รับเลย 2,000 บ./กรมธรรม์ ภายในเดือน ก.ย. 64

จำนวนการแนะนำสำเร็จ(ครั้ง) ค่าแนะนำที่จะได้รับ/กรมธรรม์
1 2,000
2 2,000
3 2,000
4 2,000
5 2,000
6 2,000
7 2,000
8 2,000
9 2,000
10 2,000
ดูรายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมด
ผู้ถูกชวน

รับเลย 5 ต่อ ภายในเดือน ก.ย. 64

ชวนได้ จ่ายจริง ผู้ถูกชวนรับสูงสุด 5ต่อ* ดูรายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมด
 1. รับสิทธิพิเศษรายการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – 30 ก.ย. 64 เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ชวนที่ลงทะเบียนเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ให้บุคคลธรรมดา และลูกค้า ไดเร็ค เอเชีย สามารถเข้าร่วมรายการได้
 4. ผู้ชวนจะได้รับค่าแนะนำก็ต่อเมื่อ ผู้ถูกชวนซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ ผ่านทางลิงก์ส่วนบุคคลที่บริษัทฯ สร้างให้ และชำระเบี้ยประกันบนเว็บไซต์ https://www.directasia.co.th/ แล้วเท่านั้น โดยจะได้รับค่าชวนเป็นจำนวน 2,000 บาท/กรมธรรม์
 5. ขอสงวนสิทธิ์การให้ค่าแนะนำเฉพาะผู้ชวนที่กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์และส่งเอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
 6. ผู้ชวนจะได้รับเงินค่าแนะนำตามจำนวนกรมธรรม์ที่เสนอขายได้ ผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งข้อมูลไว้ ในทุกวันที่ 30 ของเดือนถัดไปหลังจากผู้ชวนส่งเอกสาร หากวันที่ 30 ของเดือนเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ผู้ชวนจะได้รับค่าแนะนำในวันทำการล่วงหน้าก่อนวันหยุดดังกล่าว
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ค่าแนะนำในกรณีเลขทะเบียนรถในกรมธรรม์ผู้ถูกชวนของท่านซ้ำกับผู้ชวนท่านอื่นหรือเป็นเลขทะเบียนรถที่เคยซื้อประกันรถกับทางบริษัทฯมาก่อนแล้ว
 8. เงินค่าแนะนำที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามที่กฎหมายกำหนด
 9. ขอสงวนสิทธิ์ผู้ชวนและผู้ถูกชวน จะต้องไม่เป็นคนเดียวกัน
 10. ขอสงวนสิทธิ์ประกันรถยนต์ชั้น 2, ประกันรถยนต์ชั้น 3+, ประกันรถยนต์ชั้น 3 และประกันพ.ร.บ. ไม่เข้าร่วมรายการนี้
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยรายชื่อผู้ชวนและผู้ถูกชวนในรายการนี้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายค่าแนะนำในกรณีที่ตรวจพบว่า ท่านได้รับข้อมูลของผู้ถูกชวนโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือหากตรวจพบว่าการชวนของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายค่าแนะนำในกรณีที่ตรวจพบว่ากรมธรรม์ของผู้ถูกชวนถูกยกเลิกภายใน 90 วันหลังการชำระเบี้ยสำเร็จ
 14. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้พนักงานของบริษัท ไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย จำกัด และครอบครัวเข้าร่วมรายการ
 15. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมรายการ
 16. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด
 17. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ได้
 18. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการนี้รวมถึงเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของไดเร็ค เอเชียถือเป็นที่สิ้นสุด
 1. 1. ขอสงวนสิทธิ์ผู้เล่นต้องซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือ 2+ ผ่านทางลิงก์ส่วนบุคคลของผู้ชวน และชำระเงินในช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ https://www.directasia.co.th/ แล้วตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – 30 ก.ย. 64 เท่านั้น เพื่อรับโปรโมชันจาก ไดเร็ค เอเชีย ได้แก่
  • บัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับโปรโมชันในแต่ละช่วงเวลาของการซื้อประกันออนไลน์ในช่องทางเว็บไซต์
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • ประกันภัยโควิด-19
  • ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19
 2. ประกันอุบัติเหตุขอสงวนสิทธิ์ประกันรถยนต์ชั้น 2, ประกันรถยนต์ชั้น 3+, ประกันรถยนต์ชั้น 3 และประกันพ.ร.บ. ไม่เข้าร่วมรายการนี้
 3. ผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19, ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 และประกันอุบัติเหตุ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. ผู้ถูกชวนจะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าบริษัทไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย จำกัด และต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ
 5. รายละเอียดบริการประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ประกอบด้วย
  • บริการให้คําปรึกษาทางด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • บริการช่างช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนนสำหรับเปลี่ยนยางอะไหล่ หรือพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ (ไม่รวมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ) จำนวน 1 ครั้งต่อปี
  • บริการช่างเติมน้ำมันฉุกเฉิน 5 ลิตร จำนวน 1 ครั้งต่อปี
  • บริการรถยก รถลากฉุกเฉิน 1,500 บาท จำนวน 1 ครั้งต่อปี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน)
  • บริการช่วยเหลือช่างกุญแจรถยนต์ฉุกเฉิน หรือนำกุญแจสำรองมาให้ 30 กม. จำนวน 1 ครั้งต่อปี (กม.ถัดไป กม.ละ 25 บาท และผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน)

  *หากกรมธรรม์ประกันรถยนต์ถูกยกเลิก บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนจะสิ้นสุดความคุ้มครองทันที

 6. บริษัทฯ จะส่งของสมนาคุณไปตามที่อยู่ที่ส่งกรมธรรม์ของลูกค้า ภายใน 60 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว
 7. เงื่อนไขของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) ให้เป็นไปตามที่ DirectAsia และ/หรือผู้ให้บริการกำหนด
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก หรือเรียกคืนของสมนาคุณหากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์รับโปรโมชันโดยมีการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข หรือมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่ได้รับของสมนาคุณไปแล้ว
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด
 10. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ซื้อกรมธรรม์ใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมกรมธรรม์ที่ต่ออายุประกัน
 11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการนี้รวมถึงเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของไดเร็ค เอเชียถือเป็นที่สิ้นสุด