1. รับโค้ดเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 1,500 บาท เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (มูลค่าโค้ดเติมน้ำมันที่ได้รับขึ้นอยู่กับมูลค่าเบี้ยประกันและวิธีชำระเงิน)
  2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ของ ไดเร็ค เอเชีย ภายใต้การรับประกันภัยโดย Falcon Insurance เท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่และเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมกรมธรรม์ที่ต่ออายุประกัน
  4. ขอสงวนสิทธิ์ให้โปรโมชัน 1 สิทธิ์ต่อกรมธรรม์เท่านั้น
  5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ 200 ท่านแรก (จำกัดการซื้อ 1 ท่าน/กรมธรรม์) ภายใน วันนี้ - 31 ธ.ค. 2024 เท่านั้น
  6. บริษัทฯ จะส่งโค้ดเติมน้ำมันภายใน 60 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก หรือเรียกคืนของสมนาคุณ หากตรวจพบว่า มีการใช้สิทธิ์รับโปรโมชันโดยผิดเงื่อนไข หรือมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังจากที่ได้รับของสมนาคุณ
  8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้จะไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ได้
  10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ ไดเร็ค เอเชีย ถือเป็นที่สิ้นสุด
  11. โปรโมชันที่ได้รับอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันภัยกำหนด
แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา