แลก โทร รับฟรี! พรบ. ไดเร็คเอเชีย ประกันรถยนต์แจกของขวัญปีใหม่

ประกันรถยนต์จัดใหญ่!

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Shell ClubSmart

เมื่อซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ,2+ หรือ ชั้น 3+

แลกฟรี

พรบ.  =1    คะแนน

3 ขั้นตอน รับพรบ. รถยนต์
แลก
รับ

* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

6 ขั้นตอนง่ายๆ

สำหรับการแลกโค้ด ไว้รับ พรบ.ฟรีๆของเรา

1. สร้างบัญชีออนไลน์ และเข้าสู่ระบบที่ www.shellsmart.com

ล็อกอินบัญชี Shell ClubSmart

2. เลือกแถบ “แลกของรางวัล” ด้วย 1 คะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท

เลือกหัวข้อ “แลกของรางวัล”

3. เลือกรางวัล “พรบ. ฟรี จาก Direct Asia ไดเร็ค เอเชีย"

Direct Asia จัดใหญ่ ให้พรบ.ฟรี!

4. เว็บจะลิงค์มาที่หน้ารายละเอียดของรางวัล กด"ใส่ตะกร้า"เพื่อแลก 1 คะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท

กดแลกโค้ดรับฟรี พรบ. ด้วย 1,000 คะแนน

5. กด"ดูตะกร้า" และกด “ดำเนินการต่อไป” เพื่อยืนยันแลกคะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท 

ตรวจสอบรายละเอียด เพื่อยืนยันการแลกคะแนนของท่าน ตรวจสอบรายละเอียด เพื่อยืนยันการแลกคะแนนของท่าน

6. ระบบจะจัดส่ง “โค้ด” ไปยังอีเมลที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ และนำ "โค้ด" ไปรับ ฟรี พรบ. รถยนต์ โดยแจ้งรับผ่านทางโทรศัพท์ 02 767 7844 หรือฝากข้อมูลติดต่อกลับ ที่นี่ 

โค้ดส่วนลดจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน โค้ดส่วนลดจะถูกส่งไปยังอีเมลของท่าน

* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ระยะเวลา DirectAsia จัดใหญ่!

วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562

สอบถามปัญหาเพิ่มเติมทิ้งข้อมูลให้เราติดต่อกลับที่นี่

เงื่อนไขการได้รับรางวัล 
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์จำกัด 100 สิทธิ์ ต่อ เดือน
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อประกันรถยนต์และ พรบ.ในวันเดียวกันเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่กับ Direct Asia กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ และรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ สมาชิกเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น (เบอร์ 02 767 7844)
  • ขอสงวนสิทธิ์การซื้อประกันรถยนต์ในรูปแบบขององค์กร ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริตฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของรายการ จะถือว่าสิทธิ์ประโยชน์นั้นจะถูกยกเลิกทันที หรือหากสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว จะถือว่าสิทธิ์ประโยชน์นั้นจะถูกยกเลิกทันที
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์เพียงรายการใดรายการหนึ่งเท่านั้น
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการนี้รวมถึงเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของไดเร็ค เอเชียถือเป็นที่สิ้นสุด