ฝากข้อมูลให้เราติดต่อกลับที่นี่!

* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ซื้อประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชีย! จัดเต็ม รับฟรี 2,000 คะแนนเชลล์ คลับสมาร์ท

โปรโมชั่น

เพื่อสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท เพียงคุณ “โทร” และซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 หรือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ กับทาง Direct Asia รับเลย 2,000 คะแนน ในบัตรเชลล์ คลับสมาร์ท!

เบอร์ติดต่อที่ร่วมรายการ

 02-767-7844

ระยะเวลาร่วมรายการ

ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2562

  • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือ ชั้น 2+ จาก Direct Asia เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ กับ Direct Asia และรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ สมาชิกเท่านั้น กรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกเชลล์ คลับสมาร์ท ที่ซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข เบอร์ 02-767-7844 หรือฝากข้อมูลเพิ่มติดต่อกลับที่ www.directasia.co.th/promotion/shell เท่านั้น
  • คะแนนพิเศษ 2,000 คะแนนจากเชลล์ คลับสมาร์ท จะถูกเพิ่มเข้าบัญชีสมาชิกโดยอัติโนมัติ ภายใน 15 วันทำการ นับจากสิ้นเดือน หลังจากข้อมูลได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากเชลล์
  • สงวนสิทธิ์สำหรับการซื้อประกันรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น การซื้อประกันรถยนต์ในรูปแบบขององค์กร ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริตฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของรายการ จะถือว่าสิทธิ์ประโยชน์นั้นจะถูกยกเลิกทันที หรือหากสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายและ/หรือยกเลิกกรมธรรม์ภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว จะถือว่าสิทธิ์ประโยชน์นั้นจะถูกยกเลิกทันที
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์เพียงรายการใดรายการหนึ่งเท่านั้น
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการนี้รวมถึงเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของไดเร็ค เอเชียถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่แจ้งเข้าร่วมโปรโมชั่นก่อนชำระเงินเท่านั้น