• โทรเช็คเบี้ย

   รับ 1 สิทธิ์

 • บอกต่อเพื่อน

   รับสูงสุด 5 สิทธิ์

 • ซื้อและชำระเบี้ยประกัน

   รับ 10 สิทธิ์

รวม 45 รางวัล

มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

 • 1. คุณเสกสิทธิ์ พรมพิลา
 • 2. คุณวรรภา ปิ่นณรงค์
 • 3. คุณเอมอร มีสุข
 • 4. คุณอัปสรศรี ณรงคะชวนะ
 • 5. คุณสาวิตรี ถนอมสมบัติ
 • 6. คุณวัชรี คำยอด
 • 7. คุณภัทราภา สุวรรณประภา
1. ทะเบียนรถที่มาเช็คเบี้ย ต้องไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันของทาง DirectAsia

2. ผู้ที่ติดต่อเช็คเบี้ยประกันต้องมีประกันรถยนต์ปัจจุบันที่จะหมดอายุภายใน 3 เดือน (ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2562)

 • โชคชั้นที่ 1 : ผู้โทรติดต่อเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์และได้รับใบเสนอราคาจาก DirectAsia ผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-14 พ.ย. 2561 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ทันที จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ทะเบียนรถ
 • โชคชั้นที่ 2 : ผู้โทรติดต่อเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ผ่านทางโทรศัพท์ มีการอ้างอิงหมายเลขใบเสนอราคาของผู้ที่เคยโทรเช็คเบี้ยประกันรถยนต์กับทางไดเร็คเอเชียแล้วนั้น ผู้โทรติดต่อเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์และได้รับใบเสนอราคา จะได้รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ทันที จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ทะเบียนรถ ส่วนผู้ที่ถือสิทธิ์หมายเลขใบเสนอราคาที่มีการใช้อ้างอิง จะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 1 สิทธิ์ จำกัด 5 สิทธิ์ต่อ 1 ทะเบียนรถ
 • โชคชั้นที่ 3 : ผู้ที่ซื้อและชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ วันที่ 1 ต.ค.-14 พ.ย. 2561 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นโชคพิเศษอีก 10 สิทธิ์ สูงสุด 16 สิทธิ์ต่อ 1 ทะเบียนรถ (สำหรับประกันภาคสมัครใจทุกชนิด ยกเว้นพรบ. และสิทธิ์จะถูกยกเลิกหากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อน 14 พ.ย. 2561)
 • โชคชั้นที่ 4 : ทุกใบเสนอราคาที่ติดต่อเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.-14 พ.ย. 2561 มีสิทธิ์ร่วมลุ้นทุกวันตลอดช่วงเวลา ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว

* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง