มีบัตรเครดิต KTC ไดเร็คเอเชียช่วยจ่ายเขี้ยประกันรถยนต์ 620 บ. | โปรโมชั่น ประกันรถยนต์
 • ไดเร็คเอเชีย การันตีราคาดีที่สุด ผ่อน0%
สอบถามและติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโทร 02 767 7775 หรือ ฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับที่

* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สิทธิประโยชน์ลูกค้าบัตร KTC

ซื้อประกันภัยรถยนต์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 620 บาท


 •  รับเครดิตเงินคืน 620 บาท/กรมธรรม์

  เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1

 •  รับเครดิตเงินคืน 200 บาท/กรมธรรม์

  เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ หรือ 3+

เมื่อลูกค้าไดเร็ค เอเชียซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 , 2+ หรือ 3+ กับ ไดเร็ค เอเชียDirectAsia ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 767 7775 หรือฝากข้อมูลเพิ่มติดต่อกลับที่ www.directasia.co.th/promotion/ktc และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่าง วันที่ 1 ม.ค.–30 มิ.ย. 2562

 

 •   ประกันรถยนต์ การันตีราคาดี
 •   มาไว 30 นาที
 •   ผ่อนสบาย 0% 10 เดือน
ประกันรถยนต์ระบุผู้ขับขี่แบบพิเศษ อายุ 30 อัพ ใครก็ขับได้
หมายเหตุ
 • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่กับDirectAsia และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นกรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • กรณีสมาชิกมีความประสงค์จะขอแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต่อ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และเงื่อนไขการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้เป็นไปตามที่บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด โดยเคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย  
 • 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ทุกประเภทที่ตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+ หรือ3+ กับ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดหรือ DirectAsia ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 767 7775 หรือฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับที่ www.directasia.co.th/promotion/ktc และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562– 30 มิถุนายน 2562 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • 2. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+ หรือ 3+ ผ่านช่องทางที่กำหนด กับ DirectAsia และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรฯ ภายในช่วงระยะเวลารายการ สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ผ่านบัตรฯ ต่อ 1 กรมธรรม์ ดังต่อไปนี้
  • รับเครดิตเงินคืน 620 บาท เมื่อสมาชิกชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ผ่านบัตรฯ
  • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อสมาชิกชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ หรือ 3+ ผ่านบัตรเครดิต
 • 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่กับDirectAsia และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นกรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • 4. กรณีสมาชิกมีความประสงค์จะขอแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ในการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต่อ DirectAsia เท่านั้น และเงื่อนไขการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ DirectAsia กำหนด โดยเคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้
 • 5. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้
 • 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • 9. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 • 10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์และของสมนาคุณตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ได้ที่บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดโทร 02 767 7775 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ www.directasia.co.th/promotion/ktc สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 หรือwww.ktc.co.th/insurance
 • 13. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

claim
การันตีราคาดีที่สุด*

ใครขับดีเราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง

ZeroPercent
การันตีผ่อนเบี้ย 0 %*

ผ่อนจ่ายสบายๆ ผ่อนได้ทั้งบัตรเครดิต และเดบิต 0% นาน 10 เดือน

FastClaim
การันตีถึงที่เกิดเหตุทันใจ*

ภายใน 30 นาที ช้ากว่านี้ รับทันทีบัตรเติมน้ำมัน ฟรี! 1,000 บาท