โปรโมชั่น ลูกค้าไดเร็คเอเชียที่ซื้อกรมธรรม์เพิ่ม รับฟรี บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท
Guarantee

การันตีราคาดีที่สุด

ใครขับดี เราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง

ลูกค้าไดเร็คเอเชียที่ซื้อกรมธรรม์เพิ่ม รับบัตรเติมน้ำมัน อีก 1,000 บาท !!

รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์กับไดเร็คเอเชียและซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันอื่นเพิ่มเติมที่มีมูลค่า 12,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับกรรมธรรม์ใหม่เท่านั้น กรรมธรรม์ต่ออายุไม่สามารถเข้าร่วมได้
  • ติดต่อมาที่ 02-767-7777 บอกหมายเลขกรมธรรม์ที่ถืออยู่ปัจจุบัน และชื่อ-นามสกุลผู้ถือกรมธรรม์ทั้ง 2 ใบจะต้องตรงกัน
  • บัตรเติมน้ำมันปตท. ใช้ได้ที่ปั๊มปตท.ทุกสาขา มีอายุถึง 31 ธ.ค. 2561
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • ของรางวัลจะนำส่งหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 90 วัน
  • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดหมดอายุ ลูกค้าจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ
  • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข : บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) มีสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบนหน้าเว็บไซต์ www.directasia.co.th และจะมีผลบังคับใช้ทันที ถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกประกาศบนหน้าเว็บไซต์ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น