Guarantee

การันตีราคาดีที่สุด

ใครขับดี เราการันตีราคาดีที่สุด เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง

ลูกค้าไดเร็คเอเชียที่ซื้อกรมธรรม์เพิ่ม รับบัตรเติมน้ำมัน อีก500บาท!!

รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์กับไดเร็คเอเชียและซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันอื่นเพิ่มเติมสำหรับประกันภัยชั้น1 หรือ 2+ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับกรรมธรรม์ใหม่เท่านั้น กรรมธรรม์ต่ออายุไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • ติดต่อมาที่ 02-767-7777 บอกหมายเลขกรมธรรม์ที่ถืออยู่ปัจจุบัน และชื่อ-นามสกุลผู้ถือกรมธรรม์ทั้ง 2 ใบจะต้องตรงกัน
 • บัตรเติมน้ำมัน มีอายุถึง 31 ธ.ค. 2564
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
 • ของรางวัลจะนำส่งหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 90 วัน
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดหมดอายุ ลูกค้าจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ
 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข : บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) มีสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบนหน้าเว็บไซต์ www.directasia.co.th และจะมีผลบังคับใช้ทันที ถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกประกาศบนหน้าเว็บไซต์ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น
 

ประกันรถยนต์ที่ราคาดีที่สุด

สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยเช่นคุณ

 •  เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง*
 •  เลือกซ่อมศูนย์/อู่ในเครือที่เราแนะนำ
 •  ฟรีบัตรน้ำมันจำนวนจำกัด*
 •  ผ่อนประกันรถยนต์สบาย 0%
 •  ถึงจุดเกิดเหตุใน 30 นาที*

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง