พ.ร.บ รถยนต์ออนไลน์ เร็ว ง่าย คุ้มครองทันที | ไดเร็คเอเชีย ประเทศไทย

พ.ร.บ. รถยนต์ไดเร็คเอเชีย คุ้มครองทันที่โดยไม่รอการพิสูจน์ถูก/ผิด

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาล

สูงสุด 30,000 บาท/คน

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร

สูงสุด 35,000 บาท

พ.ร.บ. รถยนต์ไดเร็คเอเชีย คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์หลังจากพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล

(ส่วนเกิน 30,000 บาท)

สูงสุด 80,000 บาท

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มครองค่าเมื่อเสียชีวิตละทุพพลภาพถาวร เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร

(ส่วนเกิน 35,000 บาท)

สูงสุด 300,000 บาท

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์มีค่าชดเชยรายวัน ค่าชดเชยรายวัน

(สูงสุด 20 วัน)

สูงสุด 200 บาท/วัน และสูงสุด 4,000 บาท/ครั้ง

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มครองอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

สูงสุด 304,000 บาท/คน

ประกันรถยนต์ ที่ถูกที่สุด

สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยเช่นคุณ

  •  เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง
  •  เลือกซ่อมศูนย์/อู่ในเครือที่เราแนะนำ
  •  ฟรีบัตรน้ำมันจำนวนจำกัด*
  •  ผ่อนประกันรถยนต์สบาย 0%
  •  ถึงจุดเกิดเหตุใน 30 นาที

5 ขั้นตอนสะดวกซื้อ สะดวกจ่าย คุ้มครองได้ทันที

เริ่มต้นที่เช็คเบี้ยประกัน เลือกปรับกรมธรรม์ตามต้องการ แล้วสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์หาเราได้โดยตรง

เช็คเบี้ยประกันภัยออนไลน์ หรือโทร 02 821 5644

ซื้อง่าย แถมเลือกความคุ้มครองหรือเพิ่มวงเงินคุ้มครองได้ตามใจ

จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือจ่ายได้ที่ 7-Eleven

คุ้มครองเต็มที่ทันทีที่จ่ายเบี้ยประกัน

กรมธรรม์จะถูกส่งทางไปรษณีย์ใน 7 วันทำการ