มารู้จักกันว่า พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร

คำว่า "พ.ร.บ." คงเป็นคำที่หลายๆคนเคยได้ยินหรือรู้จักกันมาบ้าง แต่คงไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจว่า "พ.ร.บ." มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตเราได้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้น
"พ.ร.บ." ที่เรามักจะได้ยินเมื่อทำประกันภัยรถยนต์ หมายถึง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกต้องจัดให้มีประกันภัยอย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือที่เรียกกันว่า ประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถได้อย่างทันท่วงที โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่

สามารถต่อประกันภัยหรือซื้อ พ.ร.บ รถยนต์ออนไลน์ผ่านไดเร็คเอเชีย
รวดเร็ว ง่าย คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นไม่รอการพิสูจน์ถูก/ผิด

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มราคา-คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย

สูงสุด 30,000 บาท/คน

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ราคาดีคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

สูงสุด 35,000 บาท

ทำประกันภัยต่อพ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์กับไดเร็คเอเชีย คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
หลังจากพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มราคาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย

สูงสุด 80,000 บาท

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มราคาคุ้มครองค่าเมื่อเสียชีวิตละทุพพลภาพถาวร การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

500,000 บาท ต่อหนึ่งคน

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มราคามีค่าชดเชยรายวัน ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน

(สูงสุด 20 วัน)

สูงสุด 200 บาท/วัน และสูงสุด 4,000 บาท/ครั้ง

ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์คุ้มราคาคุ้มครองอุบัติเหตุแต่ละครั้ง จำนวนความรับผิดชอบรวมต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ไม่เกิน 504,000 ต่อหนึ่งคน

พรบ รถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง ?

คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น

ผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินเท้า จะได้รับความคุ้มครอง เป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ และค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด ซึ่งบริษัทประกันจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทได้รับคำร้องขอ เป็นจำนวนเงินดังนี้

 1. ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
 2. กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 35,000 บาท/คน
 3. กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ และต่อมาได้สูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าชดเชยรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท/คน
 4. กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตหลังจากเข้ารักษาพยาบาล จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 65,000 บาท/คน

คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน

เป็นค่าเสียหายที่นอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีผู้ประสบภัยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินดังนี้
 1. ค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัย สามารถเรียกร้องได้ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
 2. สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 - 500,000 บาท/คน
 3. กรณีเสียชีวิต บริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท/คน
 4. ในกรณีที่เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

 

ไม่ทำประกัน พรบ มีโทษไหม

การทำประกันภัย พรบ คือ การประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคันจะต้องทำ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และทำให้คุณไม่สามารถเสียภาษีรถยนต์ได้ ส่งผลให้ป้ายทะเบียนขาดต่ออายุร่วมด้วย

 

ราคาพรบ ปี 2564 ของรถยนต์แต่ละประเภท

รถยนต์โดยสาร

ราคาพรบ

รถยนต์โดยสาร ที่นั่งไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง)

600 บาท

รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รถตู้)

1,100 บาท

รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง

2,050 บาท

รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง

3,200 บาท

รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน เกิน 40 ที่นั่ง

3,740 บาท

รถกระบะ / รถบรรทุก

ราคาพรบ

รถยนต์บรรทุก น้ำหนัก ไม่เกิน 3 ตัน (รถกระบะ)

900 บาท

รถยนต์บรรทุก น้ำหนัก เกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน

1,220 บาท

รถยนต์บรรทุก น้ำหนัก เกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน

1,310 บาท

รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวม ไม่เกิน 12 ตัน

1,680 บาท

รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวม เกิน 12 ตัน

2,320 บาท

รถยนต์ประเภทอื่น ๆ

ราคาพรบ

หัวรถลากจูง

2,370 บาท

รถพ่วง

600 บาท

รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

90 บาท

 

ต่อพรบ ทะเบียน 24 ชมเลย

 

ป้ายพรบ รถยนต์ ต้องติดตรงไหน

ผู้ขับขี่บางคนยังเข้าใจผิด และมักค้นหาการติดพรบหน้ารถ หรือ ที่ติดพรบหน้ารถ แท้จริงแล้วป้ายพรบ ไม่ต้องติดหน้ารถ แต่เป็นป้ายภาษีรถ หรือเรียกอีกอย่างว่าป้ายวงกลมต่างหากที่ต้องติด ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมขนส่งทางบก จะได้รับหลังจากต่อพรบ พร้อมชำระภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว และผู้ขับขี่จำเป็นต้องแสดงป้ายภาษีโดยแปะไว้หน้ากระจกรถ ไม่เช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด และมีโทษปรับ

ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ปี พ.ศ.2522 ตามมาตรา 11 ระบุไว้ว่า “เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีให้ติดที่ด้านในของกระจกกันลมด้านหน้ารถ โดยหันข้อความด้านหน้าของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีออกด้านนอกรถ เว้นแต่รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ รถใช้งานเกษตรกรรม และรถอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ติดในที่ที่สามารถมองเห็น ข้อความด้านหน้าของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีได้ชัดเจน บทกำหนดโทษตาม มาตรา 60 อัตรา โทษปรับไม่ควรต่ำกว่า 200 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท”

ตัวอย่างป้ายภาษีหรือป้ายวงกลม

ตัวอย่างป้ายภาษี พรบ.

 

พรบ รถยนต์ คุ้มครองรถหายไหม

ประกัน พรบ ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อบุคคลที่ประสบเหตุเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์หรือกรณีรถของผู้เอาประกันสูญหาย แต่ผู้เอาประกันสามารถซื้อประกันภาคสมัครใจเพิ่ม โดยสามารถคลิกดูรายละเอียด ประกันรถชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองรถหาย หรือ ประกันรถชั้น 2+ ที่คุ้มครองรถหายสูงถึง 2 เท่า* สามารถดูรายละเอียดของ ประกันรถชั้น 2, 3+ และ 3 สำหรับความคุ้มครองที่อยู่นอกเหนือประกัน พรบ ได้ที่ www.directasia.co.th

 

พรบ รถยนต์หมดอายุ ต้องทำอย่างไร

อายุของพรบ รถยนต์

ความคุ้มครองของพรบ รถยนต์ มีอายุ 1 ปี และจะต้องต่อพรบ เมื่อหมดอายุ ไม่เช่นนั้นอาจถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งพรบ รถจะไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้ แต่สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน

 

กรณีพรบ หมดอายุเป็นเวลานาน

เมื่อพรบ ขาดต่อเป็นเวลานาน 3 ปี จะส่งผลให้เลขทะเบียนรถคุณถูกระงับด้วย คุณจะต้องไปจดทะเบียนรถใหม่ที่กรมขนส่งทางบก อีกทั้งต้องยื่นชำระภาษีรถคงค้างย้อนหลังด้วยค่าปรับในอัตรา 1% ต่อปี จึงจะสามารถขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ต่อพรบ รถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง

ผู้เอาประกันสามารถเข้าไปติดต่อกรมขนส่งทางบกของแต่ละจังหวัดเพื่อยื่นเอกสารต่อประกันพรบ ได้ โดยเอกสารที่ควรเตรียมให้พร้อม มีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนรถ หรือเล่มจริง

หากไม่สะดวกเดินทางสามารถต่อประกันพรบผ่านเว็บไซต์ของทางกรมขนส่งทางบกได้เช่นกัน หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์, ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ, ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่ ไดเร็ค เอเชีย

คุณสามารถซื้อประกันพรบ เพียงอย่างเดียว หรือซื้อแพคคู่กับประกันภาคสมัครใจที่สนใจได้ เพียงโทร 02-767-7777 หรือ ซื้อผ่าน www.directasia.co.th อยู่ที่ไหนก็ซื้อประกันพรบ ได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทาง สะดวกสุด ๆ ด้วยขั้นตอนที่ง่าย พร้อมให้คุณชำระเบี้ยประกันรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ได้ทันที

 

ต่อพรบ ทะเบียน 24 ชมเลย

บทความที่เกี่ยวข้องกับพรบ ประกันรถยนต์

ไดเร็ค เอเชีย รวบรวมทุกความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ ประกันรถยนต์ ไว้ที่นี่

รวมช่องทางต่อภาษีรถยนต์ 2564 เสาร์-อาทิตย์ ก็ต่อได้
รวมช่องทางต่อภาษีรถยนต์ 2564 เสาร์-อาทิตย์ ก็ต่อได้
ทะเบียนภาษีรถใกล้จะหมดอายุแล้ว แต่ยังหาเวลาว่างไปต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้ ตอนนี้กรมการขนส่งทางบกเพิ่มช่องทางการต่อภาษีหลากหลายมากขึ้น จะมีช่องทางไหนบ้างไปดูเลย..
รถประเภทไหน ต้องตรวจสภาพรถ ก่อนต่อทะเบียนภาษีบ้าง?
รถประเภทไหน ต้องตรวจสภาพรถ ก่อนต่อทะเบียนภาษีบ้าง?
นอกจากจะต้องซื้อประกันรถยนต์แล้ว รถทุกประเภทต้องต่อทะเบียนเสียภาษีประจำปีทุกคัน เจ้าของรถจะต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนถึงต่อได้ เริ่ม 20 ส.ค.63..
ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์อย่างไร ให้ประหยัด?
ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์อย่างไร ให้ประหยัด?
ในการเลือกทำประกันรถยนต์แบบออนไลน์ คุณสามารถเลือกที่จะปรับแต่งกรมธรรม์ให้ประหยัดได้อีก..
ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์อย่างไร ให้ประหยัด?
ใบสั่งจราจร ทุกใบต้องจ่าย! จ่ายค่าปรับกับวิธีง่ายๆ ไม่ต้องไปถึงสน.
ในการเลือกทำประกันรถยนต์แบบออนไลน์ คุณสามารถเลือกที่จะปรับแต่งกรมธรรม์ให้ประหยัดได้อีก..

ทำประกันรถยนต์และต่อพ.ร.บ.
รถยนต์ได้ราคาดีที่สุด

สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยเช่นคุณ

 •  เจอถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง*
 •  เลือกซ่อมศูนย์/อู่ในเครือที่เราแนะนำ
 •  ฟรีบัตรน้ำมันจำนวนจำกัด*
 •  ผ่อนประกันรถยนต์สบาย 0%
 •  ถึงจุดเกิดเหตุใน 30 นาที*

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อแนะนำการทำประกันภัยและต่อพ.ร.บ.รถยนต์

การทำประกันภัยและต่อพ.ร.บ. รถยนต์คือสิ่งจำเป็น มิฉะนั้นจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้และมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ข้อแนะนำที่สำคัญคือควรพกหลักฐานการประกันภัยและหลักฐานการต่อพ.ร.บ. รถยนต์ติดรถไว้เสมอ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้มีหลักฐานการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์นี้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที โดยแนะนำให้ทำประกันภัยและต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ กับบริษัทเดียวกันกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการเรื่องเอกสาร หากกำลังจะต่อประกันภัยหรือต่อพ.ร.บ. รถยนต์ราคาที่ดีที่สุดจากทางไดเร็คเอเชียสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-767-7777 และหากเจอราคา พ.ร.บ. รถยนต์ที่ถูกกว่าเราจ่ายส่วนต่าง* นอกจากนี้ยังสามารถต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์และเช็คค่าเบี้ยประกันได้ที่นี่
 

* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

5 ขั้นตอนสะดวกซื้อพ.ร.บ.รถยนต์ สะดวกจ่าย คุ้มครองได้ทันที

ต่อหรือซื้อพ.ร.บ.รถยนต์ง่ายๆ เริ่มต้นที่เช็คเบี้ยประกัน เลือกปรับกรมธรรม์ตามต้องการ แล้วสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์หาเราได้โดยตรง

เช็คเบี้ยประกันภัยออนไลน์ หรือโทร 02-767-7777

ซื้อง่าย แถมเลือกความคุ้มครองหรือเพิ่มวงเงินคุ้มครองได้ตามใจ

จ่ายได้ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

คุ้มครองเต็มที่ทันทีที่จ่ายเบี้ยประกัน

กรมธรรม์จะถูกส่งทางไปรษณีย์ใน 7 วันทำการ