ขั้นตอนที่ 1 กรมธรรม์หลากหลาย เลือกได้ดูแลดี

เรามีให้เลือกทำประกันรถยนต์ออนไลน์ภาคสมัครใจ ที่ราคาประกันรถยนต์ดีกว่าใคร ออกแบบไว้พิเศษเพื่อคุณ
ไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบประกันรถยนต์และหาแล้วว่าซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ที่ไหนดี

ทําประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียคุ้มครองการชนกับยานพาหนะทางบก

รถชนรถ

การชนกับยานพาหนะทางบก

ทําประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียคุ้มครองอุบัติเหตุทางธรรมชาติ

ความเสียหายจาก

ภัยธรรมชาติ

(น้ำท่วม แผ่นดินไหว,

ลูกเห็บ และลมพายุ)

ทําประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียคุ้มครองรถชนเมื่อไม่มีคู่กรณี

ชนแบบไม่มีคู่กรณี

ความเสียหายต่อรถยนต์

เนื่องจากอุบัติเหตุอื่นๆ

ซื้อและทําประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียคุ้มครองรถสูญหายและไฟไหม้

สูญหาย ไฟไหม้

ความเสียหายต่อ

รถยนต์เนื่องจาก

สูญหาย ไฟไหม้

เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์-ซื้อและทําประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียมีประกันตัวผู้ขับขี่

ความรับผิด

ต่อบุคคลภายนอก

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีคุ้มครองทุกกรณีเนื่องจากอุบัติเหตุ

การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า

สายตา และค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากอุบัติเหตุ

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีประกันตัวผู้ขับขี่-2

ประกันตัวผู้ขับขี่

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีบริการรถยก-24-ชั่วโมง

บริการรถยก

24 ชั่วโมง

ทําประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียคุ้มครองการชนกับยานพาหนะทางบก

รถชนรถ

การชนกับยานพาหนะทางบก

ทําประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียคุ้มครองอุบัติเหตุทางธรรมชาติ

ความเสียหายจาก

ภัยธรรมชาติ

(น้ำท่วม แผ่นดินไหว,

ลูกเห็บ และลมพายุ)

ซื้อและทําประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียคุ้มครองรถสูญหายและไฟไหม้

สูญหาย ไฟไหม้

ความเสียหายต่อ

รถยนต์เนื่องจาก

สูญหาย ไฟไหม้

เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์-ซื้อและทําประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียมีประกันตัวผู้ขับขี่

ความรับผิด

ต่อบุคคลภายนอก

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีคุ้มครองทุกกรณีเนื่องจากอุบัติเหตุ

การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า

สายตา และค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากอุบัติเหตุ

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากอุบัติเหตุ

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีประกันตัวผู้ขับขี่-2

ประกันตัวผู้ขับขี่

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีบริการรถยก-24-ชั่วโมง

บริการรถยก

24 ชั่วโมง

ทําประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียคุ้มครองการชนกับยานพาหนะทางบก

รถชนรถ

การชนกับยานพาหนะทางบก

ซื้อและทําประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียมีประกันตัวผู้ขับขี่

ความรับผิด

ต่อบุคคลภายนอก

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีคุ้มครองทุกกรณีเนื่องจากอุบัติเหตุ

การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า

สายตา และค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากอุบัติเหตุ

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีประกันตัวผู้ขับขี่-2

ประกันตัวผู้ขับขี่

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีบริการรถยก-24-ชั่วโมง

บริการรถยก

24 ชั่วโมง

ซื้อและทําประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียคุ้มครองรถสูญหายและไฟไหม้

สูญหาย ไฟไหม้

ความเสียหายต่อ

รถยนต์เนื่องจาก

สูญหาย ไฟไหม้

เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์-ซื้อและทําประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียมีประกันตัวผู้ขับขี่

ความรับผิด

ต่อบุคคลภายนอก

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีคุ้มครองทุกกรณีเนื่องจากอุบัติเหตุ

การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า

สายตา และค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากอุบัติเหตุ

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีประกันตัวผู้ขับขี่-2

ประกันตัวผู้ขับขี่

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีบริการรถยก-24-ชั่วโมง

บริการรถยก

24 ชั่วโมง

เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์-ซื้อและทําประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียมีประกันตัวผู้ขับขี่

ความรับผิด

ต่อบุคคลภายนอก

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีคุ้มครองทุกกรณีเนื่องจากอุบัติเหตุ

การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า

สายตา และค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากอุบัติเหตุ

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีประกันตัวผู้ขับขี่-2

ประกันตัวผู้ขับขี่

ซื้อและทําประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียมีบริการรถยก-24-ชั่วโมง

บริการรถยก

24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2 แผนการต่อประกันรถยนต์คุ้มครองผู้ขับขี่ที่เลือกได้ตามที่ต้องการ

ซื้อและต่อทำประกันรถยนต์ออนไลน์กับไดเร็คเอเชียสามารถเลือกแผนการขับขี่ให้ตรงกับการใช้งานจริง
เพื่อประโยชน์ในการเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

* สำหรับรถกระบะ 2 ประตู จำกัดแผน Flexible Plan เท่านั้น

Value Plan

วางแผนทำประกันภัยรถยนต์-เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียแบบระบุผู้ขับขี่

ระบุผู้ขับขี่ได้สูงสุด 2 ท่าน

Value Plus Plan

ระบุผู้ขับขี่ 2 ท่าน + ไม่จำกัดจำนวนผู้ขับขี่*
(อายุ 30 ปีขึ้นไป และต้องมีใบขับขี่ 2 ปี ขึ้นไป)

Flexible Plan

วางแผนทำประกันภัยรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ออนไลน์-ไดเร็คเอเชียแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ขับขี่

ไม่จำกัดจำนวนผู้ขับขี่

*หากขับขี่ไม่ตรงตามเงื่อนไข มีค่าเสียหายส่วนแรก 6,000 บาท สำหรับผู้เอาประกัน และ 2,000 บาท สำหรับรถคู่กรณี เช็คคุณสมบัติผู้ทำประกันได้ที่นี่

ขั้นตอนที่ 3 ต่อประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม ถึงซื้อเพิ่มก็ยังถูก!

คุณสามารถเลือกซื้อและต่อประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ พร้อมเพิ่มความคุ้มครองได้ตามใจชอบ
เพียงเลือกสิทธิประโยชน์ที่ต้องการเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ของคุณ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ออนไลน์-ทำประกันรถยนต์-ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล-ส่วนที่เกินจาก พ.ร.บ.

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ส่วนที่เกินจาก พ.ร.บ.

ในกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ โดยคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถตามจำนวนที่ระบุในกรมธรรม์ สามารถเลือกวงเงินคุ้มครองได้ตั้งแต่ 100,000 บาท หรือ 500,000 บาทต่อคน

เปรียบเทียบประกันรถยนต์-ทำประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียมีประกันตัวผู้ขับขี่

ประกันตัวผู้ขับขี่

กรณีคดีอาญา ในวงเงิน 50,000 บาท 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาท 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท

ซื้อประกันรถยนต์-ทำประกันรถยนต์ออนไลน์-ไดเร็คเอเชียสามารถซ่อมได้ทั้งอู่และศูนย์ที่ไหนก็ได้ทั่วไทย

My Workshop

เลือกซ่อมศูนย์/อู่ในเครือที่เราแนะนำ ในคุณภาพที่คุณไว้วางใจ คลิกที่นี่

ทำประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียมีให้ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสารตามจริง

ค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่เกินจาก พ.ร.บ.

ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสารตามจริง หรือสูงสุด 100,000 บาทต่อคน ตามจำนวนที่ระบุในกรมธรรม์

เปรียบเทียบประกันรถยนต์-ซื้อและทำประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียสามารถเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกเพื่อประหยัดค่าเบี้ย

ค่าความเสียหายส่วนแรก ในกรณีเป็นฝ่ายผิด

ทำประกันรถยนต์ออนไลน์ไดเร็คเอเชียสามารถเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกเพื่อประหยัดค่าเบี้ย โดยลูกค้าจะต้องจ่ายกรณีที่เป็นฝ่ายผิดเท่านั้น มีให้เลือกตั้งแต่ 2,000 บาท, 3,000 บาท, 5,000 บาท และ 7,000 บาท หรือไม่เลือกรับเลยก็ได้

จ่ายง่าย จ่ายสบาย จ่ายได้ทุกที่

ต่อประกันรถยนต์ออนไลน์-จ่ายออนไลน์ง่ายหลังจากเลือกทำประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชีย

จ่ายออนไลน์

จ่ายได้ทันทีและปลอดภัยด้วยวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดของคุณ

ต่อประกันรถยนต์-ทำประกันรถยนต์-เปรียบเทียบประกันรถยนต์ติดต่อได้ทางสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์

โทร 02-767-7777

จ่ายได้ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต หรือ โอนเงิน

เปรียบเทียบประกันรถยนต์-ต่อประกันรถยนต์-ทำประกันรถยนต์ไดเร็คเอเชียจ่ายง่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ชำระด้วยเงินสดเต็มจำนวนได้ 24 ช.ม. ที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

ราคาประกันรถยนต์ออนไลน์ราคาดีที่สุด

สำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัยเช่นคุณ

  •  เจอราคาประกันรถยนต์ถูกกว่าจ่ายส่วนต่าง*
  •  เลือกซ่อมศูนย์/อู่ในเครือที่เราแนะนำ
  •  ฟรีบัตรน้ำมันจำนวนจำกัด*
  •  ผ่อนประกันรถยนต์สบาย 0%
  •  ถึงจุดเกิดเหตุใน 30 นาที*

* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง