ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดเร็ค เอเชีย คว้า DBD Verified Silver เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Published: 21 มิ.ย. 2559

ไดเร็ค เอเชีย” คว้า DBD Verified Silver เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ไดเร็ค เอเชีย” คว้า DBD Verified Silver เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 

บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบเครื่องหมาย “DBD Verified Silver” เพื่อรับรองว่า บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มีความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีเว็บไซต์บริการออนไลน์ www.directasia.co.th ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย ไดเร็ค เอชีย ประเทศไทย หรือ Directasia.com ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 5 ข้อ ไดแก่

  • 1.) ด้านการเปิดเผยข้อมูล
  • 2.) ด้านเงื่อนไขทางการค้า/การบริการ
  • 3.) ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
  • 4.) ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
  • 5.) ด้านการแก้ไขปัญหา เพื่อการันตีให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับบริการด้วยมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด และเป็นมาตรฐานระดับสากล เมื่อไม่นานมานี้
 

แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา