ลูกค้า KTC ซื้อประกันรถยนต์ รับฟรีความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ประกันภัยรถยนต์ DirectAsia ห่วงใย พร้อมช่วยในทุกสถานการณ์

 •  ฟรี ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 •  แบ่งจ่ายสบาย 0% 10 เดือน

พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC

เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือ 2+ กับ DirectAsia ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-767-7775 หรือ ฝากข้อมูลเพิ่มที่ www.directasia.co.th/promotion/ktc/ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63 – 30 พ.ย. 63 รับทันทีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance)

หมายเหตุ:
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่กับDirectAsia และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นกรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้ จะต้องแจ้งความประสงค์ในการผ่อนชำระต่อ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และเงื่อนไขการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้เป็นไปตามที่บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 • เงื่อนไขของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) ให้เป็นไปตามที่ DirectAsia และ/หรือผู้ให้บริการกำหนด
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้

ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย: 1 ส.ค. – 30 พ.ย. 63

What is Roadside Assistance?

Provide 24 hours technical advices unlimited

Provide 24 hours technical advices unlimited

Emergency roadside assistance: Tire change service or jump start roadside service (not including spare part and others expense) limit 1 time per year per car.

Tire change service or jump start roadside service limit 1 time per year per car*.

Emergency fuel service, limit 5 liters and 1 time per year per car.

Emergency fuel service, limit 5 liters and 1 time per year per car.

Emergency towing of a vehicle free 1,500 THB limit 1 time per year per car.*

Emergency towing of a vehicle free 1,500 THB limit 1 time per year per car.*

Emergency locksmith assistance or bring spare key within limit of 30 KM. 1 time per year per car.**

Emergency locksmith assistance or bring spare key within limit of 30 KM. 1 time per year per car.**

Call for Roadside Assistance Service at 02-767-7799 24 hrs

Call for Roadside Assistance Service at 02-767-7807 24 hrs.

* Additional cost will be charged at actual (not including others expense).

** Next kilometer is 25 baht per kilometer and the insured is responsible for excess expenses.บริการพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติม:
 1. บริการประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพดูแลส่วนบุคคล
 2. บริการประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ
 3. บริการประสานงานบริษัทประกันภัยรถยนต์ในการเคลมอุบัติเหตุ และตรวจสภาพ
 4. บริการประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินภายในที่พักอาศัย งานซ่อมแซมสาธารณูปโภค งานทำความสะอาดภายในที่พักอาศัย ล้างแอร์ (พื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัด: กทม นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา)
 5. บริการประสานงานจองโรงแรม ร้านอาหาร ตั๋วเครื่องบิน รถเช่า รวมถึงคนขับรถส่วนบุคคล

*ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าบริการประสานงานจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

Interested? Let us call you back

Please check to proceed
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ทุกประเภทที่ตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือ 2+ กับ บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดหรือ DirectAsia ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-767-7775 หรือฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับที่ www.directasia.co.th/promotion/ktc และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ภายในช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 พฤษจิกายน 2563 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. เมื่อสมาชิกตกลงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือ 2+ ผ่านช่องทางที่กำหนด กับ DirectAsia และชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวด้วยบัตรฯ ภายในช่วงระยะเวลารายการ สมาชิกจะได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) ต่อการชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ผ่านบัตรฯ ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 02-767-7807
  • บริการเปลี่ยนยางพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ (ไม่รวมค่าอะไหล่) 1 ครั้ง ต่อปี ต่อรถยนต์ 1 คัน
  • บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน 1 ครั้ง (จำกัดไม่เกิน 5 ลิตร) ต่อปี ต่อรถยนต์ 1 คัน
  • บริการรถลาก (ฟรี 1,500 บาท) 1 ครั้ง ต่อปี ต่อรถยนต์ 1 คัน
  • บริการสะเดาะกุญแจรถยนต์ 1 ครั้ง ต่อปี ต่อรถยนต์ 1 คัน
  ทั้งนี้ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) ตามรายการนี้จะเปิดใช้งานหลังจากที่ได้รับการยืนยันผ่าน SMS และจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หากกรมธรรม์ประกันรถยนต์ถูกยกเลิก บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนจะสิ้นสุดความคุ้มครองทันที
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่กับDirectAsia และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรฯ ผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นกรณีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 5. กรณีสมาชิกมีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์ในการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต่อ DirectAsia เท่านั้น และเงื่อนไขการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้เป็นไปตามที่ DirectAsia กำหนด โดยเคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 10. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ได้ที่บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดโทร 02-767-7775 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ www.directasia.co.th/promotion/ktc สมาชิกผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการได้ที่ KTC PHONE โทร 02 123 5000 หรือwww.ktc.co.th/insurance

Best Price Car Insurance

For every safe drivers

 •  If you find cheaper,we pay the difference*
 •  Your Choice of Repair Provider
 •  Free Petrol voucher! Limited amount only*
 •  0% instalments
 •  30 Minutes Guarantee*

*Buyer should have an understanding in the details of coverage and conditions every time before making a decision to purchase insurance.