ประกันรถยนต์ ระบุชื่อแบบพิเศษ!

Value Plus Plan

 
  •  คุ้มครองผู้ขับขี่อื่นได้ไม่จำกัดคน!*
  •  ขอเพียงอายุ 30 ปีขึ้นไป*
  •  เบี้ยคุ้มค่ากว่า ประกันไม่ระบุชื่อ
  •  คุ้มครองมากกว่า ประกันระบุชื่อ
 
 

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เปรียบเทียบผลประโยชน์แต่ละแผนคุ้มครอง

แผนการทำประกันรถยนต์สามารถใช้ได้กับทุกแผนความคุ้มครอง ประเภท1, 2, 2+, 3, และ 3+

ใครที่เหมาะกับประกันรถยนต์ระบุชื่อแบบพิเศษ?

อีกหนึ่งตัวเลือกคุ้มค่าจากไดเร็คเอเชีย คุ้มครอง ใครก็ได้ ที่มีอายุเกิน 30 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง มีนัดไปเที่ยวทะเลกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่มีอายุ 30 ปี เนื่องจากขับรถระยะทางไกล เจ้าของรถที่ซื้อประกันแบบระบุชื่อไว้ เกิดง่วงไม่สามารถขับรถได้ จึงขอให้เพื่อนที่มีใบอนุญาตขับขี่ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สลับกันขับรถยนต์ แต่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางที่เพื่อนขับ คุณคิดว่าแผนคุ้มครองไหน คุ้มค่าสุด!?

ระบุชื่อ ระบุชื่อพิเศษ ไม่ระบุชื่อ
คุ้มครองผู้ขับขี่ 2 ท่าน คุ้มครองทั้งหมด คุ้มครองทั้งหมด
แต่ต้องรับผิดต่อความเสียหายส่วนแรก ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียส่วนแรก
เพราะเพื่อนมีอายุ 30 ปีขึ้นไป
และได้รับใบอนุญาตขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียส่วนแรก
เบี้ยประกันภัยต่ำกว่า เบี้ยประกันภัยคุ้มค่ากว่า! เบี้ยประกันภัยสูงกว่า

หมายเหตุ

- หากลูกค้าปัจจุบันสนใจต้องการจะปรับเปลี่ยนแผนเดิม จาก Value Plan หรือ Flexible Plan
เป็น Value Plus Plan กรุณาติดต่อ Call Center 02-767-7777

- หากเกิดเหตุและผู้ขับขี่ไม่ตรงตามเงื่อนไข

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ประกันรถยนต์ระบุชื่อแบบพิเศษ ใครก็ขับได้!

ไดเร็คเอเชีย เบี้ยคุ้มกว่า คุ้มครอง ครอบคลุม

ใหม่! ประกันรถยนต์ระบุชื่อแบบพิเศษ ไดเร็คเอเชีย

Q&A คำถามพบบ่อย

ไขข้อปัญหา แผนความคุ้มครองเข้าใจง่าย กับไดเร็คเอเชีย

คำตอบ

ต่างกันแน่นอน!

  • ภายใต้ประกันรถยนต์ระบุชื่อแบบพิเศษ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเสมือนกับการซื้อประกันภัยแบบไม่ระบุชื่อ หากผู้ขับขี่อื่นที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อนั้นมีอายุ 30 ปี ขึ้นไป และได้รับใบอนุญาตขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ในขณะที่ประกันรถยนต์ระบุชื่อ หากคนที่ขับขี่อื่นที่ไม่ได้ถูกระบุชื่อไว้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกเพิ่มเติมทุกกรณีดังนี้
    • 2,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
    • 6,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดจากการชน หรือ คว่ำ
Chat with our agents now