การจัดการกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

คำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนกรมธรรม์


สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัวใน กรมธรรม์ได้หรือไม่?

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัวได้ โดยติดต่อทีมลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ 02-767-7777 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.00-19.00 น. และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ 09.00-18.00 น. หรือส่งอีเมลหาเราที่ [email protected]

 

สามารถเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองได้หรือ ไม่?

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองได้ แค่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ โดยโทรหาเราได้ที่ 02-767-7777 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.00-19.00 น. และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ 09.00-18.00 น. หรือส่งอีเมลหาเราที่ [email protected]

 

เปลี่ยนแผนกรมธรรม์ในช่วงที่กรมธรรม์เดิม ยังมีผลอยู่ได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถเปลี่ยนแผนกรมธรรม์ในช่วงที่กรมธรรม์ เดิมยังมีผลอยู่ได้ การเปลี่ยนแผนกรมธรรม์จะทำได้เมื่อกรมธรรม์เดิมได้หมดอายุลงแล้ว

 

หากผู้ซื้อ ประกันให้ข้อมูลเท็จในการซื้อกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ ได้หรือไม่?

ใช่ค่ะ หากบริษัทประกันภัยพบว่าคุณไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงทั้งหมด เรามีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ของคุณ โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ทราบเรื่อง

 

สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่?

คุณสามารถยกเลิก กรมธรรม์ได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร การยกเลิกจะมีผลตั้งแต่วันที่เราได้รับแจ้งการยกเลิกในฐานะตัวแทนของบริษัท ประกันภัย หรือตามวันที่ระบุในเอกสาร การจ่ายคืนเบี้ยประกันจะคำนวนตามตารางที่แสดงไว้ในกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิก

 

หากมีข้อร้องเรียนกับ DirectAsia Thailand ฉันต้องทำอย่างไร?

เรามีความรับผิดชอบต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการ บริการที่มีคุณภาพกับคุณ แต่หากมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ของคุณ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ [email protected] นอกจากนี้คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนนั้นไปให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่ง เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เพื่อขอให้เป็นตัวกลางในการหาข้อยุติ สำหรับกรณีนี้ได้

 

การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย


ต่ออายุกรมธรรม์ ทำอย่างไร?

การต่อกรมธรรม์กับไดเร็คเอเชีย เป็นเรื่องสบายๆ เพียงโทรเข้ามา เราจะจัดการให้คุณในไม่กี่นาที และยังมีบริการส่งหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้า 45 วัน ก่อนกรมธรรม์หมดอายุอีกด้วย

 

เป็นไปได้หรือไม่ที่ค่าเบี้ยประกันในการต่ออายุ เพิ่มขึ้น ขณะที่วงเงินคุ้มครองลดลง?

เป็นไปได้ในบางสถานการณ์ การคำนวณค่าเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่นำมาพิจารณา รวมถึงประวัติการเกิดอุบัติเหตุและข้อมูลผู้ขับขี่ มูลค่าของรถยนต์ตามราคาตลาดนั้น ไม่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรง เพราะไม่มีผลต่อการเคลมความเสียหายด้านทรัพย์สินและการบาดเจ็บจากคู่กรณี นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายซ่อมรถยนต์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันทั้งๆ ที่ไม่ได้เคลมเลย

 

ทำไมเบี้ยประกันถึงเพิ่มขึ้น?

หากปีนั้นมีอัตราการเคลมประกันโดยรวมสูง บริษัทประกันภัยจึงมีความจำเป็นต้องขึ้นค่าเบี้ยประกันสำหรับผู้ขับขี่ทุก ท่าน ไม่ว่าจะเคยเคลมหรือไม่ก็ตาม หากคุณไม่เคยมีประวัติการเคลม ค่าเบี้ยประกันของคุณก็จะต่ำกว่าผู้ที่เคยมีประวัติการเคลม

 

ฉันไม่ได้เคลมเลยในปีที่ผ่านมา เป็นไปได้หรือไม่ ที่ค่าเบี้ยประกันของฉันจะเพิ่มขึ้น?

กรณีนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ก็เป็นไปได้ การคำนวณเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาจเป็นไปได้ว่ามีสถิติการเคลมเพิ่มขึ้นในรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นเดียวกับคุณ จึงทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้นตามไปด้วย หรืออาจเกิดจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น ค่าซ่อมรถเพิ่มขึ้น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูงขึ้น เบี้ยประกันจึงเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังกล่าว

DirectAsia

เรากล้าการันตีคุณภาพงานบริการที่ดีกว่า ในราคาที่ดีที่สุด และในความคุ้มครองที่คุณเลือกได้เอง ไม่จำเป็นต้องจ่ายในส่วนที่เกินที่คุณต้องการ

แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา