วิธีแจ้งเคลมประกันของไดเร็ค เอเชีย

สายตรงติดต่อเจ้าหน้าที่

02-767-7777 กด 3

อีเมลติดต่อการเคลม

[email protected]

Scan Line official

บริการเคลมของเรา

ขั้นตอนเบื้องต้นในการแจ้งอุบัติเหตุ​

แจ้งทะเบียนรถ หรือ เลขกรมธรรม์​

แจ้งวัน เวลา และสถานที่เกิดอุบัติเหตุ

แจ้งลักษณะการเกิดเหตุและความเสียหาย​

กรณีมีคู่กรณี
ต้องแจ้งทะเบียนรถคู่กรณี ยี่ห้อรถ ฯลฯ​​

กรณีมีคนเจ็บหลังจากแจ้งเหตุแล้วให้โทรฯ แจ้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีที่เบอร์ 166
และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เบอร์ 191

 

เอกสารที่ต้องใช้เบื้องต้นในการเคลมประกัน

ใบเคลมฟอร์ม/บันทึกความเสียหาย รบกวนกรอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบ พร้อมลายเซ็นผู้ขับขี่ หรือ ใบเคลม/บัตรติดต่อ ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เซอร์เวย์/หรือเลขรับแจ้ง​

สำเนาทะเบียนรถ​

สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์

สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่ ณ วันที่เกิดเหตุ

รูปถ่ายและเอกสารอื่น ๆ เช่น

คำถามที่พบบ่อย การเคลมประกันรถยนต์​

A: บริษัทฯจะใช้ระยะเวลาที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน คือ

  • สำหรับประกันภัยภาคสมัครใจ ภายใน 15 วัน
  • สำหรับประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ) ภายใน 7 วัน โดยหลังจากเจรจายุติ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
แชทกับผู้เชี่ยวชาญของเรา