อัปเดตกฎหมายรถป้ายแดง 2566 ขับผิดเวลา ระวังถูกปรับ!

by | เม.ย. 6, 2023 | ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนน | 0 comments

ป้ายแดง คือป้ายทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบกออกให้รถที่รอการจดทะเบียนเป็นป้ายขาว เป็นการบ่งชี้ว่าสามารถนำมาวิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมายแม้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนป้ายขาว แต่อย่างไรก็ตาม ป้ายแดงยังไม่ใช่ป้ายทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ดี ดังนั้นเมื่อออกรถใหม่ป้ายแดงให้ถูกใจแล้ว อย่าลืมรีเช็กกฎหมายรถป้ายแดงและข้อบังคับต่างๆ ดังนี้

ค่าปรับกฎหมายรถป้ายแดง2566_DirectAsia

อัปเดตกฎหมายบังคับใช้รถป้ายแดง 2566

  • รถป้ายแดง ห้ามใช้เกิน 30 วัน

จากพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 (1) ประกอบมาตรา 59 ฐานใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และเร่งรัดให้ดำเนินการจดทะเบียนป้ายขาวภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับรถ หรือระยะทางการใช้งานไม่เกิน 3,000 กม.

  • ห้ามใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืน

รถยนต์ป้ายแดงสามารถขับได้เฉพาะช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในช่วงเวลาประมาณ 6.00 – 18.00 น. เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีการอนุโลมให้วิ่งเพิ่มได้ถึง 20.00 น. เนื่องจากป้ายสีแดงจะทำให้มองเห็นไม่ชัดในช่วงเวลากลางคืน จึงง่ายต่อการฝ่าฝืนกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถป้ายแดงวิ่งในเวลากลางคืน สามารถใช้ได้หากได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน หากฝ่าฝืนจะโดนโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

  • รถป้ายแดง วิ่งได้เฉพาะในเขตเท่านั้น

กฏหมายรถป้ายแดงล่าสุดได้กำหนดให้รถป้ายแดงวิ่งได้ภายในเขตที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนที่จดทะเบียนไว้กับขนส่งเท่านั้น หากมีความจำเป็นที่จะต้องขับข้ามเขต จะต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน โดยให้นายทะเบียนเซ็นกำกับเป็นหลักฐาน และเอกสารนั้นจะต้องมีการระบุรายละเอียดวันในการเดินทางไปและกลับอย่างชัดเจน หากฝ่าฝืนจะโดนโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

  • ขับรถป้ายแดงต้องลงบันทึกในสมุดคู่มือประจำรถ

เมื่อได้รับรถจะมาพร้อมสมุดคู่มือรถ โดยผู้ขับขี่รถป้ายแดงจะต้องบันทึกรายละเอียดการใช้งานรถทุกครั้งที่ขับขี่ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อผู้ขับขี่ ยี่ห้อรถ หมายเลขตัวรถหรือหมายเลขเครื่องยนต์ของรถ ระยะเวลาในการใช้งานรถต่อครั้ง และสถานที่จุดหมายปลายทาง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหากมีการเรียกตรวจ โดยผู้ใช้รถป้ายแดงจะต้องพกสมุดคู่มือติดรถไว้ตลอดเวลา

ขับรถป้ายแดงผิดกฎ! ต้องเจอค่าปรับเบ็ดเสร็จเท่าไร

ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายรถป้ายแดง จะโดนโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากมีการปลอมแปลงป้ายทะเบียนแดง จะโดนโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท และจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ซึ่งผู้ออกรถใหม่ควรตรวจสอบว่าป้ายแดงที่ได้รับนั้นเป็นป้ายจริงหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก หรือตรวจสอบผ่านจุดสังเกตที่ตัวอักษร ขส (ขนส่ง) ปั๊มนูนที่ด้านล่างขวาและลายน้ำบนป้ายทะเบียน

กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้สำหรับรถป้ายแดง เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของคนและตัวรถ เพราะอย่าลืมว่าป้ายแดงคือป้ายที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ดังนั้นหากเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือการโจรกรรม จะทำให้ตรวจสอบได้ยากมากกว่ารถทั่วไป นอกจากการใช้รถป้ายแดงให้ถูกกฎ ยังต้องเคารพกฎใช้รถใช้ถนนส่วนรวมให้มาก เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของการตัดแต้มคะแนนใบขับขี่ ก็เพื่อมุ่งหวังช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในทุกๆ การขับขี่ พร้อมหาเพื่อนช่วยดูแลตลอดเส้นทางด้วยการซื้อประกันรถยนต์ โดยสามารถเทียบประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ ประกันชั้น 2+ เพื่อเทียบความคุ้มครองตามไลฟ์สไตล์คนขับก่อนได้ เพื่อความปลอดภัยกับตัวเองและผู้ร่วมท้องถนน 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร. 0-2767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนนอัปเดตกฎหมายรถป้ายแดง 2566 ขับผิดเวลา ระวังถูกปรับ!