แนะนำเส้นทางเลี่ยงรถติดวัน สงกรานต์ 2566 มีทางลัดตรงไหนบ้าง มาดูกัน!

by | เม.ย. 12, 2023 | ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนน | 0 comments

เตรียมแพ็คกระเป๋าก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2566 แล้วหรือยัง ? ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า สงกรานต์ หยุดกี่วัน ? สงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน พ.ศ. 2566 เพราะฉะนั้นควรศึกษา เส้นทางเลี่ยงรถติด กันให้ดี

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ทาง ‘กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม’ คาดการณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน การจราจรจะหนาแน่นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะถนนสายหลัก เพื่อเดินทางให้ถึงจุดหมายสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีทางลัดตรงไหนบ้าง มาดูกัน!

เส้นทางเลี่ยงรถติด สงกรานต์ 2566

เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนกัลปพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์

  • เส้นทางเลี่ยง ทล.9 โดยเริ่มจาก ทล.9 กม.ที่ 20+600 (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 4+000 (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 9.5 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 16+500(จุดที่ 3) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) กม.ที่ 7+600 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร (จุดที่ 6) บรรจบกับ ทล.306 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนติวานนท์ต่อไป
  • เส้นทางเลี่ยง ทล.9 และ ทล.306 เริ่มจาก ทล.9 กม.ที่ 20+600 (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 4+000 (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 28+000 (จุดที่ 4) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย นบ.3030 (ถนนชัยพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร (จุดที่ 7) บรรจบกับ ทล.304 เพื่อเดินทางเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะต่อไป
  • เส้นทางเลี่ยง ทล.9 และ ทล.345 เริ่มจาก ทล.9 กม.ที่ 20+600 (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย กท.1001 (ถนนกัลปพฤกษ์) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 7.65 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 4+000 (จุดที่ 2) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 37 กิโลเมตร บรรจบกับ ทล.346 กม.ที่ 14+120 (จุดที่ 5) เลี้ยวขวาเพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีต่อไป

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมา

  • เส้นทางเลี่ยง ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) เริ่มจาก ทล.2 กม.ที่ 102+135 (จุดที่ 1) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.201 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 41 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 41+000 (จุดที่ 2) เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.2148 เดินทางต่อไป เป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 3+400 (จุดที่ 3) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย นม.4008 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.1 กิโลเมตร บรรจบกับ ทล.2369 (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 30.8 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 30+800 (จุดที่ 5) เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.2246 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 65.5 กิโลเมตร บรรจบกับ ทล.2 กม.ที่ 257+650 (จุดที่ 6) เลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางมุ่งสู่จังหวัดขอนแก่น
เส้นทางเลี่ยงรถติด สงกรานต์ 2566

ขอบคุณภาพจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสมุทรสงครามไปจังหวัดเพชรบุรี

  • เส้นทางเลี่ยง ทล.4  (ถนนเพชรเกษม) เริ่มจาก ทล.35 กม.ที่ 73+070 (จุดที่ 1) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย สส.2021 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 23.7 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 23+700 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.3176 (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 12.6 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี (จุดที่ 3) และสามารถเลี่ยงการจราจรจากจังหวัดเพชรบุรีไปยังอำเภอชะอำ โดยเริ่มจากถนนสาย สส.2021 (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 36.3 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 60+000 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.3187 (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 18.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.4 กม.ที่ 169+070 (จุดที่ 5) เพื่อมุ่งสู่อำเภอชะอำ
เส้นทางเลี่ยงรถติด สงกรานต์ 2566

ขอบคุณภาพจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรีไปจังหวัดปราจีนบุรี

  • เริ่มจาก ทล.2  (ถนนมิตรภาพ) กม.ที่ 36+000 (จุดที่ 1) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย นม.1016 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.2090 กม.ที่ 20+340 (จุดที่ 2) เดินทางต่อเป็นระยะทาง 2.9 กิโลเมตร จนถึง กม.ที่ 23+240 (จุดที่ 3) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย นม.3052 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 70 กิโลเมตร บรรจบกับ ทล.304 กม.ที่ 55+000 (จุดที่ 4) แล้วเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งสู่อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
เส้นทางเลี่ยงรถติด สงกรานต์ 2566

ขอบคุณภาพจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี

  • เริ่มจาก ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) กม.ที่ 80+000 (จุดที่ 1) ใช้เส้นทางคู่ขนานไปบรรจบกับ ทล.3520 กม.ที่ 83+800 (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตร บรรจบกับถนนสาย สบ.4051 (จุดที่ 3) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร บรรจบกับถนนสาย สบ.3021 (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 19 กิโลเมตร วิ่งตรงผ่านไฟแดง (จุดที่ 5 และ 6) บรรจบกับ ทล.362 กม.ที่ 3+290 (จุดที่ 7) แล้วเลี้ยวซ้ายมุ่งสู่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป
เส้นทางเลี่ยงรถติด สงกรานต์ 2566

ขอบคุณภาพจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสุพรรณบุรีไปจังหวัดชัยนาท เข้าสู่ภาคเหนือ

  • จากจังหวัดนครปฐม ใช้ ทล.321 เดินทางต่อไป 75 กิโลเมตร (จุดที่ 1) ตรงไป ทล.333 เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร (จุดที่ 2) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย สพ.4059 เดินทางต่อไป 15 กิโลเมตร (จุดที่ 3) ตรงไปเพื่อเข้าสู่ ทล.3496 เป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร (จุดที่ 4) ตรงไปบนถนนสาย ชน.4054 เป็นระยะทาง 44 กิโลเมตร จนถึงอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (จุดที่ 5) ซึ่งสามารถเดินทาง ไปจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ และมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือต่อไป
เส้นทางเลี่ยงรถติด สงกรานต์ 2566

ขอบคุณภาพจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสิงห์บุรีไปจังหวัดชัยนาท

  • เริ่มจาก ทล.32 กม.ที่ 87+800 (จุดที่ 1) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.369 เดินทางต่อเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.3030 กม.ที่ 1+000 (จุดที่ 2) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 9.8 กิโลเมตร บรรจบกับถนนสาย สห.4035 (จุดที่ 3) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 7.3 กิโลเมตร บรรจบกับถนนสาย สห.5040 (จุดที่ 4) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 4.6 กิโลเมตร บรรจบกับถนนสาย ชน.4050 (จุดที่ 5) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.3183 กม.ที่ 3+730 (จุดที่ 6) เดินทางต่อไปเป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.340 กม.ที่ 160+610 (จุดที่ 7) เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยนาท
เส้นทางเลี่ยงรถติด สงกรานต์ 2566

ขอบคุณภาพจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ ประกันภัยรถยนต์ โทร. 0-2767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันรถยนต์ชั้น 1ประกันชั้น 1 เซฟประกันรถยนต์ 2+ประกันรถยนต์ 3+ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนนแนะนำเส้นทางเลี่ยงรถติดวัน สงกรานต์ 2566 มีทางลัดตรงไหนบ้าง มาดูกัน!