เล่มรถหาย! ทำอย่างไร เคลมประกันรถได้หรือไม่

by | ก.ย. 13, 2022 | ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนน | 0 comments

เล่มทะเบียนรถ หรืออีกชื่อที่หลาย ๆ คนคุ้นหู คือ “เล่มรถ” ถือเป็นเอกสารสำคัญที่รถทุกคันต้องมี แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัย เล่มรถสูญหายขึ้นมา แบบนี้บริษัทประกันรถจะให้เคลมหรือไม่ ต้องไปแจ้งความไหม DirectAsia มีคำตอบ มาอ่านพร้อมกันในบล็อกนี้

เล่มรถ หรือ เล่มทะเบียนรถยนต์ คืออะไร

เล่มทะเบียนรถ คือ สมุดที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น เลขถังรถยนต์, ประวัติการโอน หรือการยกเลิกการโอนรถ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการครอบครองรถยนต์ทั้งสิ้น โดยเล่มทะเบียนรถ ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญ และสามารถใช้แสดงเป็นหลักฐานในกรณีทะเบียนรถหาย หรือชำรุดได้อีกด้วย

DirectAsia แนะนำ: เพื่อความมั่นใจ ไม่ต้องรอให้ทะเบียนรถหาย เพียงทำสำเนาเอกสารเอาไว้ ก็สามารถใช้เป็นหลักฐาน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือใช้ประกอบเอกสารกรณีอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน

เล่มรถหาย เคลมประกันได้หรือไม่

ไม่ต้องกังวลใจ คุณยังสามารถแจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ เพื่อรับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ได้ โดยกรณีที่เล่มทะเบียนสูญหาย สามารถใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนได้เช่นกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทฯ ว่าต้องใช้เอกสารอะไรเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเคลม เช่น ใบแจ้งความ, สำเนาทะเบียนรถยนต์ หรืออื่น ๆ 

ขั้นตอนการขอเล่มทะเบียนรถใหม่

กรณีทะเบียนรถหาย ต้องรีบแจ้งความทันที เพื่อป้องกันมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสาร หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ เมื่อแจ้งความเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการขอเล่มทะเบียนรถใหม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • เตรียมเอกสารเพื่อขอเล่มทะเบียนใหม่

เอกสารต้องเตรียมให้พร้อม ได้แก่

  1. ใบแจ้งความ
  2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ หรือหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปแจ้งความเอง)
  3. กรณีจดทะเบียนแบบนิติบุคคล ให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • ขั้นตอนการขอทะเบียนรถใหม่

นำใบแจ้งความไปดำเนินการขอทะเบียนรถใหม่ ณ กรมการขนส่งทางบกของจังหวัดที่ได้จดเลขทะเบียนไว้ จากนั้นดำเนินการต่อดังนี้

  1. เข้าพบเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน โดยแจ้งว่าต้องการขอเล่มทะเบียนใหม่
  2. กรอกข้อมูลลงในใบคำขอให้เรียบร้อย พร้อมยื่นเอกสารที่เตรียมมาให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  3. ชำระค่าดำเนินการจำนวน 55 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท ค่าใบแทนสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 50 บาท)
  4. รับบัตรคิว และรอรับเล่มทะเบียนใหม่ได้เลย

โดยเล่มทะเบียนใหม่ที่ได้รับจะมีตราประทับระบุว่า ออกแทนเล่มที่สูญหาย กำกับเอาไว้

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนนเล่มรถหาย! ทำอย่างไร เคลมประกันรถได้หรือไม่