ป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไรดี ต้องแจ้งความหรือไม่ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

by | พ.ค. 22, 2023 | ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนน | 0 comments

ป้ายทะเบียนรถหาย เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน กลายเป็นเรื่องหนักใจของคนขับอย่างเรา ๆ ว่า ป้ายทะเบียนหาย ทำอย่างไรดี ต้อง แจ้งความ หรือไม่ เสียเงินไหม เตรียม เอกสาร อะไรบ้าง ? วันนี้ทาง ‘DirectAsia (ไดเร็ค เอเชีย)’ มีคำตอบมาให้

DirectAsia ประกันรถยนต์

ขับรถแบบไม่มีป้ายทะเบียนมีความผิดอย่างไรบ้าง ?

หากท่าน ขับรถแบบไม่มีป้ายทะเบียน จะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ ปี พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ความว่า “รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 60 ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ป้ายทะเบียนรถหายต้องแจ้งความหรือไม่ ?

กรณี ป้ายทะเบียนรถหาย ไม่ต้องแจ้งความ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องขอรับ ป้ายทะเบียนรถทดแทน ได้ที่ กรมการขนส่งทางบก อัตราค่าธรรมเนียมการทำป้ายทะเบียนรถทดแทนจะอยู่ที่ 100 บาท และค่าคำร้องอีก 5 บาท เบื้องต้น ป้ายทะเบียนใหม่ จะถูกจัดส่งภายใน 15 วันทำการ ในระหว่างนี้ท่านสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทน ป้ายทะเบียนรถชั่วคราว ได้

ป้ายทะเบียนรถหาย

ป้ายทะเบียนรถหายต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

  1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  2. บัตรประชาชนของเจ้าของรถ (กรณีเจ้าของรถดำเนินการด้วยตนเอง) หรือ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง)

DirectAsia ประกันรถยนต์

เอกสารการทำป้ายทะเบียนใหม่ กรณีที่รถติดไฟแนนซ์

เจ้าของรถดำเนินการด้วยตนเอง

  1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  2. บัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ
  3. หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
  4. หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ดำเนินการโดยนิติบุคคล

  1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  2. หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

DirectAsia ประกันรถยนต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ ประกันภัยรถยนต์ โทร. 0-2767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

DirectAsia ประกันรถยนต์

 

ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนนป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไรดี ต้องแจ้งความหรือไม่ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?