รู้จักกฎจราจรเบื้องต้น ก่อนพาครอบครัวเดินทางไกล

by | ส.ค. 16, 2017 | ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนน | 0 comments

กฎจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้

ก่อนจะขับรถพาครอบครัวคนที่คุณรักไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลบ้าน ก็ควรที่จะ รู้จักกฎจราจรเบื้องต้น เพื่อนำไปปฏิบัติไว้ก่อนดีกว่า เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยของครอบครัวคุณและเพื่อนร่วมทางบนท้องถนน เราจึงขอแนะนำกฎจราจรเบื้องต้นที่ควรทราบมาฝากค่ะ

กฎจราจร คืออะไร

กฎจราจร คือ ส่วนหนึ่งของกฎหมายจราจร ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบังคับควบคุมการจราจรให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและมีความ โดยกฎหมายจราจรที่ประเทศไทยใช้เป็นหลักก็คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 หรือ พ.ร.บ. จราจร โดยมีองค์ประกอบหลักๆ 6 อย่างดังนี้

 1. ตัวบทกฎหมาย ซึ่งจะกำหนด สิทธิ และ หน้าที่ของผู้ใช้รถและใช้ถนนผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ คนขับรถทุกชนิด(รวมถึงคนนั่งหรือซ้อนรถด้วย) คนที่ต้องใช้ถนน (เดินเท้าข้ามถนน จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์)
 3. ผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน ฯลฯ
 4. เครื่องมือในการใช้บังคับ ได้แก่ เครื่องหมายจราจร และสัญญาณจราจร ฯลฯ
 5. เครื่องมือในการจับกุม ได้แก่ เครื่องจับความเร็ว เครื่องตรวจแอลกอฮอล์เครื่องตรวจวัดควัน เครื่องตรวจวัดเสียง เครื่องตรวจวัดฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
 6. วิธีการบังคับหรือการลงโทษ ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การเปรียบเทียบปรับ การลงโทษจำคุก การพักใช้ใบขับขี่ การเพิกถอนใบขับขี่รถยนต์ เป็นต้น

ประกันรถยนต์ชั้น 1

กฎจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้ก่อนเดินทาง

 • ผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถใบอนุญาตขับรถ สำหรับคนที่ต้องขับรถจะต้องมีไว้กับตัว ถ้าใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนกับนายทะเบียนภายใน 15 วัน ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รถส่วนบุคคล สามารถใช้ความเร็วในกทม.หรือ เขตเทศบาล ได้ไม่เกิน 80 กม.ต่อชม. และนอกเขตกทม.หรือนอกเขตเทศบาลใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม.ต่อชม. รวมถึงบนทางด่วน(ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) และทางหลวงสามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 90 กม.ต่อชม. และถ้าในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ต้องใช้ความเร็วเท่าหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้นะคะ
 • ต้องเป็นรถที่มีเสียงดังไม่เกิน 80 เดซิเบล ถ้าเป็นรถที่มีเสียงดังกว่าเกณฑ์กำหนดห้ามนำมาใช้บนท้องถนน และต้องเป็นรถที่ไม่มีสิ่งลากถูหรือล้อรถที่ไม่ใช่ยางมาใช้บนถนนยกเว้น รถที่ใช้ในสงคราม หรือรถที่ใช้ในราชการตำรวจ
 • เปิดไฟเลี้ยว ก่อนเลี้ยวต้องขับรถเข้าช่องทางที่จะเลี้ยว และเปิดไฟเลี้ยวก่อนในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร การให้สัญญาณไฟเลี้ยวนั้นจะต้องให้สัญญาณได้ในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร
 • การขับรถแซงรถคันอื่น การขับรถแซงคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ การขับรถแซงรถคันอื่น การขับรถแซงคันหน้าต้องแซงด้านขวามือ และให้ดูก่อนว่าบริเวณนั้นสามารถแซงได้ เช่น บริเวณทางตรง ทางโล่ง บนถนนมีสัญลักษณ์ที่ให้แซงได้ ส่วนบริเวณที่ห้ามแซง ได้แก่ บริเวณทางโค้งรัศมีแคบ แต่ถ้าจะแซงด้านซ้ายมือต้องดูว่ารถคันหน้ากำลังจะเลี้ยวไปทางขวา หรือมีเครื่องหมายจราจรอนุญาตให้แซงได้ จำไว้ว่าทุกครั้งที่แซงควรใช้ความระมัดระวังอย่างมากค่ะ
 • การกลับรถ ผู้ขับรถต้องดูว่ามีป้ายจราจรที่อนุญาตให้กลับรถไหม และควรเข้าช่องทางให้ถูกต้องก่อนจึงค่อยกลับรถ ถ้าช่องทางที่มีลูกศรบนพื้นถนนให้ตรงไป ห้ามกลับรถเด็ดขาดค่ะ แล้วบริเวณทางร่วมทางแยกและมีเครื่องหมายห้ามกลับรถ แต่ถ้ามีตำรวจจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ ในกรณีนี้ผู้ขับขี่สามารถกลับรถได้ค่ะ
 • การจอดรถ ควรจอดในที่มีสัญลักษณ์ว่าจอดได้ และให้จอดห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร และห้ามจอดริมฟุตบาทที่มีแถบสีขาวแดงโดยเด็ดขาด ร่วมถึงการหยุดรถแต่ละครั้งห้ามล้ำเส้นแนวหยุดรถเด็ดขาด
 • เปิดไฟขณะขับรถ ช่วงกลางคืนต้องเปิดไฟหน้าและไฟท้ายให้รถคันอื่นเห็นในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

นี่เป็นเพียงกฎจราจรเบื้องต้นที่เราเลือกเอามาแนะนำให้ได้ทราบเพื่อที่จะได้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ผิดกฎจราจรนะคะ

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์ โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คราคา ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ชั้น 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันรถยนต์ 3+ คลิก ประกันรถยนต์ออนไลน์ DirectAsia

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ทิปส์ & ทริคส์การใช้รถใช้ถนนรู้จักกฎจราจรเบื้องต้น ก่อนพาครอบครัวเดินทางไกล