5 ศัพท์ประกันภัยรถยนต์ที่ควรรู้


ศัพท์ประกันภัยรถยนต์ เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรรู้และศึกษา เพื่อให้มีความเข้าใจในการทำประกันภัยรถยนต์มากขึ้น เรามาดูคำศัพท์ที่ใช้ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์กันค่ะ

  1. กรมธรรม์ – เอกสารที่ออกโดยผู้รับประกันภัย โดยมีข้อความตรงกับความประสงค์ในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป ซึ่งระบุถึงสาระสำคัญของข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย
  2. เบี้ยประกัน – จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้มีหรือรักษากรมธรรม์ประกันภัย โดยสามารถเลือกที่จะจ่ายปีละครั้งหรือผ่อนรายเดือนดอกเบี้ย 0%
  3. ค่าสินไหมทดแทน – ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ โดยความเสียหายดังกล่าว เป็นผลมาจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และมีจำนวนตามที่เสียหายจริง
  4. เคลมสด – การเคลมที่ต้องการพนักงานเข้าไปตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อทำการออกใบเคลมค่าเสียหาย
  5. อู่ห้าง – ศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต้องนำเข้าซ่อม รถจะได้รับการซ่อมจากศูนย์ที่เราออกรถ

การศึกษาคำศัพท์ประกันภัยรถยนต์ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้อุ่นใจได้แล้ว ยังช่วยให้ทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัยรถยนต์อีกด้วย ทั้งนี้ยังมีศัพท์ที่น่าสนใจอีกมากมาย สนใจอ่านเพิ่มเติมคลิกเลย

#SafeDriver #DirectAsia


การันตีราคาดี ผ่อนสบาย 0% 10 เดือน


ไม่มีเวลาเช็คเบี้ย? ปรึกษากับเราโดยตรงที่นี่