ไดเร็ค เอเชีย ร่วมบริจาคหมวกนิรภัย ในโครงการ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีคุณทำได้”

by | มิ.ย. 22, 2022 | ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ | 0 comments

บริษัท ไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย จำกัด นำโดย คุณวราวุฒิ วาริการ ประธานกรรมการบริหาร ร่วมบริจาคหมวกนิรภัย ในโครงการ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีคุณทำได้” โดยคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน และความปลอดภัยทางถนน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ไดเร็ค เอเชีย ร่วมบริจาคหมวกนิรภัย ในโครงการ หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีคุณทำได้

ไดเร็ค เอเชีย สนับสนุนโครงการหยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีคุณทำได้ เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพไรเดอร์ และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยขณะขับขี่ สวมหมวกนิรภัย และหยุดรถบริเวณทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ตอกย้ำภาพลักษณ์โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ สร้างสังคมการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร

ผู้บริหาร ไดเร็ค เอเชีย ร่วมบริจาคหมวกนิรภัย ในโครงการ หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีคุณทำได้
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ไดเร็ค เอเชีย ร่วมบริจาคหมวกนิรภัย ในโครงการ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีคุณทำได้”