ไดเร็ค เอเชีย รับโล่เกียรติคุณในโครงการ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”

by | ส.ค. 30, 2022 | ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ | 0 comments

บริษัท ไดเร็ค เอเชีย ประเทศไทย จำกัด นำโดย คุณวราวุฒิ วาริการ ประธานกรรมการบริหาร ตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับโล่เกียรติคุณในโครงการ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” โดยคุณโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นผู้รับมอบ

ไดเร็ค เอเชีย รับโล่เกียรติคุณในโครงการ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”

เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ไดเร็ค เอเชีย ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนร่วมกัน ในการหยุดรถบริเวณทางม้าลาย และสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ทั้งนี้ การสนับสนุนกิจกรรม ไดเร็ค เอเชีย ยังได้บริจาคหมวกนิรภัยแก่กลุ่มอาชีพไรเดอร์ และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านวินัยจราจร และปฏิบัติตามกฎได้อย่างเคร่งครัด

ไดเร็ค เอเชีย รับโล่เกียรติคุณในโครงการ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ไดเร็ค เอเชีย รับโล่เกียรติคุณในโครงการ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”