ค้นหาที่ตรวจสภาพรถ ตรอ. ใกล้ฉัน ราคาเท่าไร ตรวจอะไรบ้าง ไปเช็คกัน

by | ก.พ. 21, 2022 | ไลฟ์สไตล์ | 0 comments

ได้เวลาต่อภาษีรถยนต์ประจำปีแล้ว แต่บางคนยังไม่รู้ตัวว่ารถยนต์ตัวเองยังไม่สามารถเสียภาษีได้! เพราะอายุการใช้งานรถครบ 7 ปี  ต้องไปตรวจสภาพรถก่อน แล้วทำไมต้องตรวจด้วย ทั้ง ๆ ที่ผ่านมาก็ต่อภาษีได้เลยแท้ ๆ สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจ หรือเพิ่งออกรถใหม่ จำเป็นที่จะต้องรู้! DirectAsia ได้อธิบายเกี่ยวกับการ ตรวจสภาพรถยนต์ที่ตรอ. ว่าทำไมต้องตรวจ แล้วต้องไปตรวจที่ไหน ควรตรวจเมื่อไหร่ ค่าใช้จ่ายแพงหรือไม่ มาอ่านพร้อมกันเลย

DirectAsia ประกันรถยนต์

ตรวจสภาพรถ ตรอ. คืออะไร

ตรอ. ย่อมาจาก ตรวจสภาพรถเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นสถานที่ตรวจสภาพรถ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของรถก่อนจะต่อทะเบียนภาษี ตามพระราชบัญญัติ

“การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้มีข้อกำหนดว่า รถที่จะนำมาใช้ในการขนส่ง หรือนำมาจดทะเบียน จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ”

เพื่อให้มั่นใจว่ารถของคุณมีความพร้อมในการใช้งานตรงตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก เพื่อออกเอกสารรับรองก่อนเจ้าของรถยนต์จะนำไปใช้ในการต่อภาษีประจำปี

ทั้งนี้ทั้งนั้น การตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ร่วมใช้ถนนนั่นเอง

ตรอ. สถานตรวจสภาพรถเอกชน

ข้อแนะนำ: เมื่อตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับใบตรอ.สำหรับใช้เป็นหลักฐานต่อภาษี จะมีอายุเพียง 3 เดือน ฉะนั้นอย่าลืมไปต่อภาษีก่อนที่ใบตรวจสภาพหมดอายุ และกรณีมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารใบตรวจสภาพรถมาขาย อย่าหลงเชื่อ ควรนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ ตรอ.ที่ได้รับการรับรอง เนื่องจากการปลอมแปลงเอกสารมาแสดงเป็นหลักฐานกับทางราชการ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตรวจสภาพรถยนต์ตอนรถครบกี่ปี

ผู้ขับขี่ควรนำรถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีประจำปีได้ตั้งแต่รถยนต์มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี โดยแบ่งประเภทของรถได้ดังนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปีขึ้นไป

ตรวจสภาพรถยนต์ 7 ปีนับอย่างไร

วิธีการนับอายุรถยนต์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่รถจดทะเบียนครั้งแรกจนถึงวันหมดอายุภาษีประจำปี หรือวันครบกำหนดชำระภาษีประจำปี รวมถึงการต่อภาษีล่วงหน้า แม้รถยนต์จะยังอายุไม่ครบ 7 ปี แต่ผู้ขับขี่ต้องการต่อภาษีล่วงหน้า 30 วัน ก็สามารถตรวจสภาพรถได้ก่อน เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกจะนับรวมทั้งปี และถือว่าปีนั้นรถของคุณครบ 7 ปี แล้วนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น

 • รถยนต์ของนาย A เริ่มจดทะเบียนปี 2558 และปีปัจจุบันคือ 2565 ครบกำหนดเสียค่าภาษีพอดี รถยนต์นาย A ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีในปี 2565 นี้ จึงต้องนำรถยนต์ไปตรวจสภาพก่อนต่อภาษีประจำปี

รถยนต์ของนาย B จะมีอายุครบ 7 ปี ในอีก 30 วันข้างหน้า แต่นาย B ขี้ลืม จึงต้องการต่อภาษีประจำปีล่วงหน้า นาย B สามารถนำรถยนต์ไปตรวจสภาพก่อน เพื่อนำใบตรวจสภาพรถไปต่อภาษีในเดือนถัดไปได้เช่นกัน

ตรวจสภาพรถ ตรอ. ใกล้ฉัน ตรวจสภาพรถยนต์ 7 ปี

ตรวจสภาพรถ ตรวจอะไรบ้าง

รายการที่ผู้ขับขี่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพ มีดังนี้

 1. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของรถ เช่น แผ่นป้ายทะเบียนรถ ลักษณะรถ หมายเลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์ เป็นต้น
 2. ตรวจสภาพตัวรถ เช่น ตัวถัง สี อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณ์ไฟฟ้า พวงมาลัย ที่ปัดน้ำฝน
 3. ตรวจสอบระบบภายในรถ เช่น ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ระบบเชื้อเพลิง
 4. ทดสอบประสิทธิภาพการเบรก โดยตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
 5. ตรวจสอบวัดโคมไฟหน้า ทิศทางการเบี่ยงเบนของแสง และวัดค่าความเข้มของแสง
 6. ตรวจสอบวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ของรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 7. รถยนต์เครื่องดีเซล ต้องตรวจควันดำ โดยระบบการกรองต้องไม่เกินร้อยละ 50 และระบบความทึบแสงต้องไม่เกินร้อยละ 45
 8. การตรวจวัดเสียงรถ ต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล

ตรวจสภาพรถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมในการใช้ตรวจสภาพรถคือ เล่มทะเบียนรถ แต่ถ้าต้อง ตรวจสภาพรถ ไม่มีเล่มทะเบียน ก็สามารถสำเนาทะเบียนรถจากไฟแนนซ์ ในกรณีที่สำเนาทะเบียนรถหาย ให้ผู้ขับขี่ขอออกสำเนาใหม่กับทางไฟแนนซ์ หรือไปทำเล่มใหม่ที่ขนส่งก่อนไปตรวจสภาพรถ

DirectAsia ประกันรถยนต์

ตรวจสภาพรถ ตรอ. ราคา เท่าไร

อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถที่ตรอ. แบ่งออกตามประเภทของรถ ดังนี้

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่า รถอยู่ในเกณฑ์ผ่านการตรวจสภาพ ตรอ.จะออกใบรับรองตามกำหนดของกรมการขนส่งทางบก แต่หากพบว่ารถอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสภาพ ตรอ.จะชี้แจงจุดที่ต้องให้ผู้ขับขี่กลับไปแก้ไข เพื่อนำมาตรวจสภาพใหม่ในภายหลัง ซึ่งจะต้องนำรถยนต์กลับมาตรวจสภาพกับตรอ.สาขาเดิมภายใน 15 วัน โดยจะต้องชำระค่าบริการใหม่ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบริการที่กำหนดไว้ แต่หากเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่ตรอ.แห่งอื่น ผู้ขับขี่จะต้องชำระค่าบริการเต็มอัตรา

ตรวจสภาพรถ ตรอ. ราคา เท่าไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สถานตรวจสภาพรถ ตรอ. ใกล้ฉัน ค้นหาได้ที่ไหนบ้าง

ผู้ขับขี่สามารถนำรถยนต์ไปตรวจสภาพที่ตรอ.ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งสามารถค้นหา ที่ตรวจสภาพรถยนต์ใกล้ฉัน ได้ผ่าน Google หรือ Google Map โดยการพิมพ์ ตรอ. แผนที่จะปรากฏตำแหน่ง พร้อมเส้นทางนำผู้ขับขี่ไปยัง ตรอ. ที่ใกล้คุณที่สุด

รถที่ไม่สามารถตรวจสภาพกับ ตรอ.ได้

ลักษณะของรถยนต์ที่ไม่สามารถตรวจสภาพกับตรอ.ได้ จะต้องนำไปตรวจกับกรมการขนส่งทางบกโดยตรง นั่นก็คือรถที่มีลักษณะดังนี้

 • รถที่ขาดต่อทะเบียน เกิน 1 ปี
 • รถที่มีการดัดแปลงสภาพ, เปลี่ยนแปลงตัวรถ, เปลี่ยนสี, หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ที่ไม่ตรงกับรายละเอียดในสมุดคู่มือทะเบียนรถ
 • รถที่ไม่ปรากฏตัวเลขตัวรถ หรือเลขเครื่องยนต์ มีรอยขูดขีด แก้ไข ชำรุด จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
 • รถที่มีการแจ้งไม่ใช้งานชั่วคราว หรือแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป กับกรมการขนส่งเอาไว้
 • รถที่มีเลขทะเบียนรุ่นเก่า เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น ก็ไม่สามารถตรวจสภาพที่ ตรอ.ได้เช่นกัน เพราะจะต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ เมื่อมีการนำมาเสียภาษีประจำปี
 • รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เคยสูญหาย หรือเคยโดนโจรกรรมแล้วได้คืน ต้องตรวจสภาพรถที่กรมการขนส่งเท่านั้น

ข้อแนะนำ: สำหรับรถติดแก๊ส จะต้องตรวจและทดสอบ โดยผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบกก่อนชําระภาษีประจําปีของปี ที่ 4 และจะต้องทำการตรวจและทดสอบทุกครั้งก่อนชำระภาษีในทุกปีในปีถัดไป

DirectAsia ประกันรถยนต์

นอกจากการตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปีแล้ว สิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องทำทุกปีคือการต่อประกันรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 7 ปีขึ้นไป ผู้ขับขี่ควรมองหาตัวเลือกประกันรถยนต์ที่สามารถให้ความคุ้มครองได้ยาวนานในราคาที่คุ้มค่าที่สุด

DirectAsia แนะนำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 เซฟ ที่รับประกันรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี และรับความคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง 15 ปี เบี้ยประกันราคาดีกว่าประกันชั้น 1 ถึง 20% สามารถผ่อน 0%* นาน 10 เดือน ทั้งบัตรเครดิต/เดบิต แบบไม่กันวงเงิน สนใจโทร 02-767-7777 หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+ , ประกันรถยนต์ 3+ , ประกันชั้น 2 , และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

DirectAsia ประกันรถยนต์

ไลฟ์สไตล์ค้นหาที่ตรวจสภาพรถ ตรอ. ใกล้ฉัน ราคาเท่าไร ตรวจอะไรบ้าง ไปเช็คกัน