โอนรถข้ามจังหวัด ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

by | พ.ย. 24, 2022 | ไลฟ์สไตล์ | 0 comments

 

ผู้ที่สนใจจะซื้อรถมือสอง ขายรถตนเอง หรือต้องการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ควรศึกษาเรื่องการโอนรถยนต์ให้ดี เพราะนอกจากเรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมแล้ว ยังต้องทำความเข้าใจขั้นตอนการโอน และเตรียมค่าธรรมเนียนให้พร้อม เพื่อให้การโอนนั้นเสร็จสมบูรณ์ โดย DirectAsia มีคำแนะนำ พร้อมการรับมือ กรณีรถเกิดอุบัติเหตุระหว่างโอนรถมาฝากกัน แคปไว้เป็นแนวทางได้เลย

การโอนรถคืออะไร มีวิธีการอย่างไร

การโอนรถยนต์ คือการเปลี่ยนเจ้าของรถยนต์ใหม่ โดยโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง โดยสามารถเลือกโอนแบบปกติที่กรมการขนส่ง หรือการโอนที่นิยมในการซื้อ-ขายรถทั่วไป คือโอนลอย ทั้งนี้ การโอนรถข้ามจังหวัด สามารถดำเนินการได้ทั้ง 2 วิธีเช่นกัน

 • การโอนปกติ

เป็นการโอนรถยนต์ โดยเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถยนต์คนเก่าเป็นชื่อเจ้าของคนใหม่ กับเจ้าหน้าที่ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่อาศัย ซึ่งวิธีนี้ ถือเป็นการโอนรถที่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองรถได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุด

 • การโอนลอย

เป็นการโอนรถยนต์ โดยการเซ็นสัญญาการโอนของผู้ขาย แต่ยังไม่มีการระบุชื่อผู้รับโอนแต่อย่างใด ซึ่งการโอนนี้จะเสร็จสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้โอน และผู้รับโอนดำเนินการจดทะเบียนผู้ครอบครองใหม่ ณ สำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่อาศัย

โอนรถข้ามจังหวัด ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารสำหรับการโอนรถข้ามจังหวัด

เจ้าของรถยนต์ควรเตรียมเอกสารการโอนรถมาอย่างน้อย 2 ชุด สำหรับผู้โอน และผู้รับโอน โดยมีเอกสารทั้งสิ้น ดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนรถ
 2. แบบฟอร์มการโอนรถและรับโอน
 3. สำเนาบัตรประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย
 4. สำเนาทะเบียนบ้านทั้ง 2 ฝ่าย
 5. หนังสือมอบอำนาจ (หากมีผู้อื่นมาดำเนินการแทน)

โอนรถ ที่ไหน ขั้นตอนการโอนรถข้ามจังหวัด

 1. นำเอกสารที่เตรียมไว้ ไปดำเนินการที่กรมการขนส่ง หรือสำนักงานขนส่งในพื้นที่อาศัย
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการโอนรถจากจังหวัดใด ไปจังหวัดใด พร้อมยื่นเอกสารการโอนรถที่เตรียมไว้ให้กับเจ้าหน้าที่
 3. กรอกเอกสารใบคำขอสำหรับการโอนรถข้ามจังหวัด
 4. ชำระค่าธรรมเนียม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดวันตรวจเช็กสภาพรถยนต์ภายหลัง
 5. หลังจากที่ตรวจสภาพรถยนต์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดวันรับเล่มทะเบียนใหม่ และจะดำเนินการถอดแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม
 6. รอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ พร้อมกับรับเล่มทะเบียนรถ เป็นอันเสร็จ

ค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนรถข้ามจังหวัด

 • ค่าธรรมเนียมการโอนรถ 100 บาท
 • ค่าคำขอการโอนรถ 5 บาท
 • ค่าเปลี่ยนผ่านป้ายทะเบียน 200 บาท
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถ 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถทุก 100,000 บาท

ไดเร็ค เอเชีย เคลมประกันรถยนต์ เรื่องเคลม เรื่องง่าย

เกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง ควรทำอย่างไร

สำหรับการรับรถใหม่ หรือส่งรถสู่เจ้าของคนใหม่ แค่การเตรียมพร้อมด้านเอกสารการโอนรถเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ ผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงอุบัติเหตุรถยนต์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางด้วย ไดเร็ค เอเชีย แนะนำ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ขับขี่ควรติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม ทางบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการในทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับลูกค้า ไดเร็ค เอเชีย อุ่นใจได้ เพราะเราเคลมไว ถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที* พร้อมให้คุณซ่อมรถจนกว่าจะพอใจ ด้วยการันตีงานซ่อมสี และตัวถังนานสุด 12 เดือน* สนใจสอบถามเรื่องเคลม โทรปรึกษาฟรี 02-767-7788 หรือคลิก ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ไลฟ์สไตล์โอนรถข้ามจังหวัด ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง