กฎหมายความเร็วรถ 2566 ขับเร็วเท่าไร ไม่โดนใบสั่ง!

by | มิ.ย. 20, 2022 | ไลฟ์สไตล์ | 0 comments

ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยครั้ง ควรรู้กฎหมายความเร็วรถ เพื่อทำความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้อง DirectAsia รวมอัตราความเร็ว และค่าปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืน ฉบับอัปเดตล่าสุดมาไว้ให้แล้ว มาดูกันว่าการขับรถบนถนนในเมือง หรือเส้นทางหลวงมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

DirectAsia ประกันรถยนต์

กฎหมายกำหนดความเร็วรถใหม่ ควรขับไม่เกินเท่าไหร่

ข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งได้จำแนกประเภทรถ กับความเร็วที่ขับได้บนทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบท โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กำหนดให้ความเร็วขั้นสูงสำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ให้ขับรถแต่ละประเภทในทางเดินรถโดยใช้ความเร็วไม่เกิน ดังนี้

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสาร เกิน 15 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ทั่วไป ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ (บิ๊กไบค์) ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รถบรรทุกคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รถยนต์อื่นให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถใช้งานเกษตรกรรม ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2. กำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทางหลวง ซึ่งจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป โดยให้รถยนต์ที่ขับในช่องทางเดินรถช่องขวาสุด ใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

DirectAsia ประกันรถยนต์

อัตราโทษปรับ เมื่อขับรถเร็วเกินกำหนด

หากขับรถเร็วเกินกำหนดตามกฎหมายข้างต้น จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท โดยความผิดนั้น ๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้ หากช่องทางเดินรถบนทางหลวง หรือทางพิเศษ รวมถึงช่องเดินรถอื่น ๆ มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่ากำหนดกฎกระทรวงนี้ ให้การขับรถในทางเดินรถหรือช่องเดินรถนั้น ใช้อัตราความเร็วไม่เกินที่เครื่องหมายจราจรดังกล่าวกำหนด

กฎหมายกำหนดความเร็วบนทางหลวง และทางพิเศษ ที่ช่วยให้ท้องถนนมีความปลอดภัย หรือมีโอกาสลดอุบัติเหตุทางจราจรได้ ทั้งนี้ ความปลอดภัยอาจเกิดขึ้นไม่ได้ หากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

DirectAsia ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร และให้ความคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ และรถยนต์ ผ่านประกันรถยนต์ราคาดี แม้จะอยู่ในสถานการณ์ลำบาก DirectAsia ก็พร้อมอยู่กับคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยบริการเคลมประกันทันใจ ถึงจุดเกิดเหตุไวใน 30 นาที* ดูบริการจากเรา เพิ่มเติมได้ที่ https://www.directasia.co.th 

DirectAsia ประกันรถยนต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ประกันรถยนต์ โทรฯ 0-2767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คราคาประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันชั้น 1ประกันชั้น 1 เซฟประกันชั้น 2+ประกันชั้น 3+ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

DirectAsia ประกันรถยนต์

ไลฟ์สไตล์กฎหมายความเร็วรถ 2566 ขับเร็วเท่าไร ไม่โดนใบสั่ง!