กฎหมายความเร็วรถ 2565 ขับเร็วเท่าไร ไม่โดนใบสั่ง!

กฎหมายความเร็วรถ 2565 ขับเร็วเท่าไร ไม่โดนใบสั่ง

ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยครั้ง ควรรู้กฎหมายความเร็วรถ เพื่อทำความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้อง DirectAsia รวมอัตราความเร็ว และค่าปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืน ฉบับอัปเดตล่าสุดมาไว้ให้แล้ว มาดูกันว่าการขับรถบนถนนในเมือง หรือเส้นทางหลวงมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

ประกันรถยนต์ออนไลน์ ไดเร็ค เอเชีย สะดวกสบาย ปลอดภัย คุ้มค่าที่สุด

กฎหมายกำหนดความเร็วรถใหม่ ควรขับไม่เกินเท่าไหร่

ข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งได้จำแนกประเภทรถ กับความเร็วที่ขับได้บนทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบท โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กำหนดให้ความเร็วขั้นสูงสำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ให้ขับรถแต่ละประเภทในทางเดินรถโดยใช้ความเร็วไม่เกิน ดังนี้

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสาร เกิน 15 คน ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
  • รถจักรยานยนต์ทั่วไป ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
  • รถจักรยานยนต์ (บิ๊กไบค์) ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รถบรรทุกคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
  • รถยนต์อื่นให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง
  • รถแทรกเตอร์ รถบดถนน รถใช้งานเกษตรกรรม ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง

2. กำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทางหลวง ซึ่งจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป โดยให้รถยนต์ที่ขับในช่องทางเดินรถช่องขวาสุด ใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง

อัตราโทษปรับ เมื่อขับรถเร็วเกินกำหนด

หากขับรถเร็วเกินกำหนดตามกฎหมายข้างต้น จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท โดยความผิดนั้น ๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้ หากช่องทางเดินรถบนทางหลวง หรือทางพิเศษ รวมถึงช่องเดินรถอื่น ๆ มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่ากำหนดกฎกระทรวงนี้ ให้การขับรถในทางเดินรถหรือช่องเดินรถนั้น ใช้อัตราความเร็วไม่เกินที่เครื่องหมายจราจรดังกล่าวกำหนด

กฎหมายกำหนดความเร็วบนทางหลวง และทางพิเศษ ที่ช่วยให้ท้องถนนมีความปลอดภัย หรือมีโอกาสลดอุบัติเหตุทางจราจรได้ ทั้งนี้ ความปลอดภัยอาจเกิดขึ้นไม่ได้ หากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

DirectAsia ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร และให้ความคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ และรถยนต์ ผ่านประกันรถยนต์ราคาดี แม้จะอยู่ในสถานการณ์ลำบาก DirectAsia ก็พร้อมอยู่กับคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยบริการเคลมทันใจ ถึงจุดเกิดเหตุไวใน 30 นาที* ดูบริการจากเรา เพิ่มเติมได้ที่ https://www.directasia.co.th 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7806 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1ประกันชั้น 1 เซฟประกันรถยนต์ 2+ประกันรถยนต์ 3+ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


การันตีราคาดี ผ่อนสบาย 0% 10 เดือน


ไม่มีเวลาเช็คเบี้ย? ปรึกษากับเราโดยตรงที่นี่