ป้ายห้ามจอด สัญลักษณ์ พร้อมตัวอย่างอธิบาย ป้ายแต่ละแบบหมายถึงอะไร?

by | ต.ค. 18, 2022 | ไลฟ์สไตล์ | 0 comments

DirectAsia เชื่อว่าผู้ขับขี่ทุกท่านต้องเคยผ่านประสบการณ์สอบใบขับขี่ และเมื่อขับรถก็มักจะเห็นป้ายห้ามจอดผ่านหูผ่านตาอยู่เสมอ แต่ทำไม! ยังมีรถจอดในบริเวณห้ามจอด ทั้งที่มีป้ายเตือนตั้งอยู่ อาจเป็นเพราะป้ายห้ามจอดที่เห็นกันตามถนน มีความหมายที่แตกต่างกัน รวมถึงวิธีการเขียนที่ไม่เหมือนกันด้วย จึงทำให้ผู้ขับขี่บางท่านเกิดความสับสนในการตีความของแผ่นป้าย บล็อกนี้ DirectAsia จึงรวบรวมป้ายห้ามจอดที่พบเจอกันบ่อย ๆ พร้อมแนะนำวิธีการอ่าน เพื่อการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎจราจร ไปทำความเข้าใจพร้อม ๆ กันเลย

DirectAsia ประกันรถยนต์
 • ป้ายห้ามจอดตลอดแนวตลอดเวลา

ป้ายห้ามจอด พร้อมวิธีการอ่าน - ป้ายห้ามจอดตลอดแนวทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์

ป้ายห้ามจอดป้ายนี้ เป็นป้ายขั้นพื้นฐานที่ต้องเข้าใจ เพราะมีรายละเอียดที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้ สำหรับป้ายนี้ มีวิธีการอ่าน ดังนี้

 1. สังเกตสัญลักษณ์ด้านบนของป้าย นั่นคือ “สัญลักษณ์ห้ามจอด” และ “ลูกศร” ที่บ่งบอกถึงแนวทางของการจอด
 2. “ตลอดเวลา” หมายถึง ห้ามจอดตลอดเวลา
 3. “เว้นวันอาทิตย์” หมายถึง ยกเว้นวันอาทิตย์
 • ป้ายห้ามจอดทุกวันคี่

ป้ายห้ามจอด พร้อมวิธีการอ่าน - ป้ายห้ามจอดตลอดแนวเฉพาะเวลา

ป้ายห้ามจอดตลอดแนวเฉพาะเวลาป้ายนี้ มีความคล้ายคลึงกับป้ายห้ามจอดตลอดแนวตลอดเวลา โดยมีความแตกต่างกันตรงที่การระบุเวลาที่แน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่ป้ายนี้จะติดตั้งบริเวณที่มีรถเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานั้น ๆ ระยะเวลาในป้าย จะระบุไว้เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่จอดรถทิ้งไว้ในช่วงเวลารถหนาแน่นนั่นเอง มีวิธีการอ่าน ดังนี้

 1. สังเกตสัญลักษณ์บนป้าย นั่นคือ “สัญลักษณ์ห้ามจอด” และ “ลูกศร” ที่บ่งบอกถึงแนวทางของการจอด
 2. “0500 – 2200” หมายถึง ช่วงเวลา 05.00 – 22.00 น.
 3. “เว้นวันหยุดราชการ” หมายถึง ยกเว้นวันหยุดราชการ

จึงสามารถตีความป้ายห้ามจอดนี้ได้ว่า ห้ามจอดตลอดแนว เวลา 5.00-22.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ จอดได้ทั้งวัน

 • ป้ายห้ามจอดตลอดแนวทุกวันคู่

ป้ายห้ามจอด พร้อมวิธีการอ่าน - ป้ายห้ามจอดตลอดแนวทุกวันคู่

ป้ายห้ามจอดตลอดแนววันคู่ การให้ความหมายวันคู่ คือการนับวันที่ตามปฏิทิน เช่น วันที่ 2, 4, 12 หรือ 30 เป็นต้น ซึ่งป้ายนี้มีความหมายค่อนข้างซับซ้อน ตามเนื้อหาในป้ายที่มีตัวอักษรเยอะ และมีตัวเลขเข้ามาเจาะจงเวลาอีกด้วย มาดูวิธีการอ่านกัน ดังนี้

 1. สังเกตสัญลักษณ์บนป้าย นั่นคือ “สัญลักษณ์ห้ามจอด” และ “ลูกศร” ที่บ่งบอกถึงแนวทางของการจอด
 2. “วันคู่ตลอดเวลา” หมายถึง ห้ามจอดตลอดแนว ทุกวันคู่
 3. “เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ 0500 – 2000” หมายถึง วันเสาร์-อาทิตย์ ห้ามจอดเวลา 05.00-20.00 น. ไม่ว่าจะเป็นวันคู่หรือวันคี่
 4. “6 ล้อขึ้นไปตลอดเวลา” หมายถึง รถ 6 ล้อขึ้นไป ห้ามจอดตลอดแนวทุกวัน

จึงสามารถตีความป้ายห้ามจอดนี้ได้ว่า ห้ามจอดตลอดแนวทุกวันคู่ แต่วันเสาร์ – อาทิตย์ ห้ามจอดเฉพาะเวลา 05.00-20.00 น. ทั้งวันคู่และวันคี่ และรถ 6 ล้อขึ้นไป ห้ามจอดตลอดแนวทุกวัน

DirectAsia ประกันรถยนต์

 • ป้ายห้ามจอดทุกวันคี่

ป้ายห้ามจอด พร้อมวิธีการอ่าน - ป้ายห้ามจอดตลอดแนวทุกวันคี่

ป้ายนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับป้ายห้ามจอดตลอดแนววันคู่ แต่มีความหมายที่ไม่ซับซ้อน แม้จะมีการเจาะจงเวลาจอดก็ตาม ซึ่งมีวิธีการอ่าน ดังนี้

 1. สังเกตสัญลักษณ์บนป้าย นั่นคือ “สัญลักษณ์ห้ามจอด” และ “ลูกศร” ที่บ่งบอกถึงแนวทางของการจอด
 2. “ห้ามจอดวันคี่” หมายถึง ห้ามจอดตลอดแนว ทุกวันคี่
 3. “06.00-20.00 น.” หรือ “6 AM – 8 PM” หมายถึง ห้ามจอดตลอดแนว เวลา 06.00 – 20.00 น.

จึงสามารถตีความป้ายห้ามจอดนี้ได้ว่า ห้ามจอดตลอดแนว ทุกวันคี่ เวลา 06.00 – 20.00 น.

 • ป้ายห้ามจอดตลอดแนวทุกวันคี่

ป้ายห้ามจอด พร้อมวิธีการอ่าน - ป้ายห้ามจอดตลอดแนวทุกวันคี่

ป้ายห้ามจอดตลอดแนวทุกวันคี่ เป็นอีกป้ายที่อ่านไม่ยาก และสามารถตีความหมายได้ตรงไปตรงมา แม้จะมีการเจาะจงเวลาจอดก็ตาม ซึ่งมีวิธีการอ่าน ดังนี้

 1. สังเกตสัญลักษณ์บนป้าย นั่นคือ “สัญลักษณ์ห้ามจอด” และ “ลูกศร” ที่บ่งบอกถึงแนวทางของการจอด
 2. “วันคี่ตลอดเวลา” หมายถึง ห้ามจอดตลอดแนวทุกวันคี่ ทุกเวลา
 3. “วันคู่ 0600 – 0900” “1600 – 2200” หมายถึง วันคู่ ห้ามจอดเวลา 6.00 – 9.00 และ 16.00 – 22.00 น.

จึงสามารถตีความป้ายห้ามจอดนี้ได้ว่า ห้ามจอดตลอดแนวทุกวันคี่ สำหรับวันคู่ ห้ามจอดเวลา 6.00 – 9.00 และ 16.00 – 22.00 น.

 • ป้ายห้ามจอดวันคู่และฝั่งตรงข้ามวันคี่ 

ป้ายห้ามจอด พร้อมวิธีการอ่าน - ป้ายห้ามจอดวันคู่และฝั่งตรงข้ามวันคี่

ป้ายห้ามจอด ยังสามารถบอกเงื่อนไขการจอดรถได้ทั้งฝั่งเดียว และฝั่งตรงข้ามร่วมด้วย เช่นเดียวกับป้ายนี้ เป็นป้ายที่มีเงื่อนไขการจอดของทั้งวันคู่ – วันคี่ และเจาะจงเวลาจอดให้อีกด้วย ทั้งนี้ ยังมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกับป้ายห้ามจอดอื่น ๆ เล็กน้อย ซึ่งมีวิธีการอ่าน ดังนี้

 1. สังเกตสัญลักษณ์บนป้าย นั่นคือ “สัญลักษณ์ห้ามจอด” และ “ลูกศร” ที่บ่งบอกถึงแนวทางของการจอด
 2. “วันคู่ 0600 – 1800” หมายถึง ห้ามจอดตลอดแนวทุกวันคู่ เวลา 06.00 – 18.00 น.
 3. “ฝั่งตรงข้ามวันคี่ 0600 – 1800” หมายถึง ห้ามจอดตลอดแนวในฝั่งตรงข้าม เวลา 06.00 – 18.00 น.

จึงสามารถตีความป้ายห้ามจอดนี้ได้ว่า ห้ามจอดตลอดแนวทุกวันคี่ และวันคู่ ทั้งฝั่งที่ติดป้าย และฝั่งตรงข้าม ตั้งแต่เวลา  06.00 – 18.00 น.

นอกจากป้ายห้ามจอดที่ DirectAsia นำมาเสนอให้เพื่อน ๆ ได้ทบทวนกันแล้ว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของป้ายห้ามจอดเท่านั้น เชื่อว่าผู้ขับขี่ที่มาอ่านบล็อกนี้ จะสามารถจดจำวิธีการอ่าน และเข้าใจความหมายของป้ายห้ามจอดกันมากขึ้น  ส่วนใครมีวิธีการอ่านในแบบอื่น ๆ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้

ทั้งนี้ ยังมีป้ายจราจรแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ บล็อกต่อไป DirectAsia จะหยิบมานำเสนอให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกัน รอติดตามได้เลย

DirectAsia ประกันรถยนต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ประกันรถยนต์ โทรฯ 0-2767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คราคาประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันชั้น 1ประกันชั้น 1 เซฟประกันชั้น 2+ประกันชั้น 3+ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

 

DirectAsia ประกันรถยนต์

ไลฟ์สไตล์ป้ายห้ามจอด สัญลักษณ์ พร้อมตัวอย่างอธิบาย ป้ายแต่ละแบบหมายถึงอะไร?