ฝันว่ารถไฟไหม้ หมายถึงอะไร สรุปเป็นลางร้ายหรือดี ?

by | เม.ย. 25, 2023 | ไลฟ์สไตล์ | 0 comments

ฝันว่ารถไฟไหม้ หมายถึงอะไร ? หลาย ๆ คนคงกำลังสงสัยอยู่ว่า สิ่งที่คุณนอนฝันเมื่อคืนเป็นเพียงแค่สิ่งที่สมองสั่งการตอนนอนหลับ หรือเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่าง อาจเป็นสัญญาณเตือน เตรียมเปิดคำ ทำนายฝัน สรุปเป็นว่า เป็นลางร้ายหรือลางดี วันนี้ (27 เม.ย. 66) ทาง ‘DirectAsia’ มีคำตอบ

การ ฝันว่ารถไฟไหม้ อาจหมายถึง สัญญาณเตือนให้คุณอย่าเพิ่งรีบร้อนในการเดินทาง ตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ หรือมีเหตุให้ต้องใช้เงินอย่างกะทันหัน เพราะจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ก้อนโต ควรคิดให้ดีก่อนจะตัดสินใจทำอะไร ใจเย็น ๆ ให้เวลากับตัวเองได้ตกผลึกความคิด ไม่เช่นนั่นท่านอาจจะเกิดปัญหาลุกลามใหญ่โตได้

รถไฟไหม้ประกันคุ้มครองอะไรบ้าง ?

กรณีที่ทำประกันรถยนต์จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันที่ทำอยู่ โดยความคุ้มครองจะขึ้นอยู่ในแต่ละระดับชั้น ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ผู้ที่ทำ ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันชั้น 2+ หรือ ประกันรถยนต์ชั้น 2 จากทาง DirectAsia เจ้าของกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์กรณีสูญหาย หรือไฟไหม้

โดยบริษัทประกันจะเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณี และชดเชยค่าเสียหายตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูนจ์หลักฐาน ความเสียหาย และต้นสายปลายเหตุของเหตุการณ์เสียก่อน ถึงจะทราบได้ว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบเป็นฝ่ายใด

กรณีผู้เอาประกันภัยรถยนต์เสียชีวิต จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ไม่ว่าจะทำประกันรถยนต์ชั้นใดก็ตามโดยสิทธิ์ที่จะได้รับจากประกัน มี 4 อย่าง ได้แก่

 • ค่ารักษาพยาบาล ส่วนที่เกินวงเงินจาก พ.ร.บ.รถยนต์
 • ค่าทนทุกข์ทรมาน จากการบาดเจ็บ
 • ค่าทรัพย์สินที่เสียหาย หรือสูญหายในขณะเกิดอุบัติเหตุ
 • ค่าเสียหายอื่น ๆ เช่น ค่าขาดโอกาสในการเดินทาง ทำงาน ค่าขาดไร้อุปการะ และค่าขาดรายได้ เป็นต้น

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

พ.ร.บ.คุ้มครองอะไรบ้าง ?

คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น: ผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินเท้า จะได้รับความคุ้มครอง เป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ และค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด ซึ่งบริษัทประกันจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทได้รับคำร้องขอ เป็นจำนวนเงินดังนี้

 1. ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
 2. กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 35,000 บาท/คน
 3. กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ และต่อมาได้สูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าชดเชยรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท/คน
 4. กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตหลังจากเข้ารักษาพยาบาล จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 65,000 บาท/คน

คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน: เป็นค่าเสียหายที่นอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีผู้ประสบภัยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินดังนี้

 1. ค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัย สามารถเรียกร้องได้ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
 2. สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000–500,000 บาท/คน
 3. กรณีเสียชีวิต บริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท/คน
 4. กรณีที่เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน

*เงื่อนไขกรมธรรม์แต่ละบริษัทประกันเสียก่อน เนื่องจากความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ ประกันภัยรถยนต์ โทร. 0-2767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันรถยนต์ชั้น 1ประกันชั้น 1 เซฟประกันรถยนต์ 2+ประกันรถยนต์ 3+ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ไลฟ์สไตล์ฝันว่ารถไฟไหม้ หมายถึงอะไร สรุปเป็นลางร้ายหรือดี ?