ข้อควรรู้! กฏหมายทางทางม้าลาย

by | ม.ค. 27, 2022 | ไลฟ์สไตล์ | 0 comments

จากกรณีข่าว บิ๊กไบค์ ชนหมอ ทางม้าลาย จนทำให้มีผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุครั้งนี้ DirectAsia ขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของแพทย์หญิงวราลัคน์ หรือหมอกระต่าย มา ณ โอกาสนี้

DirectAsia อยากเตือนสติผู้ขับขี่ทุกท่าน ไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์ ให้ตระหนักถึงการขับขี่ของตน และความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนร่วมกัน โดยเฉพาะการใช้ทางม้าลาย ซึ่งเป็นอีกจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จนหลายคนไม่กล้าที่จะข้ามทางม้าลาย และหันไปขึ้นสะพานลอยแทน อย่างไรก็ดี นั่นไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเท่าไรนัก ผู้ขับขี่ควรที่จะทำความเข้าใจกฎระเบียบ และควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า DirectAsia รวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางม้าลายที่ผู้ขับขี่ควรรู้ รวมถึงเทคนิคการขับรถเมื่อต้องเจอสิ่งกีดขวาง หรือคนข้ามถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ และคนเดินเท้า มาอ่านกัน

กฎหมายจราจรที่เกี่ยวกับการข้ามทางม้าลาย

ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เกี่ยวข้องกับทางม้าลาย ระบุไว้ว่า “กรณีชนคนข้ามทางม้าลาย โดยที่ไม่หยุดให้คนข้าม จะมีโทษ ปรับ 1,000 บาท หากฝ่าสัญญาณไฟข้ามถนนในเขตชุมชนที่มาคู่กับทางม้าลายปรับตั้งแต่ 400 -1,000 บาท และกฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนด้วยเช่นกันว่า ผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วของรถ หรือ หยุดรถ หากเข้าใกล้ทางร่วม ทางแยก ทางข้าม ฝ่าฝืน ปรับ 500 บาท”

⚖มาตรา 21 ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

⚖มาตรา 32 ระบุว่า ในการใช้ทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะอยู่ ณ ส่วนใดของทางและต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก คนชรา หรือคนพิการที่กำลังใช้ทาง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน

⚖มาตรา 46 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วมทางแยกวงเวียน หรือเกาะที่สร้างไว้หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท

⚖มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

⚖มาตรา 70 ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้ามเส้นให้รถหยุดหรือวงเวียนต้องลดความเร็วของรถ

⚖มาตรา 105 คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเท้า ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้าดังต่อไปนี้

  1. เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงไม่ว่า จะมีรูปหรือข้อความเป็นการห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย เว้นแต่ทางใด ที่ไม่มีทางเท้า ให้หยุดรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง
  2. เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวไม่ว่า จะมีรูปหรือข้อความเป็นการอนุญาตให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้
  3. เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกะพริบทางด้านใดของทางให้คนเดินเท้าที่ยังมิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้ามทางเดินรถให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว

⚖มาตรา 106 คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามทางเดินรถในทางข้ามหรือทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรควบคุมการใช้ทางให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงให้รถหยุดทางด้านใดของทางให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถตามที่รถหยุด และต้องข้ามทางเดินรถภายในทางข้าม
  2. เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้รถผ่านทางด้านใดของทาง ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้านนั้น
  3. เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพันหรือไฟสีเขียวกะพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยังมิได้ข้ามทางเดินรถหยุด รอบนทางเท้าบนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากำลังข้ามทางเดินรถอยู่ในทางข้าม ให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว

เทคนิคขับขี่ปลอดภัยด้วยระยะลดอุบัติเหตุ!

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก เผยข้อมูลความเร็วรถกับระยะเบรกที่ปลอดภัย และความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน ซึ่งหากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็ว 100 กม./ชม. ต้องใช้ระยะทางในการเบรกจนกว่ารถจะหยุดถึง 80 เมตร แต่หากผู้ขับขี่เบรกไม่ทัน จะทำให้เกิดการชนที่มีแรงปะทะเท่ากับการตกตึกถึง 19 ชั้น และนั่นมีโอกาสที่จะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ ดังนั้น เมื่อต้องขับขี่รถด้วยความเร็ว จะต้องเตรียมตัวในการเผื่อระยะเบรกด้วยเช่นกัน โดยผู้ขับขี่สามารถยึดเกณฑ์ระยะเบรก ตามความเร็วของรถยนต์ได้ดังรูปภาพด้านล่าง

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ทางม้าลาย และเทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัย

ระยะเบรก ระยะหยุดที่ปลอดภัยเทียบกับความเร็วรถ

  • ความเร็ว 40 กม./ชม. ระยะเบรกจนรถหยุดวิ่ง 18 เมตร
  • ความเร็ว 60 กม./ชม. ระยะเบรกจนรถหยุดวิ่ง 34 เมตร
  • ความเร็ว 80 กม./ชม. ระยะเบรกจนรถหยุดวิ่ง 54 เมตร
  • ความเร็ว 100 กม./ชม. ระยะเบรกจนรถหยุดวิ่ง 80 เมตร

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ที่กำลังขับรถบนถนน ควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าในความเร็ว 10 กม./ชม. ให้เว้นระยะ 5 เมตร จึงจะป้องกันอันตรายจากรถชนได้แม่นยำกว่าการเบรกกระชั้นชิด และควรลดความเร็วเมื่อฝนตก เจอทางลาดชัน หรือต้องขับขี่ในสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด โรงพยาบาล โรงเรียน

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+ , ประกันรถยนต์ 3+ , ประกันชั้น 2 , และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อ้างอิงจาก สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

ขอบคุณภาพจาก สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ไลฟ์สไตล์ข้อควรรู้! กฏหมายทางทางม้าลาย