ฤกษ์ออกรถ ตามวันเกิด 2567 ออกรถใหม่วันไหนดี ?

by | พ.ย. 23, 2023 | ไลฟ์สไตล์ | 0 comments

จะ ซื้อรถใหม่ ทั้งทีก็ควรดู ฤกษ์ออกรถ ดี ๆ ตามวันเกิด ประจำปี 2567 ฝากไว้เป็นฤกษ์งามยามดีเพื่อความเป็นสิริมงคล วันนี้ ‘ไดเร็ค เอเชีย (DirectAsia)’ จะชวนพวกคุณมาเปิด ดวงตามวันเกิด ว่าสมพงกับวันที่คว รออกรถใหม่ หรือไม่ มาดูกันเลย!

DirectAsia ประกันรถยนต์

วิธีเลือก ฤกษ์ออกรถ ตามวันเกิด

  1. คนที่เกิด วันอาทิตย์ ควรออกรถ วันพุธกลางวัน วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์
  2. คนที่เกิด วันจันทร์ ควรออกรถ วันพุธกลางวัน วันศุกร์ และ วันอาทิตย์
  3. คนที่เกิด วันอังคาร ควรออกรถ วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์
  4. คนที่เกิด วันพุธ ควรออกรถ วันศุกร์ และ วันอาทิตย์
  5. คนที่เกิด วันพฤหัสบดี ควรออกรถ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
  6. คนที่เกิด วันศุกร์ ควรออกรถ วันอาทิตย์
  7. คนที่เกิด วันเสาร์ ควรออกรถ วันอาทิตย์

ฤกษ์ออกรถ มกราคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น.

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น.

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น.

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 06.15 – 10.35 น.

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 06.17 – 10.37 น.

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 06.19 – 10.39 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถ กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.01 – 10.21 น.

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.03 – 10.23 น.

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.05 – 10.25 น.

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.07 – 10.27 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถ มีนาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 06.03 – 10.23 น.

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 06.05 – 10.25 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 06.07 – 10.27 น.

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น.

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถ เมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 06.07 – 10.27 น.

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น.

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น.

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 06.15 – 10.35 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 06.17 – 10.37 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถ พฤษภาคม 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น.

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น.

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น.

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.15 – 10.35 น.

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.17 – 10.37 น.

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.19 – 10.39 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถ มิถุนายน 2567

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 06.09 – 10.29 น.

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 06.11 – 10.31 น.

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 06.13 – 10.33 น.

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 06.15 – 10.35 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 06.17 – 10.37 น.

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 06.19 – 10.39 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถ กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:08 น.

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:04 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:02 น.

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:01 น.

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:00 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2567

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 15:23 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 เวลา 16:12 น.

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 14:11 น.

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 13:10 น.

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถ กันยายน 2567

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 15:38 น.

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 16:27 น.

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 เวลา 14:26 น.

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 เวลา 13:25 น.

วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 เวลา 12:00 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2567

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 15:53 น.

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 เวลา 16:42 น.

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 14:41 น.

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 เวลา 13:40 น.

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 12:00 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถ พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:08 น.

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:57 น.

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:56 น.

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14:55 น.

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12:00 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ฤกษ์ออกรถ ธันวาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567 เวลา 16:23 น.

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 17:12 น.

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 16:11 น.

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 15:10 น.

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 12:00 น.

ฤกษ์ออกรถ 2567 ตามวันเกิด

ได้ฤกษ์ ฤกษ์ออกรถ ตามวันเกิด 2567 กันไปแล้วก็ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจร อย่าเลินเล่อขับขี่อย่างประมาท และที่สำคัญคุณควรมี ประกันรถยนต์ ดี ๆ จาก ‘ไดเร็ค เอเชีย (DirectAsia)’ ติดรถไว้ ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ หมดกังวลหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 10 ล้านบาท พร้อมบริการติดต่อฉุกเฉินได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที อู่และศูนย์ซ่อมในเครือกว่า 1,000 แห่ง

นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามสไตล์การขับขี่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 แถม ผ่อนสบาย ๆ 0% นาน 10 เดือน ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ ซื้อวันนี้ฟรี บัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 3,000 บาท ด่วนจำนวนจำกัด!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

DirectAsia ประกันรถยนต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ประกันรถยนต์ โทรฯ 02 767 7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

DirectAsia ประกันรถยนต์

ไลฟ์สไตล์ฤกษ์ออกรถ ตามวันเกิด 2567 ออกรถใหม่วันไหนดี ?