3 วิธีเช็คประกันรถยนต์ของตัวเอง ฉบับคนขี้ลืม

by | ธ.ค. 20, 2022 | รู้หรือไม่ | 0 comments

มีรถยนต์ แต่ไม่มีประกันภัย ก็เหมือนทุกวินาทีบนท้องถนนล้วนเต็มไปด้วยความเสี่ยง เพราะประกันรถยนต์ จะช่วยคุ้มครองเสมือนเป็นหลักประกันทั้งต่อผู้ขับขี่ และคู่กรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เรียกว่ามีไว้อุ่นใจกว่า 

สำหรับผู้ขับขี่ที่ทำประกันรถยนต์ไว้ แต่ลืมไปแล้วว่าทำกับที่ไหน ได้สิทธิ์รับความคุ้มครองอะไรบ้าง DirectAsia มีวิธีเช็คประกันรถยนต์ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท

ก่อนจะไปดูวิธีเช็คประกันรถยนต์ของตัวเอง เราขอพาไปทำความเข้าใจประเภทของประกันรถยนต์กันก่อน ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

1. ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ (พ.ร.บ.)

ประกัน พ.ร.บ. เป็นประกันภัยที่รถทุกคันต้องทำตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหาย เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือผู้ที่ได้รับความเสียหาย ดังนั้นรถคันใดไม่ทำประกันภัย พรบ. นอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองแล้ว ยังถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท หรือปล่อยให้ พ.ร.บ. หมดอายุ จะต้องเสียค่าปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท และหากหมดอายุเกิน 3 ปี จะถูกระงับการใช้ทะเบียนรถ และปรับไม่เกิน 10,000 บาทอีกด้วย โดยประกันภัย พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • สำรองจ่ายความเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท ค่าปลงศพหรือ สูญเสียอวัยวะรายละ 35,000 บาท และการเสียชีวิตสูงสุดไม่เกิน 65,000 บาท
 • ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัย ได้แก่ ค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีมีการบาดเจ็บ (ไม่เกิน 80,000 บาท) สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร พร้อมรวมส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับกรณี) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง พร้อมรวมค่าเสียหายเบื้องต้น ให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

2. ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยประเภทนี้เป็นประกันที่ไม่ได้บังคับด้วยกฎหมาย จะทำหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกัน โดยประกันภัยภาคสมัครใจให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ กรณีเกิดอุบัติเหตุ และชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างจากที่ประกัน พ.ร.บ.คุ้มครอง ซึ่งเจ้าของรถทุกคนควรทำประกันภัยภาคสมัครใจติดรถไว้ โดยสามารถเลือกประเภทที่สนใจ เพื่อรับความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ได้แก่

 • ประเภทที่ 1 คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน และคุ้มครองตัวรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ รวมถึง สูญหาย ไฟไหม้ ภัยธรรมขาติ
 • ประเภทที่ 2 คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน และคุ้มครองตัวรถยนต์กรณีรถหาย หรือไฟไหม้เท่านั้น
 • ประเภทที่ 3 คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน ไม่คุ้มครองตัวรถยนต์
 • ประเภทที่ 4 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น ไม่รวมกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต  ไม่คุ้มครองตัวรถยนต์
 • ประเภทที่ 5 คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน และคุ้มครองตัวรถยนต์กรณีความเสียหายต่อตัวรถ ที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชนรถ

DirectAsia ประกันรถยนต์

3 วิธีเช็คประกันรถยนต์ของตัวเอง เช็คที่ไหน? ทำอย่างไร?

DirectAsia เชื่อว่าหลายคนที่ทำประกันรถยนต์ไว้นาน อาจลืมไปแล้วว่าทำกับเจ้าไหน เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเคลมประกันขึ้นมา จึงไม่รู้ว่าต้องติดต่อบริษัทประกันอย่างไร หากใครกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ DirectAsia มีวิธีเช็คง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนมาฝากกัน ดังนี้

วิธีเช็คประกันรถยนต์ด้วยตัวเอง ผ่านออนไลน์

1. เช็คประกันรถยนต์ของตัวเองที่สำนักงาน คปภ.

ผู้ขับขี่สามารถติดต่อหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลเรื่องประกันภัย หรือที่เรียกกันว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบข้อมูลประกันภัยรถได้ จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ที่ต้องการตรวจสอบเท่านั้น จะเป็นตัวผู้เอาประกัน ทนายความ ทายาท หรือผู้รับอำนาจก็ได้ โดยจะต้องแจ้งข้อมูลรถที่ต้องการตรวจสอบ วันและสถานที่เกิดเหตุ โดยแนบเอกสารที่สำคัญ ได้แก่

  • แบบฟอร์มขอคัด หรือขอตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง/สำเนาหนังสือเดินทาง 
  • หนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่น)
  • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นรถของบริษัท)
  • หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส เป็นต้น

2. เช็คประกันรถยนต์ของตัวเองที่ฐานข้อมูลกลางประกันวินาศภัย (TID)

TID คือ ผู้ให้บริการฐานข้อมูลกลางและสถิติประกันภัย ดำเนินการโดย Thai Insurers Datanet Co.,Ltd. ซึ่งเคยเปิดให้สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันรถยนต์ได้ แต่ปัจจุบันได้มีการแจ้งยกเลิกการให้บริการตรวจสอบข้อมูล พรบ. และประกันภัยรถยนต์แล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการเช็คประกันรถยนต์ หรือตรวจสอบรายชื่อบริษัทรับทำประกันรถยนต์ สามารถติดต่อแจ้งขอตรวจเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์ได้ที่สำนักงาน คปภ. โทร. 0-2515-3999 หรือสายด่วน คปภ.1186

3. เช็คประกันรถยนต์ของตัวเองจากกรมธรรม์รถยนต์

เจ้าของกรมธรรม์สามารถตรวจสอบเอกสาร หรือเล่มกรมธรรม์ที่บริษัทประกันออกให้ โดยเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองจะระบุรายละเอียดของผู้เอาประกัน ผู้รับประโยชน์ รายละเอียดรถ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวรถ และความคุ้มครองอื่น ๆ
กรณีกรมธรรม์รถยนต์หาย หรือเล่มทะเบียนรถยนต์หาย สามารถเตรียมเอกสารเพื่อขอทำเล่มกรมธรรม์ใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความ เล่มรถหายทำอย่างไร เคลมประกันได้หรือไม่ ?

เมื่อทราบวิธีเช็คประกันรถยนต์ของตัวเองกันไปบ้างแล้ว ก็อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของกรมธรรม์หรือรู้ตัวว่าขี้ลืม แนะนำให้รีบต่อประกันรถยนต์ล่วงหน้า เพื่อรับความคุ้มครองต่อเนื่อง ซึ่งสามารถต่อก่อนที่จะหมดอายุได้ถึง 90 วันเลยทีเดียว สบายใจ หายห่วงแน่นอน หรือให้ DirectAsia ดูแลคุณตั้งแต่ต้นจนจบ รับเบี้ยประกันรถยนต์ราคาดี คุ้มค่า สามารถผ่อนได้ 0% นาน 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิต อีกทั้งยังการันตีเคลมไว ถึงที่เกิดเหตุใน 30 นาที* พร้อมให้คุณเลือกซ่อมกับอู่ในเครือคุณภาพดีกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ* ให้ซ่อมจนกว่าจะพอใจ รับประกันงานซ่อมสี และตัวถังนานถึง 12 เดือน* รู้สิทธิพิเศษ พร้อมรับข้อเสนอดี ๆ ก่อนใครกับ DirectAsia

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

DirectAsia ประกันรถยนต์

  รู้หรือไม่3 วิธีเช็คประกันรถยนต์ของตัวเอง ฉบับคนขี้ลืม