อัปเดต กฎหมายจราจรใหม่ 2567 มีอะไรเปลี่ยนจากปีก่อนบ้าง

by | ม.ค. 29, 2024 | รู้หรือไม่ | 0 comments

อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดจากความมักง่ายหรือความประมาทของผู้ขับขี่ ดังนั้นกฎจราจรที่เข้มงวด จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ ร่วมอัปเดต กฎหมายจราจรใหม่ 2567 ไปกับ ‘ไดเร็ค เอเชีย (DirectAsia)’ กูรูตัวจริงเรื่อง ประกันรถยนต์ มาดูกันว่าในปี 2567 นี้มีการปรับเปลี่ยนบทลงโทษด้านใด และเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสตาร์ตรถกัน

DA_Banner_02

กฎหมายจราจรใหม่ 2567 มีอะไรบ้าง ?

สำหรับกฎหมายจราจร 2567 ที่ปรับปรุงล่าสุด ได้เริ่มประกาศใช้กันไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 โดยได้มีประกาศผ่านทาง พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการปรับปรุงอัตราค่าปรับที่ต้องชำระจากการทำผิดกฎจราจร ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วเกินความเร็วสูงสุดที่กำหนด เมาแล้วขับ การลืมพกใบขับขี่ รวมถึงกฎต่าง ๆ หลายประการ โดยความผิดแต่ละฐานมีการปรับอัตราค่าปรับ ดังนี้

1. ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่มีการขับรถด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จะต้องได้รับโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิม 1,000 บาท

2. เมาแล้วขับ

สำหรับผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับ หรือในขณะที่ขับขี่นั้นผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่วัดได้เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีโทษปรับและจำคุกแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

  • เมาแล้วขับครั้งแรก มีโทษปรับอยู่ที่ระหว่าง 5,000 – 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • เมาแล้วขับ เป็นการทำผิดซ้ำในระยะเวลา 2 ปี มีโทษปรับอยู่ที่ระหว่าง 50,000 – 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ขับรถย้อนศร

หากมีการขับรถย้อนศร ผู้ขับขี่จะต้องเจอโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท จากเดิม 500 บาท

4. ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง

ผู้ขับขี่ที่ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร หรือที่เรียกกันว่า ขับรถฝ่าไฟแดง มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิม 1,000 บาท

5. ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่

ผู้ขับขี่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่รถจะต้องโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิม 2,000 บาท ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ขับขี่และสัญจรบนท้องถนน จึงควรใช้อุปกรณ์เสริมหากต้องการใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น หูฟัง หูฟังไร้สาย หรือใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อยึดโทรศัพท์กับส่วนหน้ารถ

6. ไม่พกใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ

สำหรับโทษปรับในความผิดฐานไม่พกใบขับขี่ หรือใบขับขี่หมดอายุ จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

  • กรณีไม่พกใบขับขี่แล้วโดนเรียกตรวจ จะต้องเจอโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • กรณีที่ใบขับขี่หมดอายุ ถูกเพิกถอนใบขับขี่ หรือถูกยึดใบขับขี่ แต่นำรถออกมาสัญจรบนท้องถนน จะต้องเจอโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

7. ไม่หยุดรถให้คนข้ามตรงทางม้าลาย

หากผู้ขับขี่ไม่หยุดรถให้คนข้ามบริเวณทางม้าลาย จะต้องได้รับโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิม 1,000 บาท

8. ไม่สวมใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัย

สำหรับผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารที่ไม่สวมใส่หมวกกันน็อก ต้องได้รับโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท จากเดิม 500 บาท

9. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

หากผู้ขับขี่รวมถึงผู้ที่โดยสารมาในรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะต้องได้รับโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท จากเดิม 500 บาท

10. นิรภัยสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี

กรณีที่ในรถมีเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี จะต้องมีที่นั่งนิรภัย หรือ Car Seat ให้โดยเฉพาะ หากไม่มีจะต้องได้รับโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

11. แข่งรถในทางสาธารณะ

ปัญหาการแข่งขันบนทางหลวง หรือถนนบริเวณรอบนอกเมืองยังคงไม่หมดไป โดยมีการปรับบทลงโทษสำหรับผู้ที่แข่งรถในทาง ดังนี้

  • กรณีเป็นผู้ที่รวมกลุ่มกันชักชวนให้แข่งรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป รวมถึงมีพฤติกรรมต่อไปนี้จะถือว่ามีความผิดเข้าข่ายในฐานพยายามแข่งรถ ได้แก่ มีการดัดแปลงสภาพรถที่จะนำมาใช้อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อแข่งรถ มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมให้เห็นว่ากระทำการแข่งรถ ถือว่าผู้ขับขี่มีโทษ 2 ใน 3 ฐานแข่งรถในทาง มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • กรณีเป็นผู้ประกาศหรือผู้ชักชวนให้เกิดการแข่งรถในทางสาธารณะ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ทั้งนี้ร้านที่ช่วยแต่งรถให้จะถือว่ามีความผิดร่วมด้วย ในฐานะเป็นผู้สนับสนุน มีโทษ 2 ใน 3 ฐานแข่งรถในทาง มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายจราจรใหม่ 2567

นอกจากนี้ยังมีการปรับข้อกำหนดหลากหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดบนทางด่วน ซึ่งอนุญาตให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งบนทางด่วนได้ รถยนต์ 4 ล้อมีการปรับกำหนดความเร็วสูงสุดเป็น 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ห้ามนั่งเบาะหน้ารถ เป็นต้น

รวมถึงมีการเพิ่มช่องทางการชำระค่าปรับหลายวิธีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม รวมถึงเคาน์เตอร์ของกรมการขนส่งทางบก

โดยการปรับอัตราค่าปรับการทำผิด กฎหมายจราจรใหม่ 2567 ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความเอาจริงเอาจัง เป็นการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน เพราะการรักษาวินัยในการทำขับขี่ ไม่ทำผิดกฎหมายจราจรนั้น ย่อมทำได้ง่ายกว่าการจ่ายค่าปรับหลายเท่า 

การเพิ่มค่าปรับในการทำผิดกฎจราจรนี้เป็น ทำไปเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกชีวิตบนท้องถนน เช่นเดียวกับการเพิ่มเงินอีกสักนิดและลงทุนกับประกันรถยนต์ที่ไว้ใจได้ รับรองว่าช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของคุณ รวมถึงทุกคนที่คุณรักในทุก ๆ การขับขี่อย่างแน่นอน

รู้อย่างนี้แล้วอย่ารอช้า ปรึกษาไดเร็ค เอเชียได้เลย เราไม่เพียงมีบริการประกันรถยนต์หลายรูปแบบให้คุณเลือกเท่านั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามสไตล์การขับขี่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 แถม ผ่อนสบาย ๆ 0% นาน 10 เดือน ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ ซื้อวันนี้ฟรี โค้ดเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 3,000 บาท ด่วนจำนวนจำกัด!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

DirectAsia ประกันรถยนต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ประกันรถยนต์ โทรฯ 02 767 7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถCยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

DA_Banner_04

รู้หรือไม่อัปเดต กฎหมายจราจรใหม่ 2567 มีอะไรเปลี่ยนจากปีก่อนบ้าง