ขายรถที่มีประกันชั้น 1 บริษัทคุ้มครองต่อไปอีกหรือไม่ ?

by | ก.ค. 21, 2018 | รู้หรือไม่ | 0 comments

ขายรถที่มีประกันชั้น 1 บริษัทจะคุ้มครองต่อไปอีกหรือไม่?

การยกประกันให้เมื่อขายรถ หรือแถมไปกับรถเป็นหัวข้อที่สงสัยกันมากพอสมควร ว่าทำได้หรือไม่ มีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ

  • กรณีทำประกันรถยนต์ ชั้น 1 ไว้แล้วเหลือระยะเวลาไม่มาก เช่น อีกสามสัปดาห์ก็จะหมดอายุแล้ว เลยอยากแถมให้กับผู้ซื้อรถของเราไป กรณีนี้ประกันจะให้ความคุ้มครองต่อไป สำหรับคนที่ซื้อรถต่อจากเราค่ะ แต่ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปของบริษัทประกันนะคะ เช่นมีใบขับขี่ การใช้รถก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ เช่นไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า แต่หากเป็นประกันชั้น1แบบระบุผู้ขับขี่ก็ไม่เหมาะที่จะยกให้ เพราะจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้รถ ที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้กรณีรถเราเป็นฝ่ายผิด เพราะอาจต้องจ่ายความรับผิดส่วนแรกสูงถึง 8,000บาท ในกรณีที่ทำประกันชั้น1 แบบระบุผู้ขับขี่ไว้ แนะนำว่าควรแจ้งยกเลิกจะดีกว่าและจะได้รับเบี้ยประกันคืนตามจำนวนวันที่เหลือ ตามอัตราคืนเบี้ยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สำหรับขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ มีข้อแนะนำดังต่อไปนี้คะ

  • กรณีทำประกันประเภท 1 ไว้แบบทั่วไปไม่ได้ระบุชื่อผู้ขับขี่ และต้องการแถมให้กับผู้ซื้อรถต่อจากเรา ก็เพียงแต่มอบกรมธรรม์ตัวจริงทั้งชุดให้กับผู้ซื้อรถของเราไป เพราะถ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้ซื้อรถของเราจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งเคลมกับบริษัทฯประกันภัยได้ รวมถึงจะได้ทราบถึงเงื่อนไขและวันหมดอายุกรมธรรม์
  • กรณีที่ต้องการยกเลิกเพื่อขอรับเบี้ยคืน สามารถทำได้ โดยทำจดหมายแจ้งไปทางบริษัทประกันภัยนั้น ว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่เท่าไร สาเหตุที่ยกเลิกเพราะอะไร เมื่อบริษัทประกันได้รับจดหมาย ก็จะดำเนินการยกเลิกเพื่อคืนเบี้ยให้กับเราตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ต่อไป เราควรต้องถ่ายสำเนากรมธรรม์ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด เพราะบริษัทประกันอาจขอให้ส่งกรมธรรม์ตัวจริงส่งคืนให้บริษัทฯเพื่อดำเนินการยกเลิกตามขั้นตอน

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+ , ประกันรถยนต์ 3+ , ประกันชั้น 2 , และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

DA_Banner_04

รู้หรือไม่ขายรถที่มีประกันชั้น 1 บริษัทคุ้มครองต่อไปอีกหรือไม่ ?