รถโดนชน ประกันรถชั้น 1 ทั้งคู่ เราเป็นฝ่ายถูก เคลมอะไรได้บ้าง

by | พ.ย. 15, 2017 | รู้หรือไม่ | 0 comments

รถโดนชน ประกันรถชั้น 1 ทั้งคู่ เคลมอะไรได้บ้าง

รถโดนชน ประกันรถชั้น 1 ทั้งคู่ เราเป็นฝ่ายถูก เคลมอะไรได้บ้าง ความกังวลใจทั้งหลายจะหมดไปถ้าคุณทำประกันภัยรถชั้น 1 เอาไว้ แล้วยิ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน และเราเป็นฝ่ายถูกแล้ว หายห่วงได้เลย เพราะประกันชั้น 1 ให้ความคุ้มครองได้ครอบคลุมเกือบทุกกรณี มาดูกันว่าประกันภัยชั้น 1 ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง?

  • ความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีเกิดการชนกับพาหนะทางบก
  • ความเสียหายต่อชีวิตและการบาดเจ็บต่อบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  • รถยนต์ไฟไหม้
  • รถยนต์สูญหายถูกขโมย
  • รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ
  • กระจกรถยนต์แตก

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน เราเป็นฝ่ายถูก ส่วนคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดทำประกันชั้น 1 เช่นกัน สามารถเคลมได้ทุกอย่าง สำหรับค่าเสียหายก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่ายว่าจะจ่ายค่าเสียหายกันอย่างไร เช่น อาจจะตกลงต่างคนต่างซ่อมรถของตัวเอง แต่ในกรณีนี้เราเป็นฝ่ายสามารถเรียกร้องให้คู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบค่าเสียหายได้ และถ้าไม่สามารถตกลงผลต่างค่าเสียหายกันได้ ฝ่ายถูกที่เป็นผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้ โดยที่ทางบริษัทประกันภัยจะดำเนินการให้

สำหรับค่าเสียหายเฉพาะตัวรถยนต์ผู้เสียหายประเมินเป็นเงินเท่าไหร่ ฝ่ายที่ผิดก็ต้องจ่ายมาเท่านั้น แต่ถ้าเกินวงเงินที่ประกันของฝ่ายผิดต้องจ่าย คนผิดก็ต้องจ่ายเพิ่มเอง และถ้าคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วย ฝ่ายถูกสามารถเรียกค่าเสียหายได้ตามที่ตกลงกันเอง

ในกรณีรถของคุณมีการดัดแปลงตบแต่งเพิ่ม แต่ไม่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่เอาไว้ตั้งแต่แรก บ.ประกันภัยจะดูแลค่าชดเชยแค่อุปกรณ์และอะไหล่ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเท่านั้น ฉะนั้น ถ้ารถมีการดัดแปลงตกแต่งอะไรใหม่ที่ไม่ผิดกฎหมายควรแจ้งให้ทางบริษัทประกันทราบก่อนดีกว่า และในกรณีที่รถเอารถจงใจชนกับญาติ เพื่อน เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ให้บริษัทประกันซ่อมให้ แนะว่าไม่ควรทำเด็ดขาด!! เพราะถ้าทางบริษัทประกันสืบรู้ความจริงอาจจะถูกฟ้องร้องจากทางบริษัทประกันอีกด้วย

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

รู้หรือไม่รถโดนชน ประกันรถชั้น 1 ทั้งคู่ เราเป็นฝ่ายถูก เคลมอะไรได้บ้าง