วิธีเตรียมรับเงินค่าแนะนำในโครงการ “ชวนได้จ่ายจริง”

by | พ.ย. 9, 2021 | ข่าวรถ | 0 comments

สมาชิกโครงการชวนได้จ่ายจริงที่ชวนคนรู้จักมาซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับ ไดเร็ค เอเชีย จำเป็นจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับเงิน พร้อมแนบผ่านอีเมลโดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีเตรียมรับเงินค่าแนะนำในโครงการ “ชวนได้จ่ายจริง”

เอกสารประกอบการรับเงิน

คุณจะได้รับค่าแนะนำจำนวน 1,000 บาท*/กรมธรรม์ จากการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ของผู้ถูกชวน ให้คุณส่งหลักฐานกลับ ผ่านช่องทางอีเมลแจ้งยอดค่าแนะนำประจำเดือน ภายใน 10 วัน หรือภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป โดยมีเอกสารประกอบการรับเงิน ดังนี้

  1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อรับค่าแนะนำ

เมื่อคุณได้รับอีเมลแจ้งยอดค่าแนะนำประจำเดือนแล้ว ให้นำเอกสารข้างต้น แล้วตอบกลับที่อีเมลเดิม และทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. กด Reply หรือ ตอบกลับ แล้วแนบเอกสารลงในเมล [email protected]
  2. ตั้งหัวข้ออีเมลว่า “ส่งเอกสารโครงการ ชวนได้จ่ายจริง”
  3. พิมพ์ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ตามบัตรประชาชน กดส่ง แล้วรอรับเงินเข้าบัญชีได้เลย

โดย DirectAsia จะทำการโอนค่าแนะนำผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งข้อมูลไว้ ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป (หลังส่งเอกสาร) เป็นเงินตามจำนวนกรมธรรม์ที่ชวนคนรู้จักมาซื้อได้สำเร็จ (หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามที่กฎหมายกำหนด)

ในสถานการณ์ที่ต้องพึ่งพาตนเองแบบนี้ “DirectAsia เราพร้อมอยู่กับคุณตั้งแต่ต้นจนจบ” เพื่อให้คนไทยได้มีงานทำ มีรายได้เข้ากระเป๋า สนใจสมัครร่วมโครงการ “ชวนได้จ่ายจริง” >>คลิก<< หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-767-7777 กด 2

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

ข่าวรถวิธีเตรียมรับเงินค่าแนะนำในโครงการ “ชวนได้จ่ายจริง”