พรบ รถยนต์ คืออะไร? หมายถึงอะไร สำคัญยังไง?

by | ธ.ค. 12, 2017 | ข่าวรถ | 0 comments

พรบ รถยนต์ หมายถึง อะไร?

ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า พรบ บ่อยๆ หลายคนก็สงสัยว่าคือไรกันแน่ แล้วทำไม่เราต้องทำ พรบ มันมีความสำคัญยังไง วันนี้เรามีคำตอบมาฝากทุกคน

พรบ รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำ เพื่อความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับจากอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที โดยไม่คำนึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองคู่กรณีและผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงินชดเชย

ความสำคัญของ พ.ร.บ. รถยนต์ จึงอยู่ที่การให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น ความหมายก็คือ ให้ความคุ้มครอง “คน” ไม่ใช่ “รถ”

พ.ร.บ. รถยนต์ ย่อมาจากอะไร

พ.ร.บ. ย่อมาจากคำว่า พระราชบัญญัติ ซึ่ง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จะเป็นกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องมีไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในรถทุกคัน หรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนน

พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

ซึ่งวงเงินคุ้มครองจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วัน สำหรับวงเงินคุ้มครอง มีดังนี้

  • 1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท
  • 2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม
  • 1, 2 รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทในชั้นต้น 35,000 บาท

หมายเหตุ ค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการ และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ต้องจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถ(ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2547)

ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเมื่ออุบัติเหตุจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย

  • กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท/คน
  • กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร จ่าย 300,000 บาท/คน
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ (เป็นไปตามเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนด) จ่าย 200,000 – 300,000 บาท/คน
  • กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายค่าชดเชย 200 บาท / วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

หมายเหตุ : (ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น) (ที่มา : บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด)

ตัวอย่าง พรบ รถยนต์ คือใบไหน เป็นแบบไหน

พรบ คือใบไหน พร บ รถยนต์ เป็น แบบไหน

ไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ได้ไหม

หากไม่ทำ พ.ร.บ. ก็จะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ และมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ข้อสำคัญควรพกหลักฐานการทำ พ.ร.บ. เอาไว้ในรถด้วยเสมอ เพื่อแสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น การทำ พ.ร..บ. แนะนำว่าให้ทำกับบริษัทประกันภัยรถยนต์เดียวกันเพื่อความสะดวกเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ การยื่นเอกสารต่างๆ สามารถทำได้พร้อมกันต่อเนื่องทันที โดยไม่เสียเวลารอไปมา

การทำ พ.ร.บ. มีให้เลือกหลายหลาย ทั้งทำกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ หรือไปทำได้ที่กรมขนส่งทั่วประเทศ หรือต่อทางอินเทอร์เน็ตได้เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกก็สะดวก

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+ , ประกันรถยนต์ 3+ , ประกันชั้น 2 , และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ข่าวรถพรบ รถยนต์ คืออะไร? หมายถึงอะไร สำคัญยังไง?