Deductible แปลว่าอะไร หากคุณเป็นผู้ขับขี่ปลอดภัย จะเลือกรับแบบไหนดี?

by | ก.ย. 23, 2016 | ข่าวรถ | 0 comments

Deductible คือ อะไร

Deductible หมายถึง ค่าเสียหายส่วนแรกประเภทหนึ่งที่ผู้เอาประกันยอมชำระให้กับบริษัทประกันภัยทุกครั้งที่มีการเคลมในอุบัติเหตุ ที่ตนเองเป็นฝ่ายผิด เพื่อลดเบี้ยประกันตามจำนวนค่า Deductible ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เหมาะสำหรับผู้ชำนาญในการขับรถ และมั่นใจว่า ตนเองเป็นผู้มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย ไม่ไปเฉี่ยวหรือชนเข้ากับอะไรง่ายๆ เพราะจะช่วยให้ประหยัดเบี้ยประกันในแต่ละปีไปได้มาก และไม่จำเป็นต้องจ่ายในกรณีที่อุบัติเหตุครั้งนั้น ผู้เอาประกันไม่ได้เป็นฝ่ายผิดอีกด้วย

ค่า Excess กับ Deductible ต่างกันอย่างไร

เรามี “กรณีตัวอย่าง” มาอธิบายเพื่อความเข้าใจและชัดเจนมากขึ้นระหว่างค่า Excess กับ Deductible โดยยกกรณีตัวอย่าง: เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ 20,000 บาท (*อ้างอิงเบี้ยประกัน 20,000 บาท)

แบบที่ 1: ไม่รับค่า Deductible สำหรับประกันชั้น 1

เหมาะสมกับ มือใหม่หัดขับ หรือ ผู้ขับขี่ทั่วไป

 1. ผู้ซื้อประกันจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันเต็มจำนวน 20,000 บาท
 2. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
  • ถ้าผู้ซื้อประกันเป็นฝ่ายถูก บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
  • ถ้าผู้ซื้อประกันเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ผู้ซื้อประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหาย (Excess) 1,000 บาท/เหตุการณ์ ตามที่ คปภ. กำหนด นอกจากนั้น บริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

แบบที่ 2: รับค่า Deductible 5,000 บาทสำหรับประกันชั้น 1

เหมาะสมกับ ผู้ที่มีประสบการณ์การขับรถ และมั่นใจว่าขับขี่ปลอดภัย

 1. ผู้ซื้อประกันสามารถเลือกรับข้อตกลงได้ตามสะดวก หรือไม่รับก็ได้ โดยสามารถเลือกรับตั้งแต่ 2,000 – 7,000 บาท ในกรณีตัวอย่างนี้ ผู้ซื้อประกันเลือกรับ 5,000 บาท เบี้ยประกันจะถูกลง 5,000 บาท ทันที ดังนั้นผู้ซื้อประกันจะชำระค่าเบี้ยประกันจำนวน 15,000 บาท
 2. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
  • ถ้าผู้ซื้อประกันเป็นฝ่ายถูก บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
  • ถ้าผู้ซื้อประกันเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ผู้ซื้อประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหาย (Excess) 1,000 บาท/เหตุการณ์ ตามที่ คปภ. กำหนด และผู้ซื้อประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามจริง ตามจำนวนข้อตกลงที่ซื้อไว้ คือ 5,000 บาท ถ้าค่าเสียหายเกินกว่านั้นบริษัทประกันจะช่วยรับผิดชอบ

#SafeDriver #DirectAsia


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คราคา ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ชั้น 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันรถยนต์ 3 คลิก ประกันรถยนต์ DirectAsia หรือสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์ โทร 02-767-7777

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ข่าวรถDeductible แปลว่าอะไร หากคุณเป็นผู้ขับขี่ปลอดภัย จะเลือกรับแบบไหนดี?