ส่องวิธี! การขอเบี้ยประกันคืน เมื่อบริษัทประกันภัยที่ทำอยู่ เลิกประกอบธุรกิจ

by | ก.พ. 10, 2022 | ข่าวรถ | 0 comments

เจ้าของกรมธรรม์ประกันภัยที่ตัดสินใจจะไม่ต่อกรมธรรม์กับบริษัทฯ ปัจจุบันที่คุ้มครองอยู่ สามารถยื่นคำร้องขอเบี้ยประกันคืน เพื่อต่อประกันภัยกับเจ้าใหม่ได้เลย DirectAsia ได้รวบรวมวิธีการ และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นคำร้อง พร้อมวิธีการคำนวณเงินเวนคืนกรมธรรม์ จะมีอะไรบ้างมาอ่านกัน

DirectAsia ประกันรถยนต์

การขอเบี้ยประกันโควิด-19 คืน

บริษัทฯ ที่ขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจ มีข้อเสนอให้เจ้าของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 สามารถขอเบี้ยประกันคืนได้เต็มจำนวน โดยจะได้รับเงินที่ซื้อกรมธรรม์โควิดตั้งแต่แรกคืนครบทั้งหมด โดยไม่หักเงินตามระยะเวลาที่เหลือความคุ้มครองอยู่ ถึงแม้การคุ้มครองจะผ่านมาแล้วหลายเดือนก็ตาม ซึ่งสิทธิ์การคืนเบี้ยประกันภัยนี้ จะเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของกรมธรรม์ที่ยังไม่เคยแจ้งเคลมค่าสินไหมเท่านั้น

การขอเบี้ยประกันภาคสมัครใจคืน

บริษัทฯ ที่ขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจ มีข้อเสนอให้เจ้าของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ รวมถึงประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะสามารถขอเบี้ยประกันรถยนต์คืนได้ตามสัดส่วนวันที่ยังไม่ได้คุ้มครอง หรือหากย้ายกรมธรรม์ไปยังบริษัทประกันภัยอื่น เจ้าของกรมธรรม์ก็จะได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องเช่นกัน

การเวนคืนกรมธรรม์

การเวนคืนกรมธรรม์ คือ การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเดิม เพื่อรับเงินสดจากบริษัทประกันภัยเดิม โดยจะขอเวนคืนกรมธรรม์ได้เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นแล้ว 

 • การเวนคืนกรมธรรม์คำนวณเงินอย่างไร

หากเจ้าของกรมธรรม์ต้องการย้ายกรมธรรม์ไปต่อกับบริษัทประกันภัยเจ้าอื่นก่อนครบอายุประกัน หรือก่อนครบ 1 ปี เจ้าของกรมธรรม์จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนรายปี โดยจะได้รับเงินคืนตามเกณฑ์ ดังตารางด้านล่างนี้

ตารางแสดงสัดส่วนการเวนคืนกรมธรรม์
จำนวนวันประกัน ร้อยละของเบี้ยประกันที่ได้คืน จำนวนวันประกัน ร้อยละของเบี้ยประกันที่ได้คืน
1 – 9 72 190 – 199 29
10 – 19 68 200 – 209 27
20 – 29 65 210 – 219 25
30 – 39 63 220 – 229 23
40 – 49 61 230 – 239 22
50 – 59 59 240 – 249 20
60 – 69 56 250 – 259 18
70 – 79 54 260 – 269 16
80 – 89 52 270 – 279 15
90 – 99 50 280 – 289 13
100 – 109 48 290 – 299 12
110 – 119 46 300 – 309 10
120 – 129 44 310 – 319 8
130 – 139 41 320 – 329 6
140 – 149 39 330 – 339 4
150 – 159 37 340 – 349 3
160 – 169 35 350 – 359 1
170 – 179 32 360 – 366 0
180 – 189 30    

ซึ่งเจ้าของกรมธรรม์สามารถคำนวณเบี้ยประกันที่ได้จากการเวนคืนกรมธรรม์โดย

เงินคืนเบี้ยประกัน = (อัตราคืนเบี้ย ÷ 100) x เบี้ยประกัน

ตัวอย่างเช่น เบี้ยประกัน 20,000 บาท คุ้มครองมาแล้วก่อนเปลี่ยน 60 วัน จะได้รับเบี้ยคืนร้อยละ 56 (ดูจากจำนวนวันเอาประกันภัยในตารางข้างต้น) จากนั้นให้คำนวณตามสูตรนี้ (56 ÷ 100) X 20,000 = 11,200 บาท เท่ากับว่า เจ้าของกรมธรรม์จะได้รับเงินคืนเป็นจำนวน 11,200 บาท

หมายเหตุ: ผู้ถือกรมธรรม์ควรทำความเข้าใจและอ่านเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทุกครั้ง

DirectAsia ประกันรถยนต์

วิธีขอเบี้ยประกันคืน และการรับเงินคืนเบี้ยประกันภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทประกันภัยที่ขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการเสนอคืนเบี้ยประกันโควิดเต็มจำนวน ให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเริ่มเข้ามาลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเอกสารที่จะต้องเตรียม และรายละเอียดขั้นตอนการขอเงินคืน ดังนี้

 • เอกสารและข้อมูลเกี่ยวข้องสำหรับการลงทะเบียน

รับเบี้ยประกันภัย โควิด-19 คืนเต็มจำนวนกรุณาเตรียมเอกสาร ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของกรมธรรม์หรือผู้รับผลประโยชน์ (กรณีผู้เยาว์)
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของเจ้าของกรมธรรม์ หรือผู้รับผลประโยชน์ (กรณีผู้เยาว์)
 3. สำเนาสูติบัตร หรือทะเบียนบ้านของเจ้าของกรมธรรม์ (กรณีผู้เยาว์)
 4. นำเอกสารในข้อ 1-4 ยื่นความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
 • ลงทะเบียนขอคืนเบี้ยประกันโควิด

 1. ลงทะเบียนขอคืนเบี้ยประกันโควิดในช่องทางที่กำหนด
 2. กรอกข้อมูลตามกรมธรรม์ให้ครบ จากนั้นกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
 3. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์ เพื่อให้ระบบแสดงเลขที่ และเลขกรมธรรม์ จากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 4. เลือกช่องทางรับเงินคืนและกดยืนยัน กรณีเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์จำเป็นต้องกรอกข้อมูลของผู้ปกครองด้วย

เมื่อทำรายการเสร็จสิ้นแล้วจะเห็นข้อความระบุว่า “บริษัทได้รับคำขอยกเลิกกรมธรรม์และคำขอคืนเงินประกันภัยจากท่านแล้ว เราจะพิจารณาดำเนินการโดยเร็วที่สุด” เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการขอเงินคืนประกัน โควิด-19 สำหรับเจ้าของกรมธรรม์ที่ไม่ประสงค์จะรับคืนเบี้ยประกันภัยโควิด-19 กรมธรรม์ของคุณจะยังคงมีผลบังคับ ตราบเท่าที่บริษัทยังคงประกอบธุรกิจประกันภัยอยู่

รับสิทธิ์ย้ายประกันรถยนต์ ได้ที่นี่

โปรโมชั่นย้ายค่ายมาไดเร็ค เอเชีย พร้อมดูแลต่อ ไม่ทิ้งกัน

พิเศษ! เฉพาะลูกค้าอาคเนย์ประกันภัยที่ย้ายมา ไดเร็ค เอเชียพร้อมดูแลต่อ พร้อมรับโปรโมชั่นประกันรถยนต์สุดคุ้ม!

โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะลูกค้า อาคเนย์ ประกันภัย

 • ผ่อน 0%* นาน 10 เดือน
 • บัตรเติมน้ำมันสูงสุด 3,000 บาท*
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง*
 • ส่วนลดอะโกด้าสูงสุด 7%*
 • ให้ซ่อมจนกว่าจะพอใจ*
 • อู่ซ่อม/ศูนย์บริการในเครือคุณภาพกว่า 1,000 แห่ง*

ย้ายค่ายตอนนี้ เพื่อรับความคุ้มครองทันที* โทร 02-767-7777 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์  โทร 02-767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+ , ประกันรถยนต์ 3+ , ประกันชั้น 2 , และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

DirectAsia ประกันรถยนต์

ข่าวรถส่องวิธี! การขอเบี้ยประกันคืน เมื่อบริษัทประกันภัยที่ทำอยู่ เลิกประกอบธุรกิจ