เคลียร์ชัด! รถหรูขับซิ่งชนดับ 3 ศพ ประกันคุ้มครองอะไรบ้าง

by | มิ.ย. 17, 2021 | ข่าวรถ | 0 comments

จากข่าวที่เป็นกระแส ณ ขณะนี้ เป็นอุบัติเหตุของรถยนต์เก๋งสปอร์ตที่ขับซิ่งฝ่าสายฝนแล้วเกิดเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน ไปชนประสานงากับรถยนต์เก๋ง จนเป็นเหตุทำให้คนในรถเก๋งเสียชีวิตคาที่ 2 ราย เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา ในกรณีดังกล่าว รถยนต์หรูคันนี้จะได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์หรือไม่ และคันที่ถูกชนจะได้รับการชดเชยจากใคร มาหาคำตอบกันครับ

ประกันรถยนต์ชั้นไหนให้ความคุ้มครองบ้าง?

ก่อนจะไปวิเคราะห์ พี่กู๊ดอยากให้ดูตารางเปรียบเทียบประกันภัยชั้น 1 2 3 ต่างกันอย่างไรกันก่อนครับ เนื่องจากประกันรถยนต์แต่ละชั้นให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณจึงควรทำความเข้าใจก่อนว่ากรมธรรม์ที่ทำไว้จะคุ้มครองอะไรให้คุณได้บ้าง และมีเงื่อนไขเป็นอย่างไร สำหรับข่าวที่นำเสนอไปข้างต้น พี่กู๊ดขออธิบายความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์จะได้รับ โดยแยกเป็นความคุ้มครองของรถยนต์คันที่เป็นฝ่ายผิด (เก๋งสปอร์ต) และคันที่เป็นฝ่ายถูก แบบนี้ครับ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันรถยนต์แต่ละชั้น

รถยนต์ที่เป็นฝ่ายผิด

หากทำประกันรถยนต์ชั้น 1  ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ จะเข้าเงื่อนไข อุบัติเหตุรถยนต์ชนยานพาหนะทางบกแบบมีคู่กรณี โดยเจ้าของกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองดังนี้

 • ได้รับความคุ้มครองรถยนต์ของตนเอง
 • ได้รับค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ และค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต
 • ประกันจะชดเชยให้แก่คู่กรณีหาก บาดเจ็บ เสียชีวิต และรถยนต์หากเกิดความเสียหาย

หากทำประกันรถยนต์ชั้น 2 หรือประกันรถยนต์ชั้น 3 เจ้าของกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองดังนี้

 • ได้รับค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันตัวผู้ขับขี่ และค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต
 • ประกันจะชดเชยให้แก่คู่กรณีหาก บาดเจ็บ เสียชีวิต และรถยนต์หากเกิดความเสียหาย

ต่างกันตรงที่ ประกันรถชั้น 1, 2 และ 3+ จะให้ความคุ้มครองรถยนต์เจ้าของกรมธรรม์ครับ แต่ประกันรถชั้น 2 และ 3 จะไม่ได้ ฉะนั้นเจ้าของกรมธรรม์จะต้องจ่ายค่าซ่อมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ด้วยตัวเองครับ

รถยนต์ที่เป็นฝ่ายถูก

หากเจ้าของกรมธรรม์ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือรถยนต์เกิดความเสียหาย จะได้รับความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนครับ

ส่วนที่หนึ่ง: ได้รับจากคู่กรณี
บริษัทประกันรถยนต์ของคู่กรณีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากค่าเสียหายเกินวงเงินของทุนประกันก็ไม่ต้องห่วงครับ เพราะขาดเหลือเท่าไหร่คู่กรณีจะต้องรับผิดชอบให้แก่คุณด้วยตัวเอง

ส่วนที่สอง: ได้รับจากบริษัทประกันรถยนต์ที่ดูแลอยู่
ไม่ว่าจะทำประกันรถยนต์ชั้นใดเจ้าของกรมธรรม์จะได้ค่าชดเชยกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์ครับ สำหรับผู้ที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1  ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ ก็จะได้รับความคุ้มครองรถยนต์อีกด้วย

ประกันพ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองทั้งสองฝ่าย

คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น

ผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินเท้า จะได้รับความคุ้มครอง เป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีบาดเจ็บ และค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด ซึ่งบริษัทประกันจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่บริษัทได้รับคำร้องขอ เป็นจำนวนเงินดังนี้

 1. ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
 2. กรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 35,000 บาท/คน
 3. กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ และต่อมาได้สูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าชดเชยรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท/คน
 4. กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตหลังจากเข้ารักษาพยาบาล จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน              65,000 บาท/คน

คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน

เป็นค่าเสียหายที่นอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น โดยบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีผู้ประสบภัยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินดังนี้

 1. ค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัย สามารถเรียกร้องได้ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
 2. สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 200,000 – 500,000 บาท/คน
 3. กรณีเสียชีวิต บริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท/คน
 4. ในกรณีที่เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท จำนวนรวมกันไม่เกิน 20 วัน

เตือน! ขับรถชนผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิต โทษหนัก

แน่นอนว่าอุบัติเหตุนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หลาย ๆ คนที่ขับรถเลยละครับ เพราะแค่ขับรถอยู่เฉย ๆ ก็ประสบเหตุขึ้นมาเสียได้ ถือว่าเหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน และใกล้ตัวเรามากจริง ๆ อีกทั้งผู้เคราะห์ร้ายก็เสียชีวิตอีกด้วย งั้นเรามาดูข้อกฎหมายกันบ้างดีกว่า ว่าจะเจอข้อหาอะไรบ้าง ไว้เป็นกรณีศึกษาและเป็นความรู้ครับ

พี่กู๊ดต้องบอกก่อนว่า ข้อหาที่พี่กู๊ดจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากรูปคดีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเท่านั้น โดยฝ่ายผิด (ผู้ต้องหา) อาจถูกตั้งข้อหาได้ ดังนี้

 • ตามมาตรา 291 ประมวลกฎหมายอาญา
  – ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
 • ตามมาตรา 43 พ.ร.บ.จราจรทางบก
  – ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียวทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และคร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ โทษปรับ 400-1,000 บาท
  – ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา และไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ตามมาตรา 67 พ.ร.บ.จราจรทางบก
  – “ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ ในทางเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ตามวรรคหนึ่งจะกำหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่ำก็ได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดในกฎกระทรวง”  “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับไม่ 1,000 บาท”

ในกรณีที่ผู้ต้องหาเสียชีวิต จะถือว่าความรับผิดทางกฎหมายอาญาเป็นการสิ้นสุดลงครับ แต่ความรับผิดทางแพ่งก็ยังคงต้องชดเชยให้อยู่ครับ ก็คือบริษัทประกันรถยนต์นั่นเอง

เรื่องของอุบัติเหตุใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ และจากข่าวนี้พี่กู๊ดเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูก สิ่งที่จะต้องตามมาหลังเกิดอุบัติเหตุคือความรับผิดชอบ สำหรับใครที่เตรียมตัวไว้ คุณยังมีประกันรถยนต์เป็นผู้ช่วยในยามเกิดเหตุไม่คาดฝันครับ

สุดท้ายนี้พี่กู๊ดขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบอุบัติเหตุและญาติด้วยครับ ขอให้ทุกท่านขับรถกันอย่างระมัดระวัง มีสติ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อท้องถนนที่ปลอดภัยน่าขับขี่ครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องประกันภัยรถยนต์พร้อมเช็คราคา ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และประกันชั้น3 คลิกเว็บไซต์ https://www.directasia.co.th หรือสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์ โทร 02-767-7777

DirectAsia เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1

ข่าวรถเคลียร์ชัด! รถหรูขับซิ่งชนดับ 3 ศพ ประกันคุ้มครองอะไรบ้าง