หากคุณเป็นผู้ขับขี่ปลอดภัย คุณจะเลือกรับค่า Deductible แบบไหนดี?


เรามาทำความรู้จักค่า Deductible ที่หลายคนสงสัยกันว่า ค่านี้คืออะไร

เรามี “กรณีตัวอย่าง” มาอธิบายเพื่อความเข้าใจและชัดเจนมากขึ้น กรณีตัวอย่าง: เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ 20,000 บาท (*อ้างอิงเบี้ยประกัน 20,000 บาท)

แบบที่ 1: เลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก 0 บาท
เหมาะสมกับ มือใหม่หัดขับ หรือ ผู้ขับขี่ทั่วไป

 1. ผู้ซื้อประกันจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันเต็มจำนวน 20,000 บาท
 2. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
  • ถ้าผู้ซื้อประกันเป็นฝ่ายถูก บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
  • ถ้าผู้ซื้อประกันเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ผู้ซื้อประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหาย (Excess) 1,000 บาท/เหตุการณ์ ตามที่ คปภ. กำหนด นอกจากนั้น บริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
แบบที่ 2: เลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท
เหมาะสมกับ ผู้ที่มีประสบการณ์การขับรถ และมั่นใจว่าขับขี่ปลอดภัย

 1. ผู้ซื้อประกันสามารถเลือกรับข้อตกลงได้ตามสะดวก หรือไม่รับก็ได้ โดยสามารถเลือกรับตั้งแต่ 2,000 – 7,000 บาท ในกรณีตัวอย่างนี้ ผู้ซื้อประกันเลือกรับ 5,000 บาท เบี้ยประกันจะถูกลง 5,000 บาท ทันที ดังนั้นผู้ซื้อประกันจะชำระค่าเบี้ยประกันจำนวน 15,000 บาท
 2. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
  • ถ้าผู้ซื้อประกันเป็นฝ่ายถูก บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
  • ถ้าผู้ซื้อประกันเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ผู้ซื้อประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหาย (Excess) 1,000 บาท/เหตุการณ์ ตามที่ คปภ. กำหนด และผู้ซื้อประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามจริง ตามจำนวนข้อตกลงที่ซื้อไว้ คือ 5,000 บาท ถ้าค่าเสียหายเกินกว่านั้นบริษัทประกันจะช่วยรับผิดชอบ

#SafeDriver #DirectAsia


การันตีราคาดี ผ่อนสบาย 0% 10 เดือน


ไม่มีเวลาเช็คเบี้ย? ปรึกษากับเราโดยตรงที่นี่