ไขข้อข้องใจ ไม่ใช่เจ้าของรถ ทําประกันรถยนต์ให้กันได้ไหม ?

by | เม.ย. 24, 2023 | ประกันรถยนต์ | 0 comments

เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คนคงสงสัยเรื่องการทำ ประกันรถยนต์ ให้บุตรหลานของท่าน หรือแม้กระทั่งคนรักว่า สามารถ ทําประกันรถยนต์ให้กันได้ไหม ? และ พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองหรือไม่ ? วันนี้ (20 เม.ย. 66) ทาง ‘DirectAsia’ มีคำตอบ!

DirectAsia ประกันรถยนต์

 

 

ถ้าไม่ใช่เจ้าของรถสามารถทําประกันรถยนต์ให้กันได้ไหม ?

ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่เจ้าของรถ แต่ก็ สามารถทำประกันรถยนต์ให้กันได้ ในกรณีที่คนทำประกันเป็นคนในครอบครัว โดยเป็นการรับมอบอำนาจ ดำเนินเอกสารแทน ซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นเจ้าของรถหรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยความคุ้มครองของประกันรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

  • ประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ คือ การประกันความคุ้มครองแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 2 คน เป็นคนขับ หากในระหว่างเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์ ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก ซึ่งข้อดีของการทำประกันในประเภทนี้ คือ เบี้ยประกันถูกกว่าแบบไม่ระบุชื่อ
  • ประกันรถยนต์แบบระบุรายชื่อพิเศษ เป็นประกันรถที่คุ้มครองความเสียหายในกรณีที่คนขับมี อายุ 30 ปีขึ้นไป และมี ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่ต้องระบุชื่อในกรมธรรม์ แต่ถ้าหากคนขับมีอายุน้อยกว่า 30 ปี หรือมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์น้อยกว่า 2 ปี จะถูกเรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรก
  • ประกันรถยนต์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ เป็นประกันรถที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้หรือการขับขี่ของบุคคลใด ๆ ก็ตามโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย

ดังนั้น ความแตกต่างของประกันรถยนต์ทั้ง 3 ประเภท คือ การ จ่ายค่าความเสียหายส่วนแรก โดยตัวประกันจะยังได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันตามปกติ

ถ้าไม่ใช่เจ้าของรถเมื่อเกิดเหตุ พ.ร.บ.รถยนต์ จะคุ้มครองหรือไม่ ?

สามารถเบิก พ.ร.บ.รถยนต์ได้ เพราะ พ.ร.บ.รถยนต์จะคุ้มครองคนที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกคน ไม่ว่าคนขับรถคนนั้นจะเป็นเจ้าของรถเองหรือไม่ก็ตาม

ไม่ใช่เจ้าของรถ ทําประกัน

เอกสารทำประกันรถยนต์ กรณีไม่ใช่เจ้าของรถ

กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของรถแต่จะทำประกันรถยนต์แทนกัน อย่างแรกที่ต้องทำเลย คือ การแจ้งเจ้าของรถตัวจริงให้รับทราบ โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. สำเนาทะเบียนรถ
  2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ (ต้องชื่อเดียวกับในสำเนาทะเบียนรถ)
  3. สำเนาใบขับขี่คนขับ เจ้าของรถ หรือ ผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ ประกันภัยรถยนต์ โทร. 0-2767-7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันรถยนต์ชั้น 1ประกันชั้น 1 เซฟประกันรถยนต์ 2+ประกันรถยนต์ 3+ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

 

DirectAsia ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ไขข้อข้องใจ ไม่ใช่เจ้าของรถ ทําประกันรถยนต์ให้กันได้ไหม ?