วิธีเคลมประกันรถยนต์สำหรับมือใหม่ เงินเคลมประกันกี่วันได้

by | เม.ย. 30, 2024 | ประกันรถยนต์ | 0 comments

อุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนต่างก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อมีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้น การรับมืออย่างทันท่วงทีก็จะช่วยบรรเทาความเสียหายลงได้ ซึ่งตัวช่วยในการรับมืออุบัติเหตุและความเสียหายของรถยนต์ที่ทุกคนควรมีก็คือ “ประกันรถยนต์” นั่นเอง

ซึ่งวิธีเคลมประกันรถยนต์ ก็เป็นสิ่งที่เจ้าของรถทุกคนควรรู้ แม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ตาม เพื่อให้การเคลมประกันรถยนต์นั้นมีความง่ายและรวดเร็วมากขึ้น วันนี้ Direct Asia จึงกลับมาแนะนำวิธีเคลมประกันรถยนต์สำหรับมือใหม่ให้ง่าย และไร้ปัญหาแบบ 100%

รู้จักการเคลมประกันรถยนต์

การเคลมประกันรถยนต์ คือ การนำรถที่เสียหายหรือมีปัญหาจากอุบัติเหตุและภัยต่างๆ มาเข้าซ่อมในศูนย์บริการของรถยี่ห้อนั้นหรืออู่ที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทประกัน เพื่อทำการซ่อมตามความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชนิดนั้นๆ ซึ่งความคุ้มครองและเงื่อนไขของประกันรถยนต์ก็จะอยู่ในเอกสารกรมธรรม์ของประกันฉบับนั้นด้วย ซึ่งการเคลมประกันรถยนต์ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เคลมสดและเคลมแห้ง โดยจะพูดถึงในบทความนี้ต่อไป

นอกจากนี้ การส่งเคลมประกันรถยนต์ ก็ยังแบ่งออกได้เป็น แบบส่งเคลมอู่ และส่งเคลมศูนย์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนด้วย โดย

 • การเคลมอู่ จะเป็นการส่งซ่อมในอู่ทั้งในเครือและนอกเครือของบริษัทประกัน โดยถ้าหากเคลมในเครือของประกัน เจ้าของรถจะไม่ต้องสำรองจ่ายเงินใดๆ
 • การเคลมศูนย์ เป็นการส่งซ่อมในศูนย์ของรถยนต์ยี่ห้อนั้นโดยตรง และไม่ต้องสำรองจ่ายเงินเช่นเดียวกัน แต่เจ้าของรถจะมั่นใจได้ว่ามีอะไหล่ของแท้และมีมาตรฐานของงานซ่อมที่ดีนั่นเอง

การเคลมประกันรถยนต์ คือ การนำรถที่เสียหายจากอุบัติเหตุและภัยต่างๆ มาซ่อม

ควรเตรียมอะไรบ้างก่อนแจ้งเคลมประกันรถยนต์?

ทันทีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้น แน่นอนว่าเจ้าของรถทุกคนต่างก็ต้องตกใจและตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่สิ่งแรกที่ควรมีก็คือสติ และควรเตรียมข้อมูล รวมทั้งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถแจ้งเคลมได้ตามขั้นตอน

 1. ข้อมูลอุบัติเหตุ ควรจดบันทึกไว้ว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ไหน เวลาเมื่อไหร่ มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นกับรถยนต์บ้าง มีคู่กรณีหรือไม่ และมีผู้บาดเจ็บหรือไม่
 2. ข้อมูลของคู่กรณี คู่กรณีเป็นใคร ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี หมายเลขโทรศัพท์คืออะไร พยานคือใคร ผู้โดยสารในรถของคู่กรณีมีกี่คน และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. รายละเอียดกรมธรรม์ของเรา ข้อมูลส่วนตัว เลขที่กรมธรรม์ และเลขที่ใบบันทึกประจำวัน (ถ้ามี) ควรเตรียมให้พร้อมเพื่อให้ง่ายต่อการเคลมมากยิ่งขึ้น

การเคลมประกันรถยนต์มีกี่ประเภท?

การเคลมประกันรถยนต์สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุและภัย รวมถึงระยะเวลาในการแจ้งเคลม เป็น 3 ประเภท คือ

เคลมประกันรถยนต์แบบสด (Fresh Claim)

เป็นการเคลมหลังจากเกิดอุบัติเหตุทันที โดยมีคู่กรณีอยู่ที่จุดเกิดเหตุด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยเป็นการโทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประกันให้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ ในการส่งซ่อมกับอู่ โดยใบเคลมจะมีอายุ 1 ปี

 • แบบมีคู่กรณี จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเฉี่ยว ชน กับรถของคู่กรณีทั่วไป
 • แบบไม่มีคู่กรณี เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับการขับขี่ของเจ้าของรถเอง การถูกชนเราไม่มีคู่กรณี หรือแม้แต่จะปัจจัยภายนอกต่างๆ

วิธีเคลมประกันรถยนต์ แบบสด

 • ตั้งสติและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งจดทะเบียนรถคู่กรณีเอาไว้ (ในกรณีที่มี)
 • หากมีผู้บาดเจ็บ ให้เรียกรถพยาบาลเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
 • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน เพื่อติดต่อประสานงานให้เจ้าหน้าที่มายังจุดเกิดเหตุ พร้อมแจ้งข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลคู่กรณี รวมถึงรายละเอียดกรมธรรม์ให้ชัดเจน
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ประกันมาถึง จะมีการตรวจสอบความเสียหายของรถอย่างละเอียด เพื่อประเมินความเสียหาย รวมทั้งออกใบเคลมให้กับผู้เอาประกันนำไปยื่นเคลมประกันได้

เอกสารที่ใช้ในการเคลม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบขับขี่ หรือสำเนาใบขับขี่
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนา
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
 • ใบรับรองความเสียหายหรือใบเคลม

ไดเร็ค เอเชีย โปรโมชัน

เคลมประกันรถยนต์แบบแห้ง (Dry Claim)

เป็นการเคลมหลังจากเกิดอุบัติเหตุไปแล้วในระยะเวลาหนึ่ง โดยส่วนมากจะมีทั้งคู่กรณี และไม่มีคู่กรณีก็ได้ รวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทำให้ไม่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุทันที

วิธีเคลมประกันรถยนต์ แบบแห้ง

 • ตรวจสอบความเสียหายของรถ และข้อมูลการเกิดเหตุให้ครบถ้วน
 • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน เพื่อแจ้งเกี่ยวกับความเสียหาย วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รวมถึงลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่
 • แจ้งข้อมูลของกรมธรรม์ให้ชัดเจน
 • ระบุวันที่จะนำรถเข้าไปเคลมที่อู่หรือศูนย์
 • นำรถเข้าไปซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมของบริษัทประกันภัยได้ทันที ตามวันเวลาที่ระบุกับเจ้าหน้าที่ประกัน

เอกสารที่ใช้ในการเคลม จะใช้เอกสารเช่นเดียวกับการเคลมสด

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบขับขี่ หรือสำเนาใบขับขี่
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนา
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
 • ใบรับรองความเสียหายหรือใบเคลม

เคลมประกันรถยนต์แบบความเสียหายมาก

ในกรณีที่รถพังเสียหายทั้งคัน หรือเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง จนอาจไม่สามารถซ่อมได้ ทางประกันจะให้ความคุ้มครองโดยประเมินค่าความเสียหาย หากความเสียหายสูงกว่า 70% ของทุนประกัน จะถือว่าเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิง และหากลดได้รับความเสียหายน้อยกว่า 70% จะสามารถเข้าสู่กระบวนการซ่อมได้

 • รถเสียหายโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถซ่อมได้ หรือมีความเสียหายมากกว่า 70% สามารถเลือกเป็นวิธีโอนซากรถ เพื่อพิจารณาจ่ายคืนทุนประกันได้ ณ ขณะที่ทำไม่น้อยกว่า 80% ของราคาตลาดและสิ้นสุดความคุ้มครองทันที เช่น ทุนประกัน 1 ล้านบาท บริษัทจ่ายคืนให้ 800,000 บาท
  ส่วนวิธีที่ 2 คือการเลือกไม่โอนซากรถ แต่พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ 65-70% ของทุนประกัน ณ ขณะที่ทำไม่น้อยกว่า 80% ของราคาตลาด เช่น ทุนประกัน 1 ล้านบาท วงเงิน 800,000 บาท พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประมาณ 520,000 ถึง 560,000 บาท
 • รถเสียหายน้อยกว่า 70% และมีการประเมินว่าสามารถซ่อมให้กลับมามีสภาพเดิมได้ บริษัทประกันจะเสนอทางเลือกว่าให้เลือกซ่อมรถกับอู่ซ่อมหรือศูนย์ เพื่อให้กลับมามีสภาพที่ใกล้เคียงกับเดิม หรือเปลี่ยนเป็นรถยนต์มือสองที่มีสภาพเดียวกับก่อนเกิดเหตุ หรือชดเชยเป็นเงินสดแทน ขึ้นอยู่กับลักษณะของกรมธรรม์

วิธีเคลมประกันรถยนต์ แบบความเสียหายมาก จะคล้ายกับทั้งการเคลมสดทั่วไป

 • ตรวจสอบความเสียหายของรถ และข้อมูลการเกิดเหตุให้ครบถ้วน รวมทั้งจดทะเบียนรถคู่กรณีเอาไว้ (ในกรณีที่มี)
 • หากมีผู้บาดเจ็บ ให้เรียกรถพยาบาลเพื่อช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
 • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน เพื่อติดต่อประสานงานให้เจ้าหน้าที่มายังจุดเกิดเหตุ พร้อมแจ้งข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลคู่กรณี รวมถึงรายละเอียดกรมธรรม์ให้ชัดเจน
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ประกันมาถึง จะมีการตรวจสอบความเสียหายของรถอย่างละเอียด เพื่อประเมินความเสียหาย รวมทั้งออกใบเคลมให้กับผู้เอาประกันนำไปยื่นเคลมประกันได้

เอกสารที่ใช้ในการเคลม

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบขับขี่ หรือสำเนาใบขับขี่
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนา
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
 • ใบรับรองความเสียหายหรือใบเคลม

เงินเคลมประกันกี่วันได้?

หลังจากส่งเคลมแล้ว จะได้เงินเคลมภายในกี่วัน? โดยปกติแล้วหลังจากการส่งเอกสารการเคลมประกันรถอย่างถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน คือ สำหรับประกันภัยภาคสมัครใจ ภายใน 15 วัน สำหรับประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ) ภายใน 7 วัน โดยหลังจากเจรจายุติ และเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

การเคลมประกันรถจะใช้ระยะเวลาที่จะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน 7-15 วัน

กรณีแบบไหนที่ประกันรถไม่รับเคลม?

แม้ว่าการทำประกันรถจะมีการคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุอย่างครอบคลุม แต่ก็ยังมีหลายกรณีที่เป็นข้อยกเว้นที่บริษัทประกันภัยรถยนต์มักจะไม่คุ้มครอง อย่างเช่น

 1. การนำรถไปใช้ทำสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ขนยาเสพติด ขนอาวุธเถื่อน ขับหนีการไล่ล่าของตำรวจจนเกิดอุบัติเหตุ
 2. การนำรถยนต์ไปแข่งขันความเร็ว ทั้งในสนามที่ถูกกฎหมาย หรือไม่ถูกกฎหมาย
 3. การขับรถออกนอกเขตอาณาเขตคุ้มครอง เช่นการขับขี่รถออกนอกเขตประเทศไทย
 4. เมาแล้วขับ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ตามที่กฎหมายกำหนด
 5. ไม่มีใบขับขี่ หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ รวมไปถึงการใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์มาใช้แทน
 6. ได้รับความเสียหายจากวัตถุปรมาณู หรือการโดนระเบิดจากโรงงานนิวเคลียร์
 7. เหตุการณ์ความไม่สงบ ภาวะสงคราม การปฏิวัติ จนทำให้รถยนต์ถูกกระสุนลูกหลงหรือระเบิด
 8. การนำรถยนต์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น การนำรถยนต์ส่วนตัวไปใช้ในเชิงพาณิชย์
 9. การลากจูงเพื่อนำรถเข้าอู่ จนเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นขณะลากจูง

ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีเคลมประกันรถยนต์ ที่มือใหม่ต้องรู้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และต้องเคลมประกันอย่างไม่ทันตั้งตัว โดยหลักๆ แล้วก็ควรที่จะมีเอกสารในการเคลม และจดจำข้อมูลของอุบัติเหตุทั้งจากฝ่ายผู้ถือประกันเอง และฝ่ายของคู่กรณี นอกจากนี้การทำประกันกับบริษัทประกันภัยที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี Call Center ตลอด 24 ชั่วโมงก็จะช่วยให้การเคลมประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายขึ้นมากเลยทีเดียว

ไดเร็ค เอเชีย โปรโมชัน

สำหรับใครที่สนใจการทำประกันรถยนต์ที่ติดต่อเคลมง่าย อีกทั้งยังมีการคุ้มครองที่ครอบคลุม ไดเร็ค เอเชีย ก็มีประกันให้คุณเลือกใช้ได้หลากหลายตามความต้องการ ทั้ง ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่มีอู่คุณภาพในเครือมากกว่า 1,000 แห่ง มีบริการรถยก 24 ชั่วโมง และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม., ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ รถหาย ไฟไหม้ คุ้มครองสูงสุด 2เท่า ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก การันตีมาไว 30 นาที แถมประกันทุกชนิดสามารถผ่อนสบาย ๆ 0% นาน 10 เดือน ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ประกันรถยนต์ โทรฯ 02 767 7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://www.directasia.co.th/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ประกันรถยนต์วิธีเคลมประกันรถยนต์สำหรับมือใหม่ เงินเคลมประกันกี่วันได้