เบี้ยประกันรถยนต์ คำนวณจากอะไร ?

by | เม.ย. 7, 2020 | ประกันรถยนต์ | 0 comments

การคำนวณเบี้ยประกันรถยนต์มีที่มาอย่างไร?

สามารถคำนวณได้ตามอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ โดยการกำหนดราคาเบี้ยประกัน ที่ได้มาจากการวิเคราะห์สถิติวินาศภัย(การเคลมในอดีต)ที่รวบรวมมาของรถแต่ละยี่ห้อ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้รถ ประกอบกับคาดการณ์ความน่าจะเป็นในอนาคต การวิเคราะห์นี้เรียกว่า “คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ Actuarial Science” ซึ่งหากลูกค้าท่านใดมีพฤติกรรมตรงกับกลุ่มที่มีสถิติเคลมน้อย จะส่งผลให้เบี้ยประกันรถยนต์ถูกลง

วิธีการคำนวณเบี้ยประกัน

ตารางด้านล่างคือปัจจัยที่ผู้ให้ประกันภัยในประเทศไทยใช้ในการคำนวณค่าเบี้ยประกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่กฎตายตัว ขึ้นอยู่กับนโยบายการคำนวณเบี้ยของแต่ละบริษัท

ข้อมูลรถยนต์

ผลต่อเบี้ยประกัน

รุ่น เบี้ยประกันรถสปอร์ตจะแพงกว่ารถเก๋งทั่วไป
เครื่องยนต์ ยิ่งเครื่องยนต์แรง ราคาเบี้ยประกันก็ยิ่งแพง
ประเภทเครื่องยนต์ เครื่องเทอร์โบ ทำให้เบี้ยประกันสูงขึ้น
ปีที่ผลิต เบี้ยประกันจะถูกกว่าหากเป็นรถเก่า (แต่บริษัทบางแห่งประกัน และบางแห่งไม่รับรถที่เก่าเกินไป)

บางครั้งบริษัทประกันรถยนต์อาจตรวจสอบข้อมูลของผู้ขับขี่ และใช้สถิติจากประสบการณ์ในการคำนวณค่าเบี้ยประกันรถยนต์โดยพบว่าปัจจัยเสี่ยงของผู้ขับขี่อาจแตกต่างกันไป ดังนี้

ข้อมูลรถยนต์

ผลต่อเบี้ยประกัน

อายุ อายุ และประสบการณ์การขับรถที่มากขึ้น ช่วยให้เบี้ยประกันถูกลง
สถานภาพการสมรส ผู้ที่มีครอบครัวแล้ว มีแนวโน้มเป็นผู้ขับขี่ ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าผู้ที่ยังไม่มีครอบครัว
การใช้รถ ผู้ที่ใช้รถเป็นการส่วนตัว และขับไปกลับที่ทาน มีความเสี่ยงต่ำกว่าผู้ที่ยังไม่มีครอบครัว
ประวัติการเคลม ผู้ขับขี่ที่มีประวัติการเคลมสูง อาจจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงกว่า หรืออาจจะถูกปฏิเสธ

นอกจากปัจจัยในตารางดังกล่าว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อเบี้ยประกันรถยนต์อีกด้วย เช่น ความเสี่ยงจากถิ่นที่อยู่อาศัย ระยะทางที่ใช้มากน้อยแค่ไหน ขับมาแล้วเท่าไหร่ หรือแม้แต่จำนวนผู้ร่วมโดยสารเดินทางเป็นประจำ เป็นต้น ล้วนมีผลกระทบต่อการนำมาคำนวณเบี้ยประกันแทบทั้งสิ้น

ประกันรถยนต์เบี้ยประกันรถยนต์ คำนวณจากอะไร ?