เผยวิธีเช็คประกันรถยนต์จากทะเบียนก่อนหมดอายุ 2023

by | ธ.ค. 5, 2023 | บทความยอดนิยม, ประกันรถยนต์ | 0 comments

หมดกังวลเรื่อง ประกันรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล่มกรมธรรม์หาย หรือจำไม่ได้ว่าทำประกันกับบริษัทไหน เพราะรู้หรือไม่ว่าการ เช็คประกันรถยนต์จากทะเบียน สามารถทำได้! วันนี้ ‘ไดเร็ค เอเชีย (DirectAsia)’ ตัวจริงเรื่องประกันรถ ได้นำวิธีที่น่าสนใจมาฝากเหล่าคนขับขี่ทั้งหลายกัน เพียงแค่คุณเป็นบุคคลที่อยู่ในเงื่อนไข มีข้อมูลเลขทะเบียนรถ และมีเอกสารครบ ก็สามารถเช็คประกันรถยนต์ได้แล้ว รีบตรวจสอบก่อนประกันหมดอายุ อย่ารอช้า มาติดตามขั้นตอนและรายละเอียดทั้งหมดไปพร้อมกันเลย

DA_Banner_02

เช็คประกันรถยนต์จากทะเบียน ใครทำได้บ้าง ?

ข้อมูลแรกที่คุณควรรู้ก่อนดำเนินการเช็กประกันด้วยทะเบียนรถยนต์ คือ วิธีนี้ไม่สามารถทำได้ทุกคน โดยผู้ที่สามารถยื่นคำขอตรวจสอบเลขทะเบียนได้ จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น

 1. เจ้าของรถ
 2. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรถที่เอาประกันเท่านั้น เช่น คู่กรณี บริษัทประกันภัย เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น
 3. มีเอกสารมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น มีหมายศาล หรือได้รับคำสั่งของศาล มีหนังสือ จดหมาย ในส่วนของทนายความและตัวแทนจากบริษัทประกัน จะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นทนายจริง หรือเป็นตัวแทนจากบริษัทประกันจริง รวมถึงต้องมีสำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่รับผิดชอบท้องที่เกิดเหตุด้วย

เช็คประกันรถยนต์จากทะเบียน ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

สำหรับบุคคลที่เข้าเกณฑ์สามารถตรวจสอบประกันรถจากเลขทะเบียนรถยนต์ได้ จะต้องเดินทางไปดำเนินการที่ สำนักงานขนส่ง เท่านั้น ไม่สามารถทำผ่านทางออนไลน์โดยเด็ดขาด โดยต้องเตรียมเอกสารใช้ประกอบการตรวจสอบเลขทะเบียน ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทุกคน
 3. บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ออกโดยสถานีตำรวจที่รับผิดชอบท้องที่เกิดเหตุ ทั้งฉบับจริงและสำเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. กรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจ ขอตรวจดูหรือขอสำเนาตามกฎหมาย ต้องมีหนังสือนำส่งเรื่องฉบับจริงของหน่วยงานรัฐหน่วยงานนั้นที่ขอตรวจสอบ
 5. กรณีเป็นตัวแทนของบริษัทประกันขอตรวจดูหรือขอสำเนาตามกฎหมาย ต้องมีสำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนบริษัทประกันที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. กรณีเป็นทนายความขอตรวจดูหรือขอสำเนาตามกฎหมาย ต้องมีสำเนาใบอนุญาตทนายความ หรือสำเนาใบแต่งทนายที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม เช็คประกันจากทะเบียนรถยนต์

เมื่อเตรียมเอกสารไปยื่นกับทางสำนักงานขนส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน พิจารณา อนุมัติให้ดำเนินการตรวจสอบประกันจากทะเบียนรถได้ และเข้าสู่ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการเช็คทะเบียนรถยนต์  ดังนี้

 • ค่าคำขอดำเนินการ 5 บาท/ฉบับ
 • ค่าขอค้นเอกสาร สำหรับรถจักรยานยนต์ 10 บาท/ครั้ง และรถประเภทอื่น 50 บาท/ครั้ง
 • ค่ารับรองสำเนาถูกต้อง 20 บาท/ฉบับ

เช็ค ประกัน รถยนต์ จาก ทะเบียน หมดอายุ

รวมวิธีอื่นในการเช็คประกันรถยนต์

จะเห็นได้ว่าการเช็คประกันรถยนต์ผ่านเลขทะเบียนนั้น ค่อนข้างมีขั้นตอนและต้องใช้เวลาเตรียมเอกสารไม่น้อยเลย เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีมากกว่า แต่หากคุณเพียงต้องการเช็คว่าตนเองทำประกันรถยนต์กับบริษัทใด  ไดเร็ค เอเชีย ก็มีช่องทางอื่นในการตรวจสอบประกันรถมาแนะนำ ดังนี้

 1. กรมธรรม์รถยนต์

สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำประกันรถยนต์ได้ในเล่มกรมธรรม์ ซึ่งจะระบุข้อมูลที่สำคัญทุกอย่างไว้ แต่หากเล่มกรมธรรม์สูญหาย เจ้าของรถอาจจะต้องดำเนินการขอเล่มกรมธรรม์ใหม่ตามขั้นตอน เล่มรถหาย! ทำอย่างไร เคลมประกันรถได้หรือไม่ หรือเลือกตรวจสอบจากทะเบียนรถตามวิธีข้างต้น

 1. สำนักงาน คปภ.

นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังสามารถตรวจสอบประกันรถยนต์กับทาง คปภ. หรือ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้อีกด้วย โดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ที่ตรวจสอบเท่านั้น ได้แก่ ผู้เอาประกัน ผู้รับอำนาจ ทายาท ทนายความ เป็นต้น รวมถึงต้องมีเอกสารประกอบการดำเนินการเช็คประกันรถ ดังนี้

 • แบบฟอร์มขอคัด หรือขอตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้องที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
 • กรณีเป็นรถของบริษัท ต้องมี​​หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส เป็นต้น

โดยสามารถติดต่อแจ้งขอตรวจเช็คเลขกรมธรรม์รถยนต์ได้ที่สำนักงาน คปภ. ซึ่งให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น., สายด่วน คปภ. 1186, เว็บไซต์ www.oic.or.th อีเมล [email protected] หรือ Line : @oicconnect

สำหรับทาง Thai Insurers Datanet หรือ TID ได้ยกเลิกการให้บริการตรวจสอบข้อมูล พรบ. และประกันภัยรถยนต์ ตั้งแต่ปี 2564 แล้ว

เรื่องประกันรถยนต์สำคัญไม่ใช่น้อย ไดเร็ค เอเชีย เข้าใจดีกว่าใครและอยากให้คุณได้ขับขี่แบบสบายใจทุกการเดินทาง รีบเช็คกันให้ดีว่าประกันภัยรถยนต์ที่คุณทำไว้ใกล้หมดอายุหรือยัง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

หรือหากผู้ขับขี่สนใจจะเริ่มทำประกันรถยนต์กับ ไดเร็ค เอเชีย เรามีประกันให้คุณเลือกเพียบ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ตามสไตล์การขับขี่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 แถม ผ่อนสบาย ๆ 0% นาน 10 เดือน ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ ซื้อวันนี้ฟรี บัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 3,000 บาท ด่วนจำนวนจำกัด!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

DirectAsia ประกันรถยนต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ประกันรถยนต์ โทรฯ 02 767 7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th/

DA_Banner_04

บทความยอดนิยมเผยวิธีเช็คประกันรถยนต์จากทะเบียนก่อนหมดอายุ 2023