เจ้าของรถเสียชีวิต ประกันรถยนต์ คุ้มครองไหม ?

by | มิ.ย. 22, 2023 | ประกันรถยนต์

คาดว่าหลาย ๆ คนคงสงสัยกันไม่น้อยว่า กรณี เจ้าของรถเสียชีวิต ประกันรถยนต์ ยังคุ้มครองอยู่ไหม ? ต้อง โอนรถ ก่อนหรือไม่ ? แล้วใครจะต้องถือครองกรมธรรม์ต่อถ้าหากเกิดอุบัติเหตุกับตัวรถ ? วันนี้ ไดเร็ค เอเชีย (Direct Asia) มีข้อมูลคำตอบมาให้แล้ว

DirectAsia ประกันรถยนต์

เจ้าของรถเสียชีวิต ต้อง โอนรถ ก่อนผู้ขับคนใหม่ เคลมประกัน หรือไม่ ?

กรณี เจ้าของรถเสียชีวิต ประกันจะยังมีความคุ้มครองต่อคัวรถอยู่ตามปกติ แต่ถ้าหากผู้ขับคนใหม่ประสบอุบัติเหตุจน รถเสียหายโดยสิ้นเชิง จนทำให้ต้องตัดสินใจ ขายซาก ทางบริษัทประกันจะต้องจ่าย ค่าสินไหมทดแทน โดยการ คืนทุนประกัน ประกันรถยนต์ยังคงมีผลความคุ้มครองจนกว่าจะสิ้นสุดความคุ้มครองตามสัญญาหรือเจ้าของคนใหม่มีการแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์

ในระหว่างนั้นหากเจ้าของคนใหม่ประสบอุบัติเหตุจน รถเสียหายสิ้นเชิงหรือไม่สามารถจัดซ่อมได้ ทางบริษัทประกันจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมตามทุนประกันที่ระบุไว้ในสัญญา (กระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหม)

DirectAsia ประกันรถยนต์

เจ้าของรถเสียชีวิต ต้อง โอนรถ ก่อนผู้ขับคนใหม่ เคลมประกัน หรือไม่ ?

กรณียังไม่ทำการโอนรถ

  • แผนการขับขี่เป็นแบบไม่ระบุรายชื่อประกันคุ้มครองตามเงื่อนไขตามที่กำหนด
  • แผนการขับขี่เป็นแบบระบุรายชื่อหรือระบุรายชื่อพิเศษ หากผู้ขับขี่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

พบว่าเกิดเหตุ ประกันคุ้มครองแต่จะมีเสียค่าเสียหายส่วนแรกกรณีผิดเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด
หมายเหตุ : เกิดเหตุที่ทำให้รถเสียหายสิ้นเชิงหรือไม่สามารถจัดซ่อมได้ ทางบริษัทฯทำการขอเอกสารเพิ่มเติม อาทิเช่น หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เป็นต้นและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งหากมีการโอนรถเรียบร้อยแล้วควรแจ้งบริษัทประกันเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ใครจะต้องถือครองกรมธรรม์ต่อถ้าหากเกิดอุบัติเหตุกับตัวรถ ?

เมื่อผู้ครอบครองตามรายการจดทะเบียนเสียชีวิต ผู้ที่มีกรรมสิทธิตามกฎหมาย อาทิเช่น ผู้จัดการมรดกและทายาทตามกฎหมาย ที่มีเอกสารยืนยันต่อบริษัทประกันภัย

เจ้าของรถเสียชีวิต ประกันรถยนต์

ทั้งนี้เพื่อความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนน ทาง ไดเร็ค เอเชีย (Direct Asia) ขอแนะนำ ประกันชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ, ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ, ความเสียหายจากการสูญหาย, ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน, ฯลฯ ราคาเริ่มต้นเพียง 4xx บาท/งวด* แถมผ่อน 0% นาน 10 เดือน* สมัครวันนี้รับฟรี! บัตรน้ำมันสูงสุด มูลค่า 1,000 บาท*

DirectAsia ประกันรถยนต์

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ประกันรถยนต์ โทรฯ 02 767 7777 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อม เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ ทั้ง ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันชั้น 1 เซฟ, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันชั้น 2, และ ประกันชั้น 3 คลิก https://www.directasia.co.th

DirectAsia ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์เจ้าของรถเสียชีวิต ประกันรถยนต์ คุ้มครองไหม ?